Menu
Město Domažlice
Domažlice

GDPR

Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., (dále jen „SSZMD“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. SSZMD zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, uživatelů a dalších subjektů SSZMD. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených SSZMD zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají.

SSZMD respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. SSZMD zákonně zpracovává osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. SSZMD zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotyčná osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. SSZMD pak osobně prokáže závažnost a oprávněnost zájmů SSZMD, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na SSZMD je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS qcdd8e, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese dalibor.kubu@mesto-domazlice.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese: Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na téže adrese. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na SSZMD obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na SSZMD obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vedlejší menu

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)