Obsah

Nemám byt

Zjistěte na městském nebo obecním úřadu možnosti získání nájmu městského (obecního) bytu.
V případě, že nemáte kde bydlet, obraťte se na následující organizace, které Vám mohou pomoci: 
 

 
V případě akutní bytové nouze se obraťte na níže uvedené poskytovatele služeb ohledně možnosti zajištění krizového bydlení:
 

 
Matky s dětmi a těhotné ženy mohou požádat o sociální službu v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic. Samostatné dospělé ženy, muži, ale i páry, a to včetně nezletilých dětí, které mají ve své péči, pak mohou požádat o služby azylového domu v Domažlicích. Pomoci mohou tyto organizace:
 

 
Osoby se sníženou soběstačností pobírající invalidní nebo starobní důchod, mohou požádat o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. Pomoci mohou tyto organizace:

Zprávy