Menu
Město Domažlice
Domažlice

Průmyslová zóna za kasárnami

Slavnostní zahájení provozu výrobního areálu společnosti proHeq (CZ), s. r. o.

Slavnostní zahájení provozu výrobního areálu společnosti proHeq (CZ), s. r. o.

Datum: 17. 4. 2008

Dne 11. dubna 2008 se konalo slavnostní otevření nového výrobního areálu společnosti proHeq (CZ), s. r. o., který jako první zahájil svůj provoz v nové průmyslové zóně za kasárny v Domažlicích, jejíž infrastruktura byla realizována Městem Domažlice. Společnost proHeq (CZ) s. r. o . je dceřinnou společností koncernu WMF Würtenbergische Metalwarenfabrik AG (WMF).

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE

Datum: 24. 10. 2006

Informace ke slavnostnímu otevření nově vybudované páteřní komunikace do nové průmyslové zóny, které se konalo dne 17. 10. 2006, a o prvních investičních záměrech v této průmyslové zóně.

Průmyslová zóna - úvodní informace

Datum: 9. 11. 2005

Město Domažlice zadalo urbanistickou a technicko – ekonomickou studii na základě schválené změny územního plánu, na jejímž základě dochází k rozvoji nové části města. Jedná se o prostor na jih od komunikace silnice I. třídy I/22 Draženov – Klatovy, který zahrnuje areál bývalých vojenských kasáren a přilehlých pozemků a stává se nejrychleji se rozvíjející částí města Domažlice. Zahrnuje regeneraci nevyužívaných nemovitostí na byty, obchody, služby a další komerční využití, výstavbu nové nemocnice, výstavbu nového zimního stadionu, výstavbu nové obytné zóny zahrnující stavbu bytů v malých bytových domech a výstavbu průmyslové zóny s atraktivitou pro tuzemské a zahraniční investory a pracovními příležitostmi pro spádové území celého Domažlicka.

Specifickou záležitostí je budování průmyslové zóny „Za kasárny“. Město Domažlice je městem s tradicí průmyslové výroby s kvalifikovanou pracovní silou. V nové průmyslové zóně „Za kasárny“ bude moci umístit první klienty již v roce 2006. Pro účely výstavby infrastruktury do průmyslové zóny byly získány dotace z fondu Phare, město Domažlice již započalo s realizací těchto projektů. V dnešní době již bylo započato s výstavbou okružní křižovatky na silnici I. třídy I/22 a navazující páteřní komunikací včetně veškerých podzemních sítí – kanalizační sítě, vodovod, plynovod, nové elektrorozvody VN, veřejné osvětlení, rozvody slaboproudu a výstavby telekomunikační sítě. Celková plocha průmyslové zóny činí přibližně 5 ha, přičemž dalších přibližně 5 ha je součástí tzv. rozvojové plochy.

Rozvoj města

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)