Obsah

Prodej pozemků v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ul. formou výběrového řízení s aukcí

Typ: ostatní
Město Domažlice vyhlásilo dne 03.07.2018 výběrová řízení s aukcí na prodej pozemků nacházejících se v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ul. v Domažlicích a zřízení práva stavby k těmto pozemkům.

Jedná se o výběrové řízení na:

  • prodej pozemku označeného novým parcelním číslem 2382/24, druh pozemku ostatní plocha o výměře 770 m2 (dále jen "Pozemek 01") a zřízení práva stavby k Pozemku 01, s minimální kupní cenou 1.386.000 Kč,

  • prodej pozemku označeného novým parcelním číslem 2382/23, druh pozemku ostatní plocha výměře 738 m2 (dále jen "Pozemek 02") a zřízení práva stavby k Pozemku 02, s minimální kupní cenou 1.328.400 Kč,

  • prodej pozemku označeného novým parcelním číslem 2382/22, druh pozemku ostatní plocha o výměře 692 m2 (dále jen "Pozemek 03") a zřízení práva stavby k Pozemku 03, s minimální kupní cenou 1.245.600 Kč,

  • prodej pozemku označeného novým parcelním číslem 2382/33, druh pozemku orná půda o výměře 800 m2 (dále jen "Pozemek 04") a zřízení práva stavby k Pozemku 04, s minimální kupní cenou 1.440.000 Kč,

  • prode jpozemku označeného novým parcelním číslem 2382/34, druh pozemku orná půda o výměře 702 m2 (dále jen "Pozemek 05") a zřízení práva stavby k Pozemku 05, s minimální kupní cenou 1.263.600 Kč,

  • prodej pozemku označeného novým parcelním číslem 2382/35, druh pozemku orná půda o výměře 837 m2 (dále jen "Pozemek 06") a zřízení práva stavby k Pozemku 06, s minimální kupní cenou 1.506.600 Kč,

  • prodej pozemku označeného novým parcelním číslem 2382/36, druh pozemku orná půda o výměře 773 m2 (dále jen "Pozemek 07") a zřízení práva stavby k Pozemku 07, s minimální kupní cenou 1.391.400 Kč,

  • prodej pozemku označeného novým parcelním číslem 2382/37, druh pozemku orná půda o výměře 808 m2 (dále jen "Pozemek 08") a zřízení práva stavby k Pozemku 08, s minimální kupní cenou 1.454.400 Kč,

  • prodej pozemku označeného novým parcelním číslem 2382/38, druh pozemku orná půda o výměře 688 m2 (dále jen "Pozemek 09") a zřízení práva stavby k Pozemku 09, s minimální kupní cenou 1.238.400 Kč.

Vyhlášené minimální kupní ceny odpovídají ceně 1.800 Kč/m2 výměry pozemku a zahrnují již daň z přidané hodnoty a hodnotu přípojek inženýrských sítí.

Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení je stanovena do 14:00 h dne 07.09.2018. Přihláškybudou doručovány na adresu Město Domažlice, Městský úřad Domažlice - podatelna, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20, součástí přihlášky musí být doklad o úhradě kauce, ta je stanovena ve výši 50.000 Kč.

Aukce pro všechna výběrová řízení se uskuteční v pondělí dne 10.09.2018 v zasedací místnosti budovy Městského úřadu, náměstí Míru 1, Domažlice - č. dveří 406. Aukce bude zahájena v 16.00 h, prezence účastníků začíná v 15.00 h a končí v 16.00 h.

Podrobnější informace naleznete zde a zveřejněny jsou též na těchto internetových stránkách v podsekci městský úřad - úřední deska v oznámení záměru města prodat nemovitý majetek a zřídit k němu právo stavby č. 33/2018.

Situační plánek

 


Vytvořeno: 3. 7. 2018
Poslední aktualizace: 2. 10. 2018 14:35
Autor: Jindřiška Deckerová