Obsah

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období 

Stránka

Karel: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak dlouho se budou Domažlice účastit soutěže o nejvyšší trávu? díky Karel (Vloženo 25.05.2015)

Pane Karle,

děkuji za trefný bonmot. V našem městě je každoročně posekáno kolem 1,3 milionu metrů čtverečních trávy a každá jedna seč obsáhne cca 40 hektarů, přičemž nejnáročnější je vždy seč první. Ta je totiž spojena s odvozem obrovského množství trávy. Prioritou sekání jednotlivých částí města je jeho osídlenost, neboť jsou oblasti - části města které mají osídlenost 4.000 obyvatel, jiné s rodinnými domy například 300 obyvatel a nově vznikající třeba 30 obyvatel. V naší organizaci se na sekání trávy podílí cca 15 zaměstnanců, kteří při pěkném počasí pracují 10 hodin denně. Jindy nás zas brzdí deštivé počasí. Déle se na sekání některých sídlišť v první nejnáročnější seči podílí i soukromá firma vysoutěžená s nejnižší nabídkovou cenou. Přesto přezevšechno nikdy nebudeme schopni na čtyřiceti hektarech obtížně sekatelných ploch dosáhnout takového výsledku, abychom naráz uspokojili všechny občany našeho města. Za to se Vám "omlouvám". Naši uvedení pracovníci musejí totiž pro potřeby města zajistit ještě mnoho jiných prací, které nejsou tzv. vidět. Závěrem lze říct, že celé město včetně okrajových částí bude dosekáno cca v polovině června. Snad někdy v budoucnu až se v naší zemi zdvojnásobí odvod daní bude dostatek finančních prostředků i na zdvojnásobení kvantity a kvality veřejných služeb, tak jako v námi "obdivovaném Německu". Všude totiž platí známé rčení, že vše něco stojí.

 

Bc. Jaroslav Zavadil

ředitel

DTS Domažlice p.o.

 

Bc. Jaroslav Zavadil, 26.05.2015
Jan Sukničkář: 1. Kdy už konečně Pan Lukáš Velecký uvolní doménu www.domazlice.cz? Registroval tuto doménu 16.04.1998. Město Domažlice zaspalo dobu. Město registrovalo doménu domazlice.info 21.9.2001, teď zase domazlice.eu. 7.4.2006, poštu máte na doméně mesto-domazlice.cz 8.9.1999, informačku zase na idomazlice.cz 1.10.2007, knihovnu na mekbn.cz, zus-domazlice.cz, dns-domazlice.cz, hasicido.cz, dtsdomazlice.cz, zskom17.cz, novaskoladomazlice.cz a ostatní organizace města nic, nebo mail na seznam.cz. 2. Není to nějaké divné? (Vloženo 20.05.2015)

Dobrý den.
Již v r. 1997 jsem navrhoval tehdejší městské radě registraci  domény domazlice.cz a spuštění provozu webových stránek města na této doméně, ale internet tehdy nebyl prioritou, zdálo se to být nákladné  a návrh byl na jednání RM zamítnutý en bloc.
Na možnost uvolnění domény domazlice.cz je vhodné se ptát majitele domény, ne zástupců města - jednání o této doméně  u tehdejšího starosty J. Látky před lety nebylo úspěšné, majitel domény nebyl ochoten se dohodnout.
Doména www.domazlice.info je přesměrována na tyto stránky -  www.domazlice eu, to je běžná praxe i v jiných městech, že více doménových jmen je směrováno na jeden web. Vedení DNS záznamů a obnoveni registrace jedné domény - např. domazlice.eu - nákladné není - na jeden rok  stojí město 483 Kč včetně DPH.
Doména www.mesto-domazlice.cz je využívána pro e-mailové služby a interní aplikace městského úřadu a některých organizací, zřizovaných městem a také obcemi ve správním obvodu ORP Domažlice, které využívají služby technologického centra ORP Domažlice.
Organizacím města byla dána možnost  zřídit e-mailové schránky pro libovolný počet uživatelů  ve tvaru jmeno.prijmeni@zkratkaorganizace.mesto-domazlice.cz - mailový server pro toto designovaný je a maily fungovaly spolehlivě. Časem ale  některé organizace, které měly pro všechny své uživatele mailové schránky na mailovém serveru města vytvořené, je bez udání jakéhokoli důvodu  přestaly používat a zaplatily si vlastní doménu a využívají jiné e-mailové adresy, stávající zrušeny nebyly - toto  ale v kompetencích vedoucích těchto organizací je. Část organizací tuto možnost nevyužila vůbec, některým poskytujeme služby mailserveru stále - příkladem jsou Městské lesy nebo Plavecký bazén. Na základě Vašeho podnětu, byť do jisté míry anonymního, se pokusím možnost sjednocení e-mailové domény města znovu projednat s vedením města, protože jsem přesvědčen, že by toto smysl mělo již proto, že všechny organizace města jsou připojeny k metropolitní optické datové síti města rychlostí 1 Gbps a využívají prostřednictvím této sítě i zabezpečené internetové připojení 100/100 Mbps.
I podle mého názoru provoz mailů organizací na veřejných mailových serverech seznam.cz, nebo centrum.cz a podobných není pro tento typ použití nejvhodnější.

