Obsah

Zprávy

Program chodských slavností 2016

Hlavní a doprovodný program
CHODSKÝCH SLAVNOSTÍ - VAVŘINECKÉ POUTI.
Pódiové programy, církevní obřady, filmová představení, výstavy a další kulturní a společenské akce. celý text

ostatní | 29. 7. 2016 | Autor: Ing. Pavel Svatek

Informace o stánkovém prodeji o Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti ve dnech 13. a 14. 8. 2016

Stánkový prodej o Chodských slavnostech je rozdělen do dvou částí – na Staročeský jarmark a Další stánkový prodej. Pro každé zařízení sloužící pro poskytování prodeje (stánek) je určeno stánkové místo, které je označeno číslem. Standardní rozměr jednoho stánkového místa je 4 x 2 m, tj. 8 m2 (přičemž hloubka stánkového místa je zpravidla 2 m). Staročeský jarmark je situován v prostoru náměstí Míru, Chodské ulice a ulice Msgre B. Staška. Pro Další stánkový prodej je vymezen prostor v přilehlých ulicích - v ulici Hruškově (včetně parkoviště, které se nachází u křižovatky ulic Hruškova a Waldhegerova), v ulici Waldhegerově a v ulici Benešově.
celý text

ostatní | 11. 12. 2015 | Autor: Ing. Pavel Svatek