Obsah

Zprávy

Výběrové řízení s aukcí - 2. kolo

Zastupitelstvo města na svém 44. zasedání dne 26.09.2018 svými usneseními č. 2016 a 2017 schválilo záměr prodat části pozemku p. č. 2382/1 označené dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novými parcelními čísly 2382/37 a 2382/38 a vyznačené v  situačním plánku tvořícím přílohu č. 1 tohoto oznámení, vše v k. ú. Domažlice a zřídit k nim právo stavby, to vše za níže uvedených podmínek formou výběrového řízení s aukcí. celý text

ostatní | 2. 10. 2018 | Autor: Jindřiška Deckerová

Dne 10.09.2018 proběhlo výběrové řízení s aukcí

Dne 10.09.2018 proběhlo výběrové řízení s aukcí, v rámci kterého byly učiněny nabídky na koupi sedmi z celkem devíti pozemků, které byly nabízeny k prodeji (pozemků označených čísly 01–07). Informace o výběrovém řízení bude předložena příslušným orgánům města s tím, že o způsobu prodeje zbývajících dvou pozemků (pozemku 08 a pozemku 09) rozhodne zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.09.2018. celý text

ostatní | 13. 9. 2018 | Autor: Jindřiška Deckerová

Prodej pozemků v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ul. formou výběrového řízení s aukcí

Město Domažlice vyhlásilo dne 03.07.2018 výběrová řízení s aukcí na prodej pozemků nacházejících se v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ul. v Domažlicích a zřízení práva stavby k těmto pozemkům. celý text

ostatní | 19. 7. 2018 | Autor: Jindřiška Deckerová

Podmínky prodeje pozemků v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ul. v Domažlicích a zřídit k nim právo stavby

Zastupitelstvo města na 42. zasedání dne 27.06.2018 svým usnesením č. 1949 b), c) schválilo záměr prodat části pozemků p. č. 2382/1, 2382/22, 2382/23 a 2382/24 označené dle geometrického plánu č. 4358-1118/2018 novými parcelními čísly 2382/24, 2382/23, 2382/22, 2382/33, 2382/34, 2382/35, 2382/36, 2382/37 a 2382/38, vše v k. ú. Domažlice a zřídit k nim právo stavby, to vše za dále uvedených podmínek formou výběrového řízení s aukcí.

Oznámení záměru dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zveřejněno na těchto internetových stránkách v podsekci městský úřad - úřední deska.

celý text

ostatní | 3. 7. 2018 | Autor: Jindřiška Deckerová

Výstavba veřejné infrastruktury byla zahájena

Výstavba obslužné komunikace pro novou obytnou zónu ve Vrbově ul. v Domažlicích byla zahájena. celý text

ostatní | 14. 5. 2018 | Autor: Jindřiška Deckerová