Menu
Město Domažlice
Domažlice

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Domažlice

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Domažlicích

Sociální péče

 • Na základě platných zákonů poskytuje sociální péči o skupiny ohrožené sociálním vyloučením ve správním obvodu přenesené působnosti.
 • Poskytuje odborné sociální poradenství, pomáhá osobám ohroženým sociálním vyloučením a sociálně vyloučeným osobám začlenit se zpět do společnosti.
 • Zprostředkovává sociální služby a kontakt s nimi, zprostředkovává kontakt s půjčovnou kompenzačních pomůcek.
 • Zprostředkovává pomoc azylantům a cizím státním příslušníkům.
 • Pomáhá s vyplněním žádostí o dávky či žádosti do zařízení sociálních služeb.

Pracovní doba → Po, St 7:30–17:00 / Út, Čt 7:00–14:00
E–mail → podatelna@mesto–domazlice.cz
Telefon → 379 719 283/285/289
Adresa → U Nemocnice 579, 344 20 Domažlice

Informační leták SP

Sociálně-právní ochrana dětí

 • Poskytuje základní poradenství v oblasti sociálně–právní ochrany dětí, včetně prostředkování odborného poradenství ve správním obvodu rozšířené působnosti.
 • chrání práva dítěte, dohlíží na příznivý vývoj a řádnou výchovu, včetně působení
  směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny.
 • Sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje jejich příčiny a pomáhá takové situace řešit.
 • Zprostředkovává náhradní rodinnou péči včetně poradenské činnosti ve věcech náhradní rodinné péče pro budoucí osvojitele, pěstouny a pečující osoby,
 • Zároveň vyhledává děti vhodné pro osvojení nebo pro pěstounskou péči a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli, pěstouny nebo pečujícími osobami.
 • Chrání práva dětí a mladistvých, které jsou ohroženy pácháním trestné činnosti (týrané a zanedbané děti, mravně narušená mládež).

Pracovní doba → Po, St 7:30–17:00 / Út, Čt 7:00–14:00
Telefon → 379 719 287/292/291/281
Adresa → U Nemocnice 579, 344 20 Domažlice

Informační leták OSPOD

Vedlejší menu

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)