Obsah

Péče o dítě se zdravotním postižením

Informace o možnostech vzdělávání, o správných metodách výchovyvzdělávánídětí s vývojovými poruchami a poruchami autistického spektra zjistěte u odborníků. Nabízejí podporu, pomoc a doprovázení rodin. Pomoci Vám mohou tyto organizace:

Zprávy