Menu
Město Domažlice
Domažlice

Investiční akce v Domažlicích

Dokončení rekonstrukce pivovaru, renovace a přístavba plaveckého bazénu nebo oprava školní kuchyně. To jsou jen některé akce, které probíhají nebo budou v nejbližší době zahájeny v Domažlicích. Jedná se o investiční akce za desítky milionů korun.

Na květnovém zasedání schvalovali domažličtí zastupitelé hned několik rozpočtových opatření, aby se mohly co nejdříve rozběhnout stavební práce na plánovaných projektech.

Jednalo se například o rozpočtovém opatření k veřejné zakázce „Domažlice, ZŠ Komenského 17, oprava fasády, bývalá dívčí škola – JV průčelí“. Jedná se o opravy za více než 4 miliony korun bez DPH. Budova z roku 1909 v ochranném pásmu městské památkové rezervace byla naposledy opravována zhruba před 25 lety a členitá fasáda si již rekonstrukci skutečně zaslouží. Práce budou probíhat od června do září 2018.

Další rozpočtové opatření, které zastupitelé odsouhlasili, bylo k veřejné zakázce „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“. Mnohamilionový projekt se připravuje již řadu let. Původně měly práce probíhat bez uzavření areálu během plánovaných odstávek, ovšem vítězná firma, která zakázku získala, nakonec práce ukončila a domluvená zakázka se změnila v soudní spor. Nově byla tato akce vysoutěžena firmou OHL ŽS Brno střed Veveří za celkovou částku 291 milionů 880 tisíc korun bez DPH. Práce budou zahájeny v červenci. Hotovo má být v srpnu 2019 s tím, že bazén bude během prací kompletně uzavřený. V letošním roce je plánováno proinvestovat 68 868 693,- korun (bez DPH).

V červnu začne také další etapa práce na opravě části školní kuchyně ZŠ Komenského 17. Město do rekonstrukce letos investuje přes 4 miliony korun. Práce začnou již 18. června. Během letních měsíců by mělo být hotovo. Kvůli renovaci kuchyně se v posledních dvou týdnech školního roku nebude vařit a školáci na obou základních školách budou mít kratší vyučování.

Logo

A nezahálí se ani na pokračující rekonstrukci domažlického pivovaru. Na projekt „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ bude město Domažlice čerpat dotace ze dvou dotačních titulů Evropské unie. Součástí celkového projektu revitalizace a rekonstrukce objektu je projekt „Vzdělávací centrum knihovna“ (IROP, dotace je ve výši 10,3 mil. Kč, tedy 90% z uznatelných nákladů) a rekonstrukce jižního křídla budovy na nové Komunitní centrum v Domažlicích (IROP, dotace je ve výši 17,9 mil. Kč, tedy 90% z uznatelných nákladů).

1.) Projekt "Komunitní centrum Domažlice" řeší vybudování KC v prostorách jižního křídla Pivovaru, na tento projekt Město požádalo o dotaci v roce 2016 v rámci 39. výzvy ("Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL) programu IROP (Integrovaný regionální operační program). Projekt má  identifikační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002459 a byl na něj vydán právní akt - Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace je ve výši 17,9 mil. Kč, tzn. 90 % z uznatelných nákladů, finanční spoluúčast Města na uznatelných nákladech v rámci dotace je 10 %.

Cíl projektu Komunitního centra Domažlice: Základním smyslem projektu je přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a rozšířit infrastrukturu pro volnočasové a sociální aktivity na území
Domažlicka, které je územím ORP se sociálně vyloučenými lokalitami. Hlavním cílem projektu je vytvořit víceúčelové zařízení pro setkávání
obyvatel Domažlicka na různých úrovních (společenských, vzdělávacích, kulturních).

2.) Projekt "Vzdělávací centrum knihovna" řeší vybudování VC v prostorách západního křídla Pivovaru, na tento projekt Město požádalo o dotaci v roce 2017 v rámci 57. výzvy ("Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)") programu IROP. Projekt má identifikační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004879 a byl na něj vydán právní akt - Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace je ve výši 10,3 mil. Kč, tzn 90% z uznatelných nákladů, finanční spoluúčast Města na uznatelných nákladech v rámci dotace je 10 %.

Cíl projektu Vzdělávacího centra knihovna: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti neformálního a zájmového vzdělávání lidí téměř všech věkových kategorií v oblastech: -
komunikace v cizích jazycích, - oblast polytechnického vzdělávání (přírodovědné a technické obory), - práce s digitálními technologiemi. Dalším
cílem projektu je nabídnout zájemcům o neformální a další vzdělávání kvalitní, moderní vzdělávací prostory s využitím aktuálních technologií a
výukových přístupů, tak aby účastníci získávali nové poznatky odpovídající aktuálním potřebám a trendům.

Práce provádí společnost Metrostav. V letošním roce je plánováno prostavět asi 58 milionů korun, v příštím roce potom zhruba 55 milionů.

Další finanční podporu z Evropské unie (IROP, výše dotace je 19,9 mil. Kč, tedy 90% z uznatelných nákladů) se domažlické radnici podařilo získat na revitalizaci bytových domů (ulice Kunešova, Michlova, 17. listopadu, Kovařovicova a Kozinova). Práce, které právě probíhají na zateplení  objektů, by u posledního z nich měly být hotové do konce letošního roku.

Název projektu:

"Revitalizace bytových domů v Domažlicích"

Projekt má identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002049
a byl na něj vydán právní akt - Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace je ve výši 19,9 mil Kč, tzn. 90% z uznatelných nákladů, finanční spoluúčast Města na uznatelných nákladech v rámci dotace je 10 %. O dotaci zažádáno v rámci 37. výzvy IROP  Energetické úspory v bytových domech II, prioritní osa  06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Cíl: zlepšení tepelně izolačních vlastností pro snížení energetické náročnosti 12 bytových domů v Domažlicích.

Datum vložení: 12. 6. 2018 9:17
Datum poslední aktualizace: 12. 6. 2018 9:20
Autor: Kristýna Bublová

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)