Menu
Město Domažlice
Domažlice

Péče o zdravotně postiženou dospělou osobu

Nevíte, na jaké příspěvky máte nárok? Nevíte, jak získat bezbariérové bydlení, kde získat zvláštní pomůcky? Nevíte, jak získat práci s vyhovujícími pracovními podmínkami? Obrátit se můžete na sociální pracovníky pověřených obecních úřadů, kteří Vám poskytnout informace a pomoc či Vás odkáží na další odborníky.

Pro finanční zajištění potřebné pomocipéče je určen příspěvek na péči, na který vzniká nárok od 1 roku a který vyplácí pracoviště Úřadu práce v Domažlicích, tel. 950 112 514-515, tam získáte formulář žádosti. K žádosti se přikládá oznámení o poskytovateli pomoci. S vyplněním žádosti Vám pomohou pracovníci úřadu práce nebo se můžete obrátit na sociální služby.
Informace o nároku na dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením) získáte na stránkách Úřadu práce ČR nebo na kontaktním pracovišti úřadu práce v Domažlicích, tel.  950 112 516. Pomoci Vám mohou tyto organizace.
Informace potřebné k získání invalidního důchodu najdete na stránkách Okresní správy sociálního zabezpečení, tel. 379 772 111, e-mail: posta.do@cssz.cz.
Je pro Vás péče o dospělou zdravotně postiženou osobu náročnávyčerpávající? Potřebujete pomoc s péčí o zdravotně postiženého člena rodiny?  Chcete zajistit domácí péči o zdravotně postiženého člena rodiny, ale sami to nezvládnete? Mohou Vám pomoci tyto organizace:
V případě, že potřebujete pomoc se zajištěním péče o dospělého zdravotně postiženého člena rodiny v době Vaší krátkodobé nepřítomnosti, je možné se obrátit na pečovatelské služby či osobní asistenci. Pracovnice služeb přijedou za postiženou osobou domů zajistí ji potřebnou péči. Případně je možné využít službu denního stacionáře, který zajišťuje péči o seniora na určitou část dne v zařízení služby. Pomoci Vám mohou tyto organizace:
 
Pečujete o osobu se zdravotním postižením či dlouhodobě nemocného a potřebujete si odpočinout? Nebo Vás čeká hospitalizace či jiná dlouhodobější nepřítomnost? V tomto případě je možné se obrátit na pobytovou odlehčovací službu, která umožňuje umístit seniora dočasně do pobytového zařízení se zajištěnou celodenní péčí:
Při péči o osoby s psychickým postiženímdomácím prostředí je možné se o pomoc obrátit na níže uvedené odborníky. Mohou pomoci v prvních dnech po propuštění z psychiatrických léčeben, zprostředkovat poradenství rodině, zajišťují doprovod při zvládání běžných životních situací atd.
V případě, že péče o osobu s (chronickým) duševním onemocněním v domácím prostředí není možná, je možné využít v případě volné kapacity pobytovou službu sociální rehabilitace Domov sv. Vavřince v Meclově.

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)