Obsah

Zastupitelé budou jednat v mimořádném režimu za přísných hygienických podmínek

Typ: ostatní
Foto: (job)Ve středu 29. dubna se po téměř dvouměsíční přestávce sejdou domažličtí zastupitelé. Jednání začne v mimořádném režimu v 16 hodin v městském kulturním středisku. „Zastupitelé budou rozmístěni ve velkém sále s dostatečnými odstupy od sebe, každý bude sedět u stolu zvlášť," popsal místostarosta Stanislav Antoš. Standardně jednání probíhají v malém sále, kde je přítomna i veřejnost.

,,Pro tu bude tentokrát určen prostor balkónu. Počet míst bude limitovaný," upozornil Antoš.

Také počet přítomných úředníků z jednotlivých odborů a příspěvkových organizací bude snížen na nezbytné minimum.

P r o g r a m :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Zástavní smlouva, lokalita obytné zóny Vrbova

Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění regionální dopravní obslužnosti           v roce 2020 - návrh smlouvy

Dodatek ke smlouvě, lokalita obytné zóny Na Bábě

Žádost o prodej/pronájem pozemku p. č. 1283/2, k. ú. Újezd u Domažlic

Darovací smlouva - OZ Havlovice

Prodej pozemku p. č. 403/1 a část pozemku p. č. 711/20, k. ú. Havlovice  u Domažlic - žádost o snížení kupní ceny

Obytná zóna Havlovice - převod pozemků - Státní pozemkový úřad

Pozemek p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic

Návrh dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní

RO - Veřejná zakázka s názvem "Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Vybavení IT“

RO - VZMR „Domažlice, stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“

RO - Veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“

Prodej pozemku a zřízení práva stavby, lokalita obytné zóny Na Bábě

Úvěr na dofinancování projektu Pivovar – Kulturní centrum

Individuální dotace zahrnuté do rozpočtu na rok 2020

Změna termínu vyúčtování účelových dotací na rok 2019

 


Vytvořeno: 26. 4. 2020
Poslední aktualizace: 28. 4. 2020 08:06
Autor: Josef Babor