Obsah

Stránka

miroaslav: Dobrý den,děkuji za info od p.Bc.Zavadila Minařík (Vloženo 26.05.2021)
23.06.2021
miroaslav: Dobrý den,chtěl bych se zeptat proč se neseká tráva v Havlovicich 2 u plotu děkuji Minařík (Vloženo 17.05.2021)

Pane Minaříku,

k Vašemu dalšímu "zajímavému dotazu" Vám sděluji následující: Tráva se sama neposeká, vždy ji musí posekat někdo! Drtivé většině lidí není lhostejný vzhled vlastního domu (toto asi není Váš případ) a jeho bezprostředního okolí a proto si kolem plotu vlastníci a obyvatele trávu sekají obvykle sami. 

Pokud se přesto domáháte jejího posekání na stránkách Města Domažlice, pak Vám musím doporučit ať se obrátíte na sousedního vlastníka tj. Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň. Jistě někdo přijede a trávu Vám poseká.

 

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 25.05.2021
Anonym: Dobrý den, byla bych ráda, aby se co nejdříve vyřešila každodenní situace projíždějících aut z ulice Jindřichova do ulice Dukelská. Každý den tudy s dětmi chodím na procházku a chodí tudy též děti ze školky na svoji zahradu. Kličkovat s kočárkem a dalšími dětmi před autem, které tam nemá co dělat, mě už fakt nebaví!!!! Zákaz nic neřeší!! Je možné dát z ulice Jindřichova nějaké kůly, proti projíždění? Nebo můžete vyřešit jinak? Děkuji (Vloženo 21.04.2021)

Vážená paní Anonym,

ačkoliv na anonymní dotazy zpravidla nereaguji, tak v tomto případě udělám vyjímku neb se jedná o obecnou informaci i pro ostatní občany města. Chápu Vás a věřím, že není příjemné pro nikoho  uhýbat před osobními automobily, které projíždí ulicí kde je zákaz vjezdu a nemají tam co dělat. Nicméně tato ulice slouží jako obslužná komunikace pro majitelé pozemků a nemovitosti přístupných pouze z této komunikace a tudíž není možné tuto ulici jakýmkoliv způsobem znepřístupnit pro automobily. Právě z tohoto důvodu je zde umístěná dopravní zančka zálaz vjezdu všech vozidel s vyjímkou dopravní obsluhy.

Pokud víte o porušování tohoto zákazu, obraťe se prosím na městkou polici, tak jako se občané mohou standardně obracet i s jiným porušováním pravidel a vyhlášek na území města.

Přeji pěkný den

Ing. Martin Janovec, vedoucí OSM, 09.05.2021
Hana K: Dobrý den, už po několikáté řeším kravál na Benzíně pod nemocnicí. Já už nevim, co s tím. Policii jsem po 22h už párkrát volala. Vám už jsem také psala,kontaktovala jsem i přímo manažere Benzíny...vim, že se asi všichni snažíte, ale asi to nestačí! Nejenže kravál od těch puberťáků neustává, ale zhoršuje se. Neustále jezdí sem tam a túrujou tady, ty jejich vykuchaný vejfuky trhají uši. Navíc mi to budí děti, je to otřesný, jezdí xkrat denně jen se otočit a udělat poradnej kravál. Nejhorší je, že jich přibývá. Já vám můžu klidně napsat seznam aut a SPZ. Protože jezdí sem tam a ještě se přidávají další a další. A nezlobte se na mě, ale Policii tady moc často vidět není. Možná, kdyby občas místo dávání botiček jeli zkontrolovat ty smrady na Benzínu. Hlavně ať mi někdo řekne, jak můžou mít takto vykuchaný výfuky a klidně si s tím jezdit! A čím začíná být tepleji, tím častěji se tam schází! Už to začíná být neúnosné! Prosím udělejte s tím něco, takhle se tady nedá žít. Děkuji (Vloženo 28.04.2021)

Vážená Hano K,

V silničním provozu má řidič řadu povinností jako, mimo jiné, chovat se ohleduplně a ukázněně, užít vozidla, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Na druhou stranu nesmí řidič, mimo jiné,  obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu. Na vozidle může být užito i jiného tlumiče výfuku, ovšem tento díl musí být homologován na tuzemské komunikace.  Další otázkou je, kdo má oprávnění ze zákona o provozu na pozemních komunikacích provádět technickou silniční kontrolu (TSK). Pro názornost budu citovat § 6a, odst. 1 citovaného zákona (1) Technickou silniční kontrolou se rozumí kontrola technického stavu a činnosti vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí za účelem zjištění či vyloučení závad podle zvláštního právního předpisu. Nelze-li účelu technické silniční kontroly dosáhnout použitím prostředků nebo zařízení, které má policista k dispozici v místě kontroly, a jsou-li důvodné pochybnosti o technické způsobilosti vozidla, lze technickou silniční kontrolu provést rovněž pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici technické kontroly nebo ve stanici měření emisí.

Tak že, v případě podezření na nepřiměřenou hlučnost vozidla v provozu, která je způsobena vadným výfukovým potrubím, nebo nepovolenou úpravou nebo nehomologovaným dílem, volejte státní policii. TSK je jejich oprávněním.

V případě, že dochází k rušení nočního klidu obecně jakoukoli činností, která se vymyká normálnímu běžnému stavu (tůrování odstaveného vozidla, křik apod.), volejte městskou nebo státní policii. Každopádně se na nás i policii můžete obrátit kdykoliv. V nočních hodinách zde provádíme opakované kontroly. Jiné stížnosti na rušení NK jsme nezaznamenali. Celá problematika je podstatně složitější. Ale pokud můžu doporučit a je to ve Vašich silách, vždy se snažte zadokumentovat závadové jednání na mobilní telefon (video), aby následně nedošlo k důkazní nouzi v případě projednání podezření před správním orgánem.

Váš podnět zároveň přeposílám i na státní policii.

Hezký den.

R. Plšek ZVMP Domažlice, 06.05.2021
Lenka Č: Dobrý den, mohu se prosím zeptat jak jsou v Domažlicích trhy? Děkuji :) (Vloženo 01.05.2021)

Vážená paní,

děkujeme za dotaz. Pravidelné středeční trhy jsou zatím povoleny pouze rozsahu trhů farmářských a jsou pravidelně každou středu  již od 14.4.2021 ve spodní části náměstí.

Přeji pěkný den

Ing. Martin Janovec vedoucí OSM, 06.05.2021
Z. Novák: A co děti, mají si kde hrát...? Dobrý den, zajímalo by mě, kdy vznikne v Hořejším Předměstí dětské hřiště, které by obsloužilo nárůstající obyvatele v obytné zóně Na Bábě a v nově plánované zástavbě v kasárnách? Jak je možné, že se v r. 2021 musíme ptát slovy víc jak dvě generace staré písničky Katapultu...? Zajímalo by mě, kdo a kdy a s jakými návrhy na řešení se tím na měste zaobírá? Současná situace je tristní! Dětem nezbývá nic jiného, než si hrát na silnicích. To se čeká na nějaký úraz..., nehodu? Plánuje se aspoň vedle nové školky v Petrovické nějaké hřiště? Nebo vedle Zimního staidonu? Proč a kdo rozhodl o tom, že v celé OBYTNÉ zóně, nic pro děti není? Jak se pod to může podepsat architekt, projektant, komise pro STRATEGICKÝ rozvoj, starosta, místotarosta...? Od r. 2008 prezentujete druhou etapu s dětským hřištěm, k dnešnímu dni nejste schopni ale zájemcům o parcely ani sdělit, kdy druhou etapu rozpracujete na parcely. Jaký jste si dali cíl? Termín? Kdo na tom pracuje? To opravdu všechno blokuje jedna soukromá parcela, kterou se Vám od r. 2008 nepodařilo odkoupit? Jaká je alternativa...? Plán B? (Vloženo 19.04.2021)

Dobrý den,

město Domažlice přijalo strategii velkých dětských hřišť a postupný útlum malých dětských hřišť, která vznikla před desetiletími zpravidla při výstavbě sídlišť za minulého režimu. Důvodem jsou stále se zostřující předpisy, které vyžadují velmi přísná bezpečnostní a hygienická pravidla. V praxi to znamená, že předpisy bezezbytku splňují dětská hřiště v Hanově parku, u Plaveckého bazénu a v Paroubkově ulici (posledně jmenované například slouží spádové části města o čtyřech tisících obyvatelích). Do tohoto režimu jsou ještě zahrnuta dětská hřiště v Havlovicích a herní prvky na koupališti Babylon. Když výše zmiňuji předpisy, tak dodávám, že každoročně vyhotovené posudky vyjdou na 15.000 korun. Kromě veřejných hřišť se v Domažlicích osvědčil model zvolený pro dětské hřiště na sídlišti Šumava. Zde provoz dětského hřiště zajišťuje zájmové sdružení tvořené obyvateli této lokality, kterému prostřednictvím dotační politiky zastupitelstvo města přispívá na údržbu. Takovéto řešení je samozřejmě podmíněné existencí vhodného spolku, jeho perspektivou v delším čase, vhodným prostorem a jednání. Co se týká závěrečné otázky, kdy se bude pokračovat ve výstavbě sídliště rodinných domků Na Bábě, tak jste si sám odpověděl. Protože vlastník parcely, která leží v cestě dalšímu rozvoji, ji nehodlá prodat, další výstavbu není možné realizovat. Jakmile se tato okolnost změní, bude možné ve výstavbě včetně hřišť pokračovat. Druhý prostor pro dětské hřiště se v dohledné době nabízí na bývalém nástupišti (první etapa úpravy této lokality právě probíhá - stavba nové mateřské školy a její okolí), kde je v plánu postavit nájemní domy a jimi obestavěný prostor se pro toto využití nabízí.

