ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s.

Odborné sociální poradenství

Popis služby → Osobně v kanceláři poskytujeme srozumitelným způsobem informace lidem se sluchovým postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, např. jak a kde získat sluchadlo nebo jinou kompenzační pomůcku, jaký je nárok na příspěvek na sluchadlo nebo příspěvek na zvláštní pomůcku.
Pro koho je služba určena → Osobám se sluchovým postižením od 16 let věku, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci


Pracovní doba → Po, Út, Čt 8:30–12:00 / St 8:30–12:00, 13:00–16:00
E–mail  sizlingova@snncr.cz
Telefon → 379 722 917, 725 838 349
Webová stránka → www.snndo.cz 
Adresa → Jindřichova 214, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Doplňující informace → Při jednání s neslyšícími klienty je dalším účastníkem setkání tlumočník českého znakového jazyka. Klient si může zajistit svého tlumočníka; vždy ve středu od 8:30– 12:00 hodin je v Poradenském centru přítomna tlumočnice českého znakového jazyka.

Zprávy