Obsah

Zprávy

Informace o stánkovém prodeji o Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti ve dnech 12. a 13. 8. 2017

Stánkový prodej o Chodských slavnostech je rozdělen do dvou částí – na Staročeský jarmark a Další stánkový prodej.
Pro každé zařízení sloužící pro poskytování prodeje (stánek) je určeno stánkové místo, které je označeno číslem. Standardní rozměr jednoho stánkového místa je 4 x 2 m, tj. 8 m2 (přičemž hloubka stánkového místa je zpravidla 2 m).
Staročeský jarmark je situován v prostoru náměstí Míru, Chodské ulice a ulice Msgre B. Staška. Pro Další stánkový prodej je vymezen prostor v přilehlých ulicích - v ulici Hruškova (včetně parkoviště, které se nachází u křižovatky ulic Hruškova a Waldhegerova), v ulici Waldhegerova a v ulici Benešova.
celý text

ostatní | 13. 12. 2016 | Autor: Bc. Šárka Koukolová