A na závěr ještě poznámku k Vašemu tvrzení, že si děti v části města přecházející v okolní louky hrají na místní komunikaci a hrozí jim úraz. Pokud je tomu tak, měli by zakročit jejich rodiče, kteří za ně přece nesou zodpovědnost.

 

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 05.05.2021
Ady: Dobrý den, mám dotaz, proč na sídlišti Palackého se poseka ještě ani ne vyrostlá tráva? To všude slyším, ze se redukuje sekání kvůli suchu. Dekuji (Vloženo 03.05.2021)

Vážená paní, vážený pane,

seč trávy byla oproti předešlým rokům posunuta o jeden týden. Stejně tak je tomu i v jiných městech například v Horšovském Týně nebo v Plzni. Tato první seč bude zahrnovat posekání přes 300.000 m2 , potrvá cca 1,5 měsíce a to i s využitím vysoutěžené spolupracující firmy. Náš postup považujeme za standardní.

 

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 05.05.2021
Veitová Vlasta: Dobrý den,měla bych tento dotaz.Bydlíme v ulici 17.listopadu 245 a máme v této lokalitě hrozné problémy s parkováním před naším barákem.Dnes konečně po několika letech odvezli vrak auta,které tam mělo vyhrazenou značku na parkování(5S9 9414) Mohla bych se zeptat, kam se máme obrátit,abychom mohli mít taky toto místo vyhrazeno a kolik to stojí na rok?Mám obavy,aby si to tam zas nepředplatil někdo z vedlejších baráků,poněvadž tato osoba to tam měla léta vyhrazeno,přitom bydlela v bytě přes ulici,ale zabrala si nejlepší místo na sídlišti.Ono je smutné,že se nám nájmy stále zdražují a s parkováním se tam nic nemění a nikoho nezajímá,že tam stojí v ulici vraky,které zabírají místa na parkování a město s nimi prý nic dělat nemůže,jak nám bylo řečeno.Děkuji za informaci ohledně mého dotazu (Vloženo 19.03.2021)

Vážená paní Veitová,

Vámi zmiňované parkovací místo je pronajaté držitelem průkazu ZTP do 31.12.2022 a žádné změny ohledně jeho úmrtí nám nejsou známé.

V případě, že by došlo k ukončení pronájmu výše uvedeného parkovacího místa, dle Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, si můžete podat na Městském úřadě v Domažlicích žádost.  Pro žádost využijte formulář Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství. Vaše žádost bude předložena na jednání radě města. Rada města pak vaší žádost o pronájmu parkovacího místa posoudí.

Dle Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství čl. 5, odst. (2), písm. c) – Poplatek za užívání veřejného prostranství roční paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího místa o rozměru 10 m2činí na území v ostatní části města 10.000 Kč.

Přeji pěkný den

Ing. Martin Janovec, vedoucí OSM, 14.04.2021
Lucie: Mám dotaz na sobotní koncert Wohnout. Jak je možné, že se může pořádat koncert? Proti epidemiologických nařízení? Jako občan Domažlic nesouhlasím. Město Domažlice tento koncert schálilo? Děkuji za vysvětlení. (Vloženo 13.04.2021)

Dobrý den,

koncert se v daném termínu určitě neuskuteční. Poslední termín, který byl zveřejněn je 17.4.2021, ale ten také neplatí. O dalším náhradním termínu ze strany pořadatele zatím nemáme informace. Město Domažlice ani MKS Domažlice tento koncert nepořádá.

S pozdravem

Michal Karolyi, ředitel MKS v Domažlicích, 14.04.2021
Jirka: Dobrý den,chtěl bych se zeptat ohledně sběrných kontejnerů na třídění odpadu ve Vobornikově ulici,po dešti není možné jít ke kontajnerům třídit odpad,protože nádoby sedí na blátě,okolo se povaluje plno střepů,a lidé z okolních domu zde venčí své psy a ty zanechávají okolo kontejnerů své exkrementy.Je možné upravit podloží pro kontejnery jako je to například v ulici Nevolicka a Na Milotově,děkuji. (Vloženo 09.03.2021)

Vážený pane Kotile,

děkujeme za námět i dotaz. Umístění kontejnerů na tříděný odpad je plánováno na místech dostupných pro občany a zároveň tak, aby nebránilo provozu na místních komunikacích. Z tohoto důvodu je řada kontejnerů umístěna na zatím nezpevněných plochách. Postupně se však snažíme tyto plochy upravovat tak, aby podloží bylo zpevněné.  Úpravu podloží pod kontejnery jsme provedli  v loňském roce např. v Kunešově ulici. Informaci jsem předal Domažlickým technickým službám a věřím, že v dohledné době najdou způsob jak tuto situaci i ve vaší ulici vyřešit.

Přeji pěkný den

ing. Martin Janovec vedoucí OSM, 11.04.2021

Stránka