Menu
Město Domažlice
Domažlice

Chodské slavnosti 2023

Program CHODSKÝCH SLAVNOSTÍ - VAVŘINECKÉ POUTI

Datum: 18. 7. 2023

Program chodských slavností 2023

Uzavírky v době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě 2023

Datum: 16. 6. 2023

Uzavírky v době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě 2023

Informace o možnosti pronájmu pozemků v době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě ve dnech 11.–13.08.2023 - provozování gastrostanů

Datum: 19. 12. 2022

V době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě město Domažlice nabízí k pronájmu následující prostranství vhodné k umístění stanu s občerstvením:
1. náměstí Míru (prostranství o výměře cca 300 m²)
2. Chodské náměstí (prostranství o výměře cca 150 m²)

Mapa s obsazením stánkových míst

Datum: 15. 12. 2022

Obsazenost jednotlivých stánkových míst se projeví nejdříve po skončení lhůty pro příjem žádostí o přidělení stánkového místa v době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě, tzn. nejdříve během měsíce dubna 2023.

Informace o stánkovém prodeji konaném v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě ve dnech 11.–13.08.2023

Datum: 15. 12. 2022

Stánkový prodej o Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti je rozdělen do dvou částí – na staročeský jarmark a další stánkový prodej.

Staročeský jarmark je situován v prostoru náměstí Míru, Chodské ulice a ulice Msgre B. Staška. Pro další stánkový prodej je vymezen prostor v ulici Benešova.