Menu
Město Domažlice
Domažlice

Územní studie Pařezov- obytná zóna severovýchod

Pořizovatel dle §30 stavebního zákona pořídil tuto územní studii z vlasního podnětu obce Pařezov. Územní studie byla zpracována jako územně plánovací podklad. Podmínka zpracování územní studie je uložena v platném ÚP Pařezov.

Možnost využití územní studie od:  9.11. 2020

Studie byla zapsána do evidence územně plánovací činnosti (iLAS)

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)