Obsah

V lesích okolo Domažlic někteří lidé hazardují s ohněm a zanechávají odpadky

Typ: ostatní
Ohniště, nepořádek, místa s mnoha odpadky. V poslední době se domažličtí strážníci stále častěji setkávají s porušováním zákazů vyplývajících z lesního zákona (zakázáno je kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty nebo znečišťovat les odpady a odpadky).

,,Dnešní doba nás sužuje v mnoha ohledech a jedno mediální téma zakrývá mnoho ostatních, možná méně společensky významných nebo atraktivních. V posledních týdnech se v médiích nehovoří o ničem jiném než o Covidu 19 a vládních nařízeních, které z toho plynou. I tolik dříve zmiňovaného kůrovce a kůrovcovou kalamitu dnešní doba jaksi neřeší. A jsou to právě ty naše krásné české lesy, kam většina z nás utíká v době volna třeba za sportem nebo jen tak  na procházku s rodinou. V lese totiž nalézáme to, co dnešní doba jaksi postrádá. Ticho, klid, spoustu úžasného života v podobě fauny i flory a mnoho dalšího. Ale i les potřebuje ochranu, aby zachoval svoji funkčnost a svá kouzla," uvádí zástupce velitele Městské policie Domažlice Radovan Plšek.

Zmiňuje dále, že jedním z ochranných nástrojů je lesní zákon č. 289/2015 Sb., který stanovuje předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. V jednom ustanovení této právní normy je i mimo jiné, že je ,,V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty nebo znečišťovat les odpady a odpadky. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa," cituje Radovan Plšek jedno z ustanovení této právní normy.

Foto: MP Domažlice

,,Zmiňuji záměrně tyto zákazy, protože se v poslední době stále častěji setkáváme s porušováním těchto zákazů na lesních pozemcích v majetku Města Domažlice. Zejména v okolí Domažlic a Havlovic. Všechny pozůstatky ohnišť již odklidili pracovníci z Domažlických městských lesů a také z Domažlických technických služeb. Městská policie umístila na problematických místech upozornění pro návštěvníky lesa, kterých činností je v lese zakázáno, a také dohlížíme v rámci výkonu služby na tyto místa. Ani u lesních odpočívadel a altánů, není možné rozdělávat ohně. Zmíním problematické odpočívadlo u cyklostezky na Havlovice za druhou vodárnou, lokalitu nad baseballovým hřištěm anebo lokalitu U jezera. Mějme na paměti, že je dlouhodobé sucho a co může způsobit oheň za škody na lesích. Požáry na Ukrajině, v Rusku nebo Austrálii jsou toho jen důkazem. Proto apelujeme na všechny návštěvníky lesů, aby i při jejich odchodu zůstal les čistý a nepoškozený," uzavírá zástupce velitele domažlických strážníků.

Na snímcích z lesa nad baseballovým hřištěm (u rybníčků) je zachycena situace z 26. dubna, kdy dosud neznámé osoby založily oheň a zanechaly odpadky. Foto: MP Domažlice


Vytvořeno: 28. 4. 2020
Poslední aktualizace: 29. 4. 2020 07:31
Autor: Josef Babor