Obsah

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je pět plus jedna 

Stránka

Zbynek: Dobrý den, v loňském roce se začaly hromadit odpadky mimo odpadové nádoby v ulici Petrovická - okolí domu 276, kde bydlí sociálně slabší obyvatelé. Nyní se situace začíná opakovat. Zajímalo by mě, jakým způsobem majitel domu proškolil tamní obyvatele o nutnosti třídit odpady? Zda proběhla nějaká cílená osvěta? Většina z nich nemá auto, takže nevyužívají sběrný dvůr a i větší odpad odkládají u popelnic. V souvislosti s tříděním je ovšem smutné, pokud jsou zde nádoby s tak malým otvorem, že jím stěží karton / plast projde. V té souvislosti se odkazuji na svůj dotaz z minula, který dosud nebyl zodpovězen, zda by nebylo možné otvory u zvonů rozšířit, tak aby odpovídaly aspoň otvorům nových zvonů, nebo je nahradit? I to je jeden z důvodů, proč objemnější plastový či papírový odpad nekonční ve zvonech na tříděný odpad, ale v kontejnerech na komunální. (Vloženo 16.05.2018)

Vážený pane,

město neprovádí žádnou individuální osvětu týkající se třídění a  ukládání odpadů. Pravidla jsou zcela srozumitelně uvedena ve vyhlášce města a pokud jsou některá ustanovení vyhlášky někomu nejasná či nesrozumitelná, může se obrátit na Domažlické technické služby či na odbor správy majetku, kde jistě případné dotazy odpoví.  Určitě není na pořadu dne nějaké proškolování  tamních obyvatel.  Nastavená pravidla týkající se třídění odpadu a jeho ukládání včetně pravidel týkajících se provozu sběrného dvora jsou podle mého názoru stanovena tak, že každý občan města má možnost se svým odpadem naložit, aniž aby vznikaly černé skládky, což platí i o  objemnějším plastovém či papírovém odpadu, který ve svém dotazu zmiňujete. Pokud černé skládky přesto vznikají, je tomu proto, že někteří lidé vědomě tato pravidla nerespektují.

JUDr. Zdeněk Novák

Doplňující informace:

Vážený pane Zbyňku,

nejen v našem městě, ale i v celé Evropě je odpad také cíleně tříděn na tzv. maloobjemový a velkoobjemový. Právě díky těmto nádobám s malými otvory jsme schopni se logisticky dostat co nejblíže k obyvatelům.  Je nemyslitelné abychom do těchto vypůjčených nádob prořezávali další otvory a narušili tak jejich pevnost a zkrátili jejich životnost. Výsledkem by bylo jen to, že po vložení velkých kusů odpadu by došlo k jejich opětovnému rozložení, objem by se dříve naplnil a celkové využití z pohledu vytěžené hmotnosti by se zmenšilo. Bylo by to tedy kontraproduktivní. S objemným vytříděným odpadem opravdu musíte do sběrného dvora. Tak velké množství je před další přepravou nutno slisovat. Mít po městě rozmístěné jiné objemnější nádoby - kontejnery je už ekonomicky neúnosné a především díky stále neukázněnosti části obyvatel pro třídění bez dozoru nereálné.  Model používaný v Domažlicích je vyzkoušený a osvědčený.

Co se týče odpadu u Vašeho domu, lze jen konstatovat, že je tam dostatečný počet pro každého "přihlášeného" občana, který zaplatil Městu Domažlice příslušný poplatek. Především jim jsou nádoby určeny.

Je logické předpokládat, že každý pronajímatel bytu by si pro nám neznámý počet "nepřihlášených"  nájemníků měl zajistit také odpovídající počet nádob.

Bc. Jaroslav Zavadil

ředitel  organizace pověřené svozem odpadu (DTS Domažlice p.o.)

