Obsah

Stránka

Thomayerová: Dobrý den, dopravní hřiště v Domažlicích je přístupné i veřejnosti, nebo je vyhrazeno jen pro školy ? Případně prosím odkaz kde najdu více informací.Děkuji. (Vloženo 01.06.2016)

Vážená paní, v současné době je dětské dopravní hřiště užíváno pouze za účelem výuky dopravní výchovy. Možnost jeho využití v budoucnu veřejností bez omezení město zvažuje.

Jindřiška Deckerová, 03.06.2016
Bára: Dobrý den, jaká je prosím otevírací doba ve sběrném dvoře? (Vloženo 01.06.2016)

Sběrný dvůr, Chrastavická 170,  Domažlice

Provozní doba: Po - So  9 - 17 hod. kromě svátků

Jitka Kalíšková, 02.06.2016
Zdeněk Červený: Kdo má prosím na starosti kácení vašich lesů? (např. č. kú Pasečnice 970/4) (Vloženo 11.05.2016)

Vážený pane, ve věci kácení lesních porostů ve vlastnictví města se můžete obrátit na zástupce společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o.,  Ing. Bendu, tel. 379 722 389.

Jindřiška Deckerová, 16.05.2016
Petr: Dobrý den, měl bych poznatek pro Městskou policii. Na parkovišti u Letního kina stojí poměrně nebezpečně černý Opel. Již více jak půl roku se nepohnul z místa, překáží projíždějícím vozidlům i při úklidu ulice. Vypadá že by mohl být i kradený. (Vloženo 22.04.2016)

Vyjádření Mgr. Petra Kubala:

Děkujeme Vám za Váš podnět, vozidlo není hlášené jako odcizené. Příslušný okrskář se nicméně tímto vozidlem zabývá již delší dobu (tedy jeho technickou působilostí pro provoz na pozemních komunikacích), neboť jsme měli podezření, že je vyřazeno z evidence motorových vozidel a toto se nám potvrdilo. Než-li budeme eventuelně přistupovat k odstranění vozidla z komunikace, musíme si ale zodpovědět celou řadu otázek, abychom nebyli v kolizi s právními normami, což může trvat delší dobu.

Jitka Kalíšková, 11.05.2016
Marie Kunová: Dobrý den, chci se zeptat, zda na autobusovém nádraží Poděbradova ulice nebude postavena čekárna na lince Domažlice Všeruby. Děkuji. (Vloženo 25.04.2016)

Vážená paní, v současné době není záměrem města vybudování autobusové čekárny v této lokalitě.

Jindřiška Deckerová, 03.05.2016
Veronika: Dobry den, chtěla bych se zeptat jestli jde si zaplatit vyhrazené parkovací místo u bytovky (17. listopadu). A kam se mám obrátit. A kde zjistím ceník. Děkuji (Vloženo 01.05.2016)

Vážená paní,  v této věci se můžete obrátit na odbor správy majektu - úsek místního hospodářství, který se k dané problematice vyjadřuje z pohledu vlastníka pozemní komunikace. Zřízení vyhrazeného parkovacího místa je možné na základě rozhodnutí vydaného příslušným silničně správním orgánem, v tomto případě odborem dopravy, které je vydáváno v rámci příslušného srpávního řízení.

Jindřiška Deckerová, 03.05.2016
Hynek: Dobrý den, na několika místech města probíhá výstavba obecně prospěšných staveb (parkoviště, chodníky, apod.). Bylo by možno vybudovat chodník v ulici Kosmonautů po pravé straně k Policii. Chodník je pouze několik metrů u právě budovaného parkoviště a pak pár metrů před branou Policie, zbytek chybí. Jedná se dosti frekventovanou silnici, po které po této straně chodí dost lidí a chodník by byl dosti využíván občany. Děkuji. (Vloženo 22.03.2016)

Vážený pane, děkujeme Vám za Váš podnět. Ze strany odboru správy majetku bude předán k projednání příslušným orgánům města.

Dne 18. 4. t.r. byla s Vaším podnětem seznámena rada města. Ze strany města dochází postupně k rekonstrukcím částí komunikací a chodníků v dané lokalitě, a to včetně jejich rozšíření či budovaní nových.  Váš podnět bude brán v potaz při dalším projednávání plánovaných úprav.

Jindřiška Deckerová, 22.04.2016
Jiří Bay: Dobrý den.Nevím kolik peněz stála oprava muzea Jindřicha Jindřicha,ale nezbylo pár korun na novou plechovou tabuli? Nebo tu starou odstraňte,je to ostuda. (Vloženo 09.04.2016)

Vážený pane, budova Muzea Jindřicha Jindřicha je ve vlastnictví Plzeňského kraje s právem hospodaření pro Muzeum Chodska v Domažlicích. Vaši připomínku předáme zástupcům Muzea Chodska v Domažlicích.

Jindřiška Deckerová, 12.04.2016
Dr.Jakub Mach: Dobrý den, prosím o informaci, kdy je plánováno veřejné zasedání městského úřadu. Děkuji za zprávu, Dr.Mach (Vloženo 06.04.2016)

Dobrý den, nejbližší veřejné zasedání zastupitelstva města Domažlice se bude konat 27.4.2016 v malém sále MKS v Domažlicích.

Ing. Štěpánka Mrázová, 07.04.2016
Pavel: Dobrý den, poslední dobou se rozšířil na chodníku směrem od Hubrovny k nádraží nešvar, kdy mezi chodci kličkují cyklisté, někdy i po tmě bez osvětlení a je dost nepříjemné, když vám za zády zabrdí na poslední chvíli. Je otázkou času, kdy nějakého chodce srazí. Bude s tím městská policie, potažmo město něco dělat? (Vloženo 06.04.2016)

Vyjádření Mgr. Petra Kubala, velitele Městské policie Domažlice:  Dobrý den, Váš dotaz směřuje do problematiky, kterou se snažíme intenzivně řešit. Na jednu stranu jsme velice rádi, že občané používají k přesunům po městě jízdní kolo, na druhou stranu se zlepšujícím se počasím zjišťujeme více cyklistů na chodnících, což se nelíbí chodcům ani nám. Cyklista je řidič nemotorového vozidla a musí k jízdě užít pozemní komunikaci – vozovku. Tím, že cyklista použije chodníku místo vozovky při jízdě na jízdním kole, poruší příslušné ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a to § 53 odst. 2 (jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku, nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak) a tím se dopouští přestupku podle § 125c odst.1, písm. k). Ve městě Domažlice je několik chodníků, které jsou zároveň určeny pro jízdu na jízdním kole (cyklostezky). Chodník, který zmiňujete, je určen pouze pro chodce a cyklista se zde přestupku dopouští, pokud by použil chodník na druhé straně v ulici Masarykova, ničeho se nedopouští, zde cyklostezka je. Jak jsem uvedl, problematiku řešíme jak prevencí (řešení přestupků domluvou, přednášky, semináře, články do médií), tak represí (pokuty v blokovém řízení). Obecně je každý odpovědný za své chování, v provozu to platí dvojnásob. Pokud tedy někdo soustavně páchá přestupky tím, že na jízdním kole jezdí po chodníku, musí počítat s možným postihem za přestupek. Pokud má navíc jízdní kolo v nevyhovujícím technickém stavu (chybí osvětlení), je v provozu nebezpečný nejen sám sobě, ale i ostatním účastníkům silničního provozu, chodce nevyjímaje. V současné době zpracováváme informace týkající se cyklistů, vše bude vyvěšeno na našich webových stránkách městské policie www.mpdomazlice.cz v sekci prevence, případně přímo v sekci doprava, kde naleznete mnoho užitečných informací. Zároveň pro veřejnost pořádáme dne 12.4.2016 od 15.00 hod. v kině Čakan přednášku s prezentací, která se týká problematiky dopravy, neboť zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu doznal mnoho změn a společně s odborem dopravy MěÚ Domažlice a BESIPEM chceme tyto změny přiblížit veřejnosti. Zároveň se v závěru budeme snažit zodpovědět případné otázky. Děkuji Vám za Váš dotaz, který je k věci, problémem se zabýváme, snažíme se jej řešit a město Domažlice společně s dalšími subjekty se snaží o to, aby veřejnost měla odpovídající informace z oblasti dopravy.

Ing. Štěpánka Mrázová, 07.04.2016

Stránka