Obsah

Návštěvní řád

 

Vnitřní řád zimního stadionu pro volné bruslení

 

 • všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů, respektovat a neohrožovat další účastníky
 • děti mladší 7 let jsou povinné používat při bruslení helmu a rukavice,není povolen vstup v krátkých kalhotech
 • osoby pod vlivem alkoholu a návykových látek nebudou vpuštěny do areálu Zimního stadiónu (dále jen ZS)
 • není dovolen pohyb mimo vyhrazená místa
 • není dovoleno nosit nápoje a jídlo na ledovou plochu
 • účastníci volného bruslení jsou povinni opustit ZS do 15-ti minut po skončení volného bruslení
 • vstup na ZS bude umožněn 15 minut před zahájením      
 • účastníci jsou povinni uhradit veškeré škody způsobené vlastní nedbalostí nebo nerespektováním pokynů pořadatelské služby
 • donášení alkoholických nápojů do areálu ZS není dovoleno!
 • na ploše ZS je během volného bruslení povoleno pouze bruslit
 • při nedodržování těchto pokynů jsou pořadatelé oprávněni přinutit účastníka k opuštění ZS bez náhrady za zaplacené vstupné
 •   v celém areálu ZS je přísný zákaz kouření