Menu
Město Domažlice
Domažlice

Obytná zóna Vrbova ul.

Pozemky v této lokalitě již nejsou nabízeny

Datum: 4. 5. 2020

V lokalitě obytné zóny ve Vrbově ulici již nejsou nabízeny k prodeji žádné pozemky. Město Domažlice uzavřelo minulý týden smlouvu se zájemcem o poslední volný pozemek v této lokalitě.

Nabídka posledního volného pozemku ve Vrbově ul. v Domažlicích

Datum: 1. 2. 2019

Dne 21.01.2019 proběhlo 3. kolo výběrového řízení s aukcí, jehož předmětem byl prodej posledního volného pozemku v lokalitě obytné zóny ve Vrbově ul. v Domažlicích. Vzhledem k tomu, že se do aukce se nepřihlásil žádný účastník, zastupitelstvo města na svém 4. zasedání dne 30.01.2019 usnesením č. 104 b) schválilo záměr prodat tento pozemek p. č. 2382/38 v k. ú. Domažlice za cenu minimálně 1.238.400 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřídit právo stavby k tomuto pozemku s tím, že žádosti budou vyřizovány v pořadí, v jakém budou doručovány městu.

K prodeji je nabízen poslední pozemek v lokalitě obytné zóny ve Vrbově ul.

Datum: 21. 12. 2018

Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 19.12.2018 vzalo na vědomí protokoly o průběhu a výsledku výběrových řízení s aukcí na prodej pozemků p. č. 2382/37 (Pozemek 08) a p. č. 2382/38 (Pozemek 09), oba v k. ú. Domažlice ze dne 12.11.2018. Zároveň zastupitelstvo města schválilo prodej Pozemku 08 účastníkovi aukce, který akceptoval vyvolávací cenu. Vzhledem k tomu, že do aukce na prodej Pozemku 09 se nepřihlásil žádný účastník, rozhodlo zastupitelstvo opětovně o jeho prodeji. Prodej Pozemku 09 se uskuteční formou výběrového řízení s aukcí, které se bude konat dne 21.01.2019. Jedná se o 3. kolo výběrového řízení a poslední volný pozemek v této lokalitě.

Výběřové řízení s aukcí - 3. kolo

Datum: 21. 12. 2018

Zastupitelstvo města na svém 03. zasedání dne 19.12.2018 svým usnesením č. 51 schválilo záměr prodat pozemek p. č. 2382/38 v k. ú. Domažlice, vyznačený v  situačním plánku tvořícím přílohu č. 1 tohoto oznámení, a zřídit k němu právo stavby, to vše za níže uvedených podmínek formou výběrového řízení s aukcí.

Výběrové řízení na prodej pozemků v nové obytné zóně ve Vrbově ul. proběhne již 12.11.2018

Datum: 5. 11. 2018

V pondělí 12.11.2018 v zasedací místnosti budovy Městského úřadu, náměstí Míru 1, Domažlice proběhne 2. kolo výběrového řízení s aukcí na prodej posledních dvou pozemků nacházejících se v nové obytné zóně v ulici Vrbova v Domažlicích - Týnské Předměstí určených pro výstavbu rodinných domů.
Podrobné informace naleznete v článku Výběrové řízení s aukcí - 2. kolo v podsekci rozvoj města.

Výběrové řízení s aukcí - 2. kolo

Datum: 2. 10. 2018

Zastupitelstvo města na svém 44. zasedání dne 26.09.2018 svými usneseními č. 2016 a 2017 schválilo záměr prodat části pozemku p. č. 2382/1 označené dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novými parcelními čísly 2382/37 a 2382/38 a vyznačené v  situačním plánku tvořícím přílohu č. 1 tohoto oznámení, vše v k. ú. Domažlice a zřídit k nim právo stavby, to vše za níže uvedených podmínek formou výběrového řízení s aukcí.

Dne 10.09.2018 proběhlo výběrové řízení s aukcí

Datum: 13. 9. 2018

Dne 10.09.2018 proběhlo výběrové řízení s aukcí, v rámci kterého byly učiněny nabídky na koupi sedmi z celkem devíti pozemků, které byly nabízeny k prodeji (pozemků označených čísly 01–07). Informace o výběrovém řízení bude předložena příslušným orgánům města s tím, že o způsobu prodeje zbývajících dvou pozemků (pozemku 08 a pozemku 09) rozhodne zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.09.2018.

Prodej pozemků v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ul. formou výběrového řízení s aukcí

Datum: 19. 7. 2018

Město Domažlice vyhlásilo dne 03.07.2018 výběrová řízení s aukcí na prodej pozemků nacházejících se v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ul. v Domažlicích a zřízení práva stavby k těmto pozemkům.

Podmínky prodeje pozemků v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ul. v Domažlicích a zřídit k nim právo stavby

Datum: 3. 7. 2018

Zastupitelstvo města na 42. zasedání dne 27.06.2018 svým usnesením č. 1949 b), c) schválilo záměr prodat části pozemků p. č. 2382/1, 2382/22, 2382/23 a 2382/24 označené dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novými parcelními čísly 2382/24, 2382/23, 2382/22, 2382/33, 2382/34, 2382/35, 2382/36, 2382/37 a 2382/38, vše v k. ú. Domažlice a zřídit k nim právo stavby, to vše za dále uvedených podmínek formou výběrového řízení s aukcí.

Oznámení záměru dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zveřejněno na těchto internetových stránkách v podsekci městský úřad - úřední deska.

Výstavba veřejné infrastruktury byla zahájena

Datum: 14. 5. 2018

Výstavba obslužné komunikace pro novou obytnou zónu ve Vrbově ul. v Domažlicích byla zahájena.

Rozvoj města

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)