Obsah

Zprávy

Stav rezervací parcel v obytné zóně Na Bábě - Domažlice

Přehled rezervací jednotlivých parcel v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích.
V současné době nejsou volné pozemky v této lokalitě nabízeny.
celý text

ostatní | 7. 10. 2020 | Autor:

Obytná zóna Na Bábě - nejčastější dotazy a odpovědi

Na základě četných dotazů ke způsobu realizace prodeje pozemků v lokalitě nové obytné zóny Na Bábě v Domažlicích zveřejňujeme nejčastější dotazy, se kterými se na město Domažlice obrací zájemci o koupi pozemků, a odpovědi na ně.
celý text

ostatní | 1. 2. 2019 | Autor: Jindřiška Deckerová

Aktuální nabídka pozemků - projektová dokumentace řadových domů 7.2

V současné době jsou nabízeny k prodeji pozemky určené pro stavbu řadových domů 7.2, 7.2 jih a 7.2 sever. Pro zájemce zveřejňujeme části projektové dokumentace těchto domů - půdorysy jednotlivých podlaží, ze kterých je zřejmé umístění jednotlivých místností a jejich velikosti, celkový situační plánek a některé z uličních pohledů.
celý text

ostatní | 23. 4. 2018 | Autor: Jindřiška Deckerová

Při prodeji pozemků v lokalitě obytné zóny Na Bábě je používán institut zřízení práva stavby dle nového občanského zákoníku

Město Domažlice stále nabízí k prodeji zbývajících 28 stavebních pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích za účelem stavby řadových domů. Aktuální nabídka pozemků včetně výše kupní ceny je zveřejněna v článku Stav rezervací parcel v obytné zóně Na Bábě - Domažlice (pod označením "přehled rezervací") v této podsekci. S ohledem na přijetí nové právní úpravy v oblasti občanského práva došlo k formální změně způsobu prodeje pozemků. Princip, kdy pozemky jsou prodávány až poté, co je stavba rodinného domu dokončena, zůstává zachován. celý text

ostatní | 14. 10. 2015 | Autor: Odbor správy majektu MěÚ Domažlice

Projektová dokumentace k nabídce řadových domů a jednotek v bytovém domě

S ohledem na časté dotazy zájemců o koupi bytových jednotek nacházejících se v bytovém domě nebo jednotlivých řadových domů zveřejňujeme na těchto internetových stránkách část projektové dokumentace, a to půdorysy jednotlivých podlaží, ze kterých je zřejmé umístění jednotlivých místností a jejich velikosti. celý text

ostatní | 4. 2. 2014 | Autor:

Informace k obytné zóně Na Bábě

Dne 23. března 2009 proběhlo v zasedací místnosti na MěÚ Domažlice první setkání se zájemci o výstavbu v připravované obytné zóně Na Bábě. celý text

ostatní | 26. 3. 2009 | Autor:

Obytná zóna Na Bábě

Informace o připravované výstavbě. celý text

ostatní | 19. 12. 2008 | Autor:
#

Studie obytné zóny - typy zástavby

Studie obytné zóny - typy domů v zástavbě ,navrhovaných Ing. arch L.Schejbalem celý text

ostatní | 1. 8. 2008 | Autor:

Studie obytné zóny - situace, sítě, zeleň, doprava

Studie obytné zóny za kasárnami - Na Bábě Ing. Arch Ladislava Schejbala - situační plány - studie využití území, prostorové vztahy, inž. sítě, zeleň, dopravní situace celý text

ostatní | 1. 8. 2008 | Autor: