Obsah

Zrušení zákazu odběru vody ze Zubřiny

Typ: ostatní
Odbor životního prostředí MěÚ Domažlice zrušil s účinností od 03.06.2021 opatření obecné povahy ze dne 01.07.2019, kterým byl zakázán odběr povrchových vod z vodního toku Zubřina.

Uvedené opatření obecné povahy č. j. MeDO-43836/2019-Kitz-DS ze dne 01.07.2019 zakazovalo povolené odběry povrchových vod z vodního toku Zubřina pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů v k.ú. Pelechy, Pasečnice, Stráž u Domažlic, Havlovice u Domažlic, Domažlice, Chrastavice, Radonice u Milavčí, Milavče. Důvodem zákazu byly setrvale nízké hodnoty průtoku ve vodním toku Zubřina pod úrovní minimálního průtoku, které však již v letošním roce nejsou pravidelně dosahovány a vodní průtok se udržuje v mezích dlouhodobého průměru.

Zrušením tohoto opatření je tedy od 03.06.2021 opět možné obnovit povolené odběry vody ze Zubřiny pomocí technických zařízení (čerpadel).

Upozorňujeme na skutečnost, že k odběru jakékoliv povrchové vody pomocí čerpadla je třeba platné povolení vodoprávního úřadu, kterým je v této věci odbor životního prostředí MěÚ Domažlice.


 


Příloha

Vytvořeno: 4. 6. 2021
Poslední aktualizace: 4. 6. 2021 11:25
Autor: Bc. Petr März