Ing. Ivan Pavle, 22.05.2015
jarda: Před několika lety jsme byli mile překvapeni jak je udržován hřbitov. Dnes je to hrůza-pro trávu nejsou vidět ani hroby. (Vloženo 15.05.2015)

Pane Jardo,

po pravdě jsem se vyděsil, když jsem si přečetl Váš vzkaz. Na námi spravovaný hřbitov jsem se okamžitě vypravil s fotoaparátem. Mnou zjištěná skutečnost však byla poněkud jiná. Z celkové nemalé plochy hřbitova a urnového háje jsem našel cca 20% tzv. přerostlé trávy v průměru mezi 30-40 cm a to v horní části hřbitova. Dále jsem našel naše dva pracovníky pilně sekající trávu. Pravděpodobně během zítřejšího dne (úterý) dojde k dosekání i horní části a okamžitě se začně na novo. A pak stále a stále dokola. To vše převážně ručně včetně následného očišťování hrobů a vykonávání dalších činností

Rád bych Vás pane Jardo požádal o to, aby jste napříště informoval čtenáře webových stránek objektivně a aby jste se napříště podepsal celým jménem.

Já na oplátku rád poskytnu případným zájemcům pořízenou fotodokumentaci z celého hřbitova

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice, p. o., 18.05.2015
Leona Schleissová: Dobrý den. Prosím kde si přečtu ,zda moje dcera byla přijata do školky. Děkuji Leona Schleissová (Vloženo 13.05.2015)

Dobrý den paní Schleissová,

Vámi požadovaná informace byla zveřejněna 7. 5. 2015 na úřední desce MěÚ Domažlice.

Hledejte v sekci Městský úřad - podsekci Úřední deska - dokument Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Domažlice, p. o. V seznamu jsou uvedeny děti pod evidenčními čísly přijaté do MŠ.

Pěkný den přeje Hana Vaňková

14.05.2015
Richard Kalferst: Dobrý den přeji a zároveň děkuji panu inženýrovi za odpověď na můj dotaz níže uvedený.Je mi to až trochu trapné, že znovu obtěžuji ze stejnou věcí, když jistě máte na práci důležitější věci.Jenže, dle Vaší rady jsem si svoji e-mailovou adresu již minulý týden znovu zaregistroval a přesto jsem žádné informace e-mailem nedostal.Myslel jsem si tedy, že jsem ohledně registrace mé e-mailové adresy udělal nějakou chybu a tak jsem si, dříve než jsem se pustil do psaní tohoto dotazu, zkusil svoji e-mailovou adresu znovu zaregistroval, ale na monitoru mi vyskočila hláška, že bohužel, ale tato e-mailová adresa je již registrována.Tudíž jsem logicky došel k závěru, že z mé strany žádná chyba není.Chci se tedy zeptat, jak často mají chodit informace mailem od Vás a zda zůstalo to stejné, tedy, že informace mailem chodí jednou týdně na konci týdne.Opět Vám děkuji předem za čas strávený nad mým dotazem a znovu se omlouvám za své do jisté míry obtěžování.S pozdravem, Richard Kalferst, Domažlice. (Vloženo 10.05.2015)

Ověřil jsem, že Vaše registrace je v pořádku a platná, bohužel, redakční systém tohoto webu zatím nerozesílá novinky automaticky, je třeba ruční výběr novinek a rozeslání. Společnost Galileo Corporation,  v gesci které je provoz serveru  i redakční systém tohoto webu přislíbila doprogramování modulu automatického rozesílání novinek "ještě tento rok".
Budeme tedy zatím rozesílat Novinky ručně, tento týden již byste měl svůj e-mail s novinkami  obdržet. Omlouvám se za určitou nedokonalost této služby, údajně nejsme sami, kdo má vůči Galileo takový požadavek.

