Obsah

Nemoc

V případě, že jste Vy nebo Váš blízký ukončili hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení nemůžete být propuštěni z lůžkové péče domů, neboť zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc v současné době není zajištěna, je možné využít sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Promoci Vám mohou tyto organizace:
 

 
V případě, že jste Vy nebo Váš blízký byli propuštěni z léčby ve zdravotnickém zařízení a nadále je třeba základních zdravotních úkonů či ošetření, je možné využít služby domácí zdravotní péče, která poskytuje základní zdravotnické úkony v domácnosti pacienta. Služba se poskytuje na základě předepsání lékařem. Pomoci Vám mohou tyto organizace:

Zprávy