ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Domácí péče Domažlice s.r.o.

Domácí zdravotní péče včetně hospicové

Popis služby → Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům, na základě doporučení lékaře, v jejich vlastním sociálním prostředí odborným personálem. Návštěvní službu provádí
zdravotní sestry na základě požadavků lékaře a plní samostatně zdravotní úkony. Poskytujeme komplexní zdravotní i sociální péči v domácnostech klientů.
Pro koho je služba určena → Akutní: péče o pacienty s akutním, krátkodobým onemocněním nevyžadující hospitalizaci, dále sem patří pooperační a poúrazové stavy. Dlouhodobá: určena chronicky nemocným klientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifikovaného personálu – do této skupiny patří klienti po CMP, s RS, komplikovaným diabetem, klienti s chronickou bolestí. Preventivní: určena všem skupinám klientů, u nichž ošetřující lékař v pravidelných intervalech doporučí monitorování zdravotního nebo duševního stavu – měření fyziologických funkcí, monitorování celkového stavu klienta. Domácí hospicová: určena klientům v preterminálním a terminálním stadiu života – je to nejtěžší forma poskytování domácí péče a je určena klientům, u kterých lékař předpokládá úmrtí do 6 měsíců. Jednorázová – jednorázové aplikace injekcí, odběry biologického materiálu, zde nedochází k pravidelně se opakujícím návštěvám zdravotní sestry.


Pracovní doba → Služba je nepřetržitá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, četnost návštěv určuje lékař.
E–mail → Info@pece–doma.cz
Telefon → 379 725 085, 731 506 860
Webová stránka → www.pece–doma.cz
Adresa → Domácí péče Domažlice s.r.o., U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma po doporučení lékaře

Doplňující informace → Domácí zdravotní péči indikuje vždy lékař → ošetřující v nemocnici na dobu 14 dní, praktický na neomezeně dlouhou dobu. Domácí zdravotní péče může být poskytována v maximálním rozsahu 3 hodiny denně v rozmezí 24 hodin. Máme nasmlouván signální výkon, tzn. neomezenou možnost návštěv. Domácí zdravotní péče je po indikaci lékaře plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Zprávy