Obsah

Zprávy

Program chodských slavností 2021

Chodské slavnosti se letos budou konat v omezeném rozsahu. celý text

ostatní | 28. 7. 2021 | Autor: Alžběta Bokotejová

Aktuální informace o stánkovém prodeji konaném v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě - usnesení rady města

Rada města na své 94. schůzi dne 01.06.2021 usnesením č. 3674b) schválila celý text

ostatní | 7. 6. 2021 | Autor: Bc. Šárka Koukolová

Mapa s obsazením stánkových míst

Klikněte zde pro zobrazení mapy v samostatném okně
Obsazenost jednotlivých stánkových míst se projeví nejdříve po skončení lhůty pro příjem žádostí o přidělení stánkového místa v době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě, tzn. nejdříve během měsíce dubna 2021. celý text

ostatní | 22. 1. 2021 | Autor: Bc. Šárka Koukolová

Informace o stánkovém prodeji konaném v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě ve dnech 13.–15.08.2021

Stánkový prodej o Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti je rozdělen do dvou částí – na Staročeský jarmark a Další stánkový prodej.
Pro každé zařízení sloužící pro poskytování prodeje (stánek) je určeno stánkové místo, které je označeno číslem. Standardní rozměr jednoho stánkového místa je 4 m x 2 m, tj. 8 m2 (přičemž hloubka stánkového místa je zpravidla 2 m).
Staročeský jarmark je situován v prostoru náměstí Míru, Chodské ulice a ulice Msgre B. Staška. Pro Další stánkový prodej je vymezen prostor v přilehlých ulicích – v ulici Hruškova (včetně parkoviště, které se nachází u křižovatky ulic Hruškova a Waldhegerova), v ulici Waldhegerova a v ulici Benešova. celý text

ostatní | 17. 12. 2020 | Autor: Bc. Šárka Koukolová