Obsah

Zprávy

Pozemky v této lokalitě jsou již prodány

Na srpnovém zasedání zastupitelstva města bylo rozhodnuto o prodeji posledních dvou pozemků v této lokalitě. Město Domažlice již v městské části Havlovice nenabízí k prodeji žádné stavební pozemky. celý text

ostatní | 2. 9. 2020 | Autor: Jindřiška Deckerová

Aktuální nabídka pozemků

Město Domažlice nabízí aktuálně k prodeji pro výstavbu rodinných domů v městské části Havlovice poslední stavební pozemky. celý text

ostatní | 26. 6. 2020 | Autor: Jindřiška Deckerová
OZ Havlovice komunikace

Fotogalerie - březen 2018

Nová obslužná komunikace v obytné zóně v Havlovicích. celý text

ostatní | 15. 5. 2018 | Autor: Jindřiška Deckerová

Zastavovací studie

vypracovaná STUDIEM KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIÉR, DESIGN - Ing. arch. Petrem Vávrou

celý text

ostatní | 15. 5. 2018 | Autor: Jindřiška Deckerová

Aktuální nabídka pozemků pro stavbu rodinných domů

Město Domažlice nabízí k prodeji poslední stavební parcely pro výstavbu rodinných domů v městské části Havlovice.
Jedná se o tyto pozemky:

pozemek p. č. 260/30, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 951 m2,
pozemek p. č. 260/48, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1581 m2,
pozemek p. č. 260/49, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1090 m2,
pozemek p. č. 260/51, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1485 m2 a
pozemek p. č. 260/52, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1534 m2,

vše v k. ú. Havlovice u Domažlic.

celý text

ostatní | 14. 5. 2018 | Autor: Jindřiška Deckerová

Nejčastější dotazy a odpovědi

Na základě četných dotazů ke způsobu realizace prodeje pozemků v lokalitě nové obytné zóny v městské části Havlovice v Domažlicích zveřejňujeme nejčastější dotazy, se kterými se na město Domažlice obrací zájemci o koupi pozemků, a odpovědi na ně.

Zkratka "smlouva" je v tomto textu použita pro označení "smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní".


celý text

ostatní | 14. 5. 2018 | Autor: Jindřiška Deckerová