Menu
Město Domažlice
Domažlice

Obytná zóna Havlovice

Aktuální informace ke dni 28. ledna 2021

Datum: 28. 1. 2021

Město Domažlice v současné době nenabízí k prodeji žádné pozemky k výstavbě rodinných domů v lokalitě obytné zóny v Havlovicích.

situační plánek

Nabídka pozemku pro výstavbu rodinného domu

Datum: 19. 11. 2020

Město Domažlice nabízí aktuálně k prodeji pro výstavbu rodinného domu v městské části Havlovice pozemek p. č. 260/52, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1534 m2 za minimální kupní cenu 1.687.400 Kč v k. ú. Havlovice u Domažlic.

OZ Havlovice komunikace

Fotogalerie - březen 2018

Datum: 15. 5. 2018

Nová obslužná komunikace v obytné zóně v Havlovicích.

Zastavovací studie

Datum: 15. 5. 2018

vypracovaná STUDIEM KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIÉR, DESIGN - Ing. arch. Petrem Vávrou

Aktuální nabídka pozemků pro stavbu rodinných domů

Datum: 14. 5. 2018

Město Domažlice nabízí k prodeji poslední stavební parcely pro výstavbu rodinných domů v městské části Havlovice.
Jedná se o tyto pozemky:

pozemek p. č. 260/30, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 951 m2,
pozemek p. č. 260/48, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1581 m2,
pozemek p. č. 260/49, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1090 m2,
pozemek p. č. 260/51, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1485 m2 a
pozemek p. č. 260/52, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1534 m2,

vše v k. ú. Havlovice u Domažlic.

Nejčastější dotazy a odpovědi

Datum: 14. 5. 2018

Na základě četných dotazů ke způsobu realizace prodeje pozemků v lokalitě nové obytné zóny v městské části Havlovice v Domažlicích zveřejňujeme nejčastější dotazy, se kterými se na město Domažlice obrací zájemci o koupi pozemků, a odpovědi na ně.

Zkratka "smlouva" je v tomto textu použita pro označení "smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní".


Rozvoj města

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)