Obsah

Komunitní plánování

 

Loga projektu

„Tento projekt je spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji.“

 

Základní informace týkající se projektu

 

  Komunitní plánování sociálních služeb je moderním nástrojem současné sociální politiky. Jeho úkolem je zajišťování dostupnosti a společná koordinace sociálních služeb tak, aby odpovídaly specifikům a potřebám daného regionu. Zastupitelstvo města Domažlice na svém zasedání dne 21. září 2005 projednalo a schválilo na základě důvodové zprávy návrh projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku“. Tento projekt vypracovaný ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy byl předložen do Společného regionálního operačního programu v rámci 2. kola výzvy grantového schématu Plzeňského kraje 3.2 „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“. Dne 7. 2. 2006 byl tento projekt zastupitelstvem Plzeňského kraje schválen a správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice (kromě Svazku Kdyňsko – v současné době již samostatně komunitně plánujícího) byla přidělena dotace na jeho realizaci.

  Na území SO ORP Domažlice probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb již od roku 2007, kdy byl zpracován a schválen Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2008-2011. V současné době je v platnosti plán rozvoje služeb pro období 2012-2017 a od ledna 2018 bude zahájena realizace 3. etapy komunitního plánování, jejímž výstupem bude především komunitní plán na další období.

 Cílem procesu komunitního plánování je zefektivnit poskytování sociálních služeb na území Domažlicka tak, aby odpovídaly skutečným potřebám občanů. Na plánování rozvoje služeb se podílejí poskytovatelé sociálních služeb, jejich uživatelé a zástupci obcí a měst.

 Komunitní plán je zpracován jako „živý“ dokument procházející pravidelnou aktualizací v podobě každoročních realizačních plánů. Ty umožňují zpracovávat aktuální změny a reagovat na nové potřeby v sociální oblasti. Realizační plán obsahuje opatření a aktivity určené k realizaci v daném roce.