Menu
Město Domažlice
Domažlice

Senioři nesoběstační, těžce a dlouhodobě nemocní

Pro finanční zajištění potřebné pomoci a péče je určen příspěvek na péči, který vyplácí úřad práce. Podejte si žádost. Příslušný formulář získáte na Kontaktním pracovišti úřadu práce Domažlice. K žádosti se přikládá oznámení o poskytovateli pomoci. S vyplněním žádosti Vám pomohou pracovníci úřadu práce. Případně Vám mohou pomoci tyto organizace

  • Odborné sociální poradenství – DelpCare (DelpSys, s.r.o.) 
  • Odborné sociální poradenství – rodinná poradna (Centrum sociálních služeb Domažlice, p. o.) 
  • Odborné sociální poradenství (Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s.) 
  • Terénní programy (Člověk v tísni)
 
V případě, že potřebujete pomoci se zajištěním péče o seniora v době Vaší nepřítomnosti, je možné se obrátit na pečovatelské služby či osobní asistenci. Pracovnice služeb přijedou za seniorem domůzajistí mu potřebnou péči. Případně je možné využít službu denního stacionáře, který zajišťuje péči o seniora na určitou část dne v zařízení služby.
V případě Vaší dlouhodobější nepřítomnosti (např. z důvodu dovolené či hospitalizace) zajistí péči o nesamostatného seniora pobytová odlehčovací služba

Žijete-li v domácnosti sami, můžete využít tísňovou a asistenční péči v podobě hlasové a elektronické komunikace (SOS tlačítko/telefon). Služba je určena pro osoby, které jsou vystavené stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stanu nebo schopností.

V případě potřeby kompenzačních pomůcek se můžete obrátit organizaci Domácí péče Domažlice.

V případě, že péče o seniora v domácím prostředí není možná či již není dostačující péče rodiny ani při zapojení terénních asistenčních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence), potřebnou celodenní zdravotní a sociální péči o seniora poskytují pobytové služby. Žádost o zajištění služby se podává přímo u poskytovatele. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 
Osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí ostatními typy demencí jsou určeny domovy se zvláštním režimem. Poskytování pobytových služeb je přizpůsobeno specifickým potřebám těchto osob. Žádost o poskytnutí této služby se podává přímo u poskytovatele. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 
V případě hospitalizace seniora ve zdravotnickém zařízení, u kterého již byla ukončena léčba, ale který se kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže vrátit do domů bez zajištění potřebné domácí péče lze využít sociální služby ve zdravotnictví (tzv. sociální lůžka). Informace podá sociální pracovník zdravotnického zařízení, případně sociální pracovník MěÚ v Domažlicích, Poběžovicích či ve Kdyni. Pomoci Vám mohou tyto organizace: 
Při náročných životních situacíchpocitech samotyohroženízneužívánítýrání nebo v případě oběti trestného činu je možné bezplatně a anonymně využít Linku seniorů na tel. 800 200 007 (denně od 8 do 20 hod.) či e-mailovou poradnu linkasenioru@elpida.cz. Pomoc a podporu mohou poskytnout také specializovaná pracoviště:

Vedlejší menu

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)