Obsah

Zprávy

Program chodských slavností 2018

Hlavní a doprovodný program CHODSKÝCH SLAVNOSTÍ - VAVŘINECKÉ POUTI. Pódiové programy, církevní obřady, filmová představení, výstavy a další kulturní a společenské akce. celý text

ostatní | 30. 7. 2018 | Autor: Ing. Pavel Svatek

Informace o stánkovém prodeji o Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti ve dnech 10.08.–12.08.2018

Stánkový prodej o Chodských slavnostech je rozdělen do dvou částí – na Staročeský jarmark a Další stánkový prodej.Pro každé zařízení sloužící pro poskytování prodeje (stánek) je určeno stánkové místo, které je označeno číslem. Standardní rozměr jednoho stánkového místa je 4 x 2 m, tj. 8 m2 (přičemž hloubka stánkového místa je zpravidla 2 m). Staročeský jarmark je situován v prostoru náměstí Míru, Chodské ulice a ulice Msgre B. Staška. Pro Další stánkový prodej je vymezen prostor v přilehlých ulicích - v ulici Hruškova (včetně parkoviště, které se nachází u křižovatky ulic Hruškova a Waldhegerova), v ulici Waldhegerova a v ulici Benešova.
celý text

ostatní | 18. 12. 2017 | Autor: Bc. Šárka Koukolová