Ing. Ivan Pavle, 12.05.2015
Kdoule Petr: Dobrý den. Rád bych se zeptal jaká nařízení, omezení nebo postupy platí na území Domažlic pro chov včelstev v území, které je dle územního plánu vedeno jako plocha k bydlení v rodinných domech, popřípadě, co se musí udělat, aby byl chov včelstva v takovéto lokalitě povolen. Děkuji (Vloženo 04.05.2015)

Platný územní plán sídelního útvaru Domažlice ve znění změny č. 1- 6 se chovem včel blíže nezabývá. Nejsou tedy stanoveny regulativy pro umístění včelích úlů do jakékoli plochy vymezené platnou územně plánovací dokumentací. V případě, že by pro chov včel bylo nutno vybudovat nějakou stavbu, stavební úřad posoudí v souladu se stavebním zákonem, prováděcími právním předpisy a ve smyslu metodického sdělení MMR, zda záměr podléhá nějakému opatření stavebního úřadu.
Obecně ovšem platí, že včelař by měl svá včelstva umístit tak, aby česna úlů směřovala od obytných budov či pobytově exponovaných částí pozemků. Dále není stanoveno množství včelstev, které smí včelař na zahradě chovat.
Včelstva by neměla nadměrně obtěžovat ve svém okolí. V případě, že uvažujete o umístění (chovu) včel v blízkosti obytných či rekreačních objektů a ploch, bude nejlépe se se sousedy dohodnout. Případné spory se sousedy budou řešeny v občansko-právním řízením.

Ing. Ivana Sladká, OVÚP, 05.05.2015
Miloslava Korinkova: Chtela jsem se optat zdali se bude v dohledne dobe tavet neco nahore u Penny.Chybi tady v Domazlicich OBI nebo neco podobneho ,vzdyt zahradku ma plno lidi a kdyz neco potrebujete tak jsou nejblizsi Klatovi a kdo nema Auto jak to ma tahat autobusem.Vzdyt by Sem jezdilo i vice zakazniku z Nemecka a prospelo by to i mestu.dekuji za odpoved (Vloženo 04.05.2015)

Vážená paní, o investičních záměrech soukromého vlastníka předměných pozemků nemá město Domažlice žádné informace,  na Váš dotaz Vám tedy nemůžeme odpověď.

Jindřiška Deckerová, 05.05.2015
Víťa: Postrádám tady na stránkách inzerci? (Vloženo 27.04.2015)

Dobrý den, také ji postrádám. Společnost Galileo Corporation, která je dodavatelem redakčního systému nové webové prezentace města a provozuje tento web na svém serveru, bohužel zatím takový modul nemá, ale přislíbila jeho doprogramování, ovšem přesný termín realizace neuvedla.

Ing. Ivan Pavle, 04.05.2015
Richard Kalferst: Dobrý den přeji, obracím se na Vás se svým dotazem, který se týká zaregistrování mé e-mailové adresy a pravidelného zasílání novinek z Vašeho serveru.Jsem zaregistrovaný "odběratel" Vašich novinek cca jeden rok a vždy v pátek v odpoledních hodinách jsem novinky Domažlice info dostával na svoji e-mailovou adresu, jenže po tom, co jste Vaše webové stránky zmodernizovali, nedostávám mnou objednané novinky vůbec a přitom svoji e-mailovou adresu: richkal@email.cz u Vás registrovanou mám stále.Co tedy prosím mám udělat pro nápravu věci tak, abych opět novinky pravidelně dostával?Musím říct, že mi citelně chybí.Děkuji za Váš čas věnovaný odpovědi na můj dotaz.Richard Kalferst, Domažlice. (Vloženo 03.05.2015)

Dobrý den, tento web je zcela nový, texty a články z původního do něj byly sice převedeny, ale pro odběr novinek je nutné si jejich odběr znovu zaregistrovat (vyplnit e-mail ve formuláři Informace e-mailem a poté potvrdit registraci kliknutím na odkaz v mailu, který Vám bude na uvedenou adresu doručen).

Ing. Ivan Pavle, 04.05.2015
Jarmila Neveselá: Dobrý den, jak se mohu přihlásit na Vaši Chodskou slavnost v srpnu? Jsem výrobce figurální keramiky. Děkuji. jarmila Neveselá (Vloženo 28.04.2015)

Vážená paní Veselá, žádosti o přidělení stánkových míst v době konání Chodských slavností byly přijímány v období od 1. ledna do 31. března t. r. V současné době jsou již stánková místa přidělena. Informace o stánkovém prodeji v době konání Chodských slavností jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách v podsekci O Domažlicích - Chodské slavnosti.

Jindřiška Deckerová, 29.04.2015

Stránka