Menu
Město Domažlice
Domažlice

Protierozní opatření rokle Domažlice

-

Protierozní opatření rokle Domažlice

  Na počátku března předal investor, obrazek rokleměsto Domažlice, vítězi výběrového řízení firmě Petra Beneše staveniště, jímž je rokle při cestě z města na Vavřineček. Do konce září zde vzniknou hráze (a ve spodní části rokle suchá nádrž), které jsou dalším významným krokem v realizaci projektu ochrany Domažlic před povodněmi a záplavami.
  Akce může být zahájena díky Ministerstvu zemědělství ČR, které oficiálně přidělilo finance na realizaci projektu "Protierozní opatření rokle" a to ve výši ceny stavby 2.962.866 Kč. Správní orgán totiž shledal, že toto meliorační opatření je ve veřejném zájmu. Na realizaci projektu a hospodárné čerpání finančních prostředků dohlíží Plzeňský kraj.
  Cílem díla je bránit vodě při přívalových deštích zaplavovat Waldhegerovu ulici a zároveň znemožnit splavování půdy. Mimochodem podobné byly i důvody, které vedly před 150 lety radu města alespoň částečně problém řešit a to výsadbou stromů v tehdy zcela holé rokli. Autorským dozorem stavby bude Ing. Antonín Kavan, který je autorem již několika realizovaných projektů, jehož jednotlivé etapy již byly provedeny, případně se jejich realizace blíží. Konkrétně v posledních letech byly odbahněny rybníky na Zelenově, rybník Jezero, přibyly vodní nádrže nad Jezerem, zrekultivován byl Petrovický potok, na bývalém vojenském cvičišti vyrostly tři nádrže, rozšířen byl most v ulici npor. O. Bartoška a navazující koryto Zubřiny atd. Kromě hrází v rokli se letos počítá s výstavbou velké nádrže pod rybníkem Tři Vrby za zhruba 7.300.000 korun.

logo MzČRlogo PK

 

 

 

 

 

obrazek rokle

Datum vložení: 17. 3. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2021 15:17
Autor: Ing. Pavlína Fišerová

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)