JUDr. Zdeněk Novák, Bc. Jaroslav Zavadil, 29.05.2018
Pavel: Dobrý den. Dá se někde zjistit, zda je "sousedův" pes očkován, čipován a registrován MÚ atp? Bohužel žijeme v lokalitě, kde někteří ze sousedů jsou pochybného ražení (žijí v pronajatých bytových jednotkách..dále to nebudu rozepisovat. Hlídku městské policie jsem zde za svůj život viděl snad jednou, pes tady běžně pobíhá, dělá nepořádek a dokonce se ohání i po ostatních psech, kteří jdou na vodítku, dokonce i po lidech. Venčení typu"vyběhni si ven, otravuj kde chceš a večer se vrať" je předpokládám v rozporu s měst. vyhláškou 6/2005. Na koho se obrátit, když jeden soused tuším v zimě zavolal městskou policii kvůli odchytu volně pobíhajících psů, ti neochotně přijeli po půl hodině a ještě mu vynadali, že nemají čas, kde jsou psi (samozřejmě asi po 10ti minutách utekli jinam) a musí "řešit přestupky" na náměstí. Volné pobíhání psů (navíc úmyslné) je přece také přestupek, obvzláště, pokud s velkou pravděpodobností není hlášen, očkován a o čipování si ani nedovolím snít... (Vloženo 28.05.2018)

Vážený pane Pavle,

obávám se, že i přes Váš negativní postoj k práci městské policie se budete muset obrátit na městskou policii, která dohlíží mimo jiné i na dodržování obecně závazných vyhlášek města (povinnost očipování, volné pobíhání, povinnost přihlášení psa u správce poplatku apod.). Povinnost očkování psů a primární kontrola, spadá do kompetence veterinární správy.

Nemohu objektivně posoudit oprávněnost Vašich výroků a domněnek, neboť z Vašeho dotazu není patrné místo a čas události.

Hezký den. R. Plšek ZVMP Domažlice

 

Radovan Plšek, ZVMP Domažlice, 30.05.2018
Marie: prosím o informaci, kdy se vrátí na zelenovskou naučnou stezku dřevěná naučná pexesa. (Vloženo 18.05.2018)

Vážená paní,

toto dřevěné pexeso bylo sejmuto a předáno výrobci k reklamaci. Zároveň byla tato firma požádána o brzkou nápravu. Předpokládáme, že do konce června by mohlo být zpět nainstalováno.

Ing. Jan Benda, 21.05.2018
Marie: Dobrý den. Nedávno jsem četla, že je tento rok poslední sbírka alobalu. Četla jsem podmínky, že to už budou sbírat jen děti ze škol. A v tom vidím moc veliký problém, my v rodině nemáme žádné dítě, které je školou povinné a to máme vyhazovat alobal do koše, když se nemůže jednostlivec přidat do soutěže? Já s mojí sestrou soutěžíme několik let a vždycky jsme nasbíraly okolo 2kg. Nechci zase alobal vyhazovat. (Vloženo 14.05.2018)

Vážená paní, alobal je těžko obchodovatelná odpadní komodita, nicméně je určitě správné a záslužné nevyhazovat jej do směsného komunálního odpadu. V Domažlicích jej lze odevzdávat ve sběrně kovů Adevi, s. r. o. na adrese Cihlářská 165 v její provozní době. Provozovatel odebírá zvlášť kusový hliník, zvlášť hliníkové plechovky a zvlášť obalový tenkostěnný hliník neboli alobal. Stále platí, že tyto odpady nesmí být znečištěny, ani nesmí obsahovat příměsi jiných látek.Nepatří tam nejrůznější lesklé fólie nebo obaly od léků a jiné obaly opatřené plastovou fólií.

Jana Vacíková, 15.05.2018
Jan Hodan: Chci velmi pochválit DTS Domažlice za upravení cesty před garáží č.89. Jeden den požadavek a druhý den časně ráno hotovo. Ještě jednou děkuji,jen tak dál! S pozdravem Hodan (Vloženo 17.04.2018)

Vážený pane Hodane,

děkuji za pochvalu. Musím však dodat, že nejsme rychlá rota :-) . Byla to spíše shoda náhod, že jsme zrovna tento druh prací prováděli v dané části města.

Pochvalu vyřídím kolegům.

S pozdravem

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 23.04.2018
M.Novák: Dobrý den, rád bych se zeptal kdy hodlá město opravit nebezpečný kanál v Benešovo ulici. Již 3 měsíce je tu jen plastová značka a nic se neděje. Tento kanál je velmi nebezpečný, protože se nachází hned za zatáčkou do které není vidět. Několikrát jsem tu byl svědkem situací při kterých mohla být pořádná autonehoda. To čekáte až se tu vážně něco stane?? Denně tu po chodníku běhají desítky dětí do přilehlé školky.. (Vloženo 19.04.2018)

Vážený pane Nováku,

Město Domažlice ani naše organizace opravdu nehodlá tuto kanalizační vpust opravovat. Ze zákona o pozemních komunikacích je tato povinost dána jinému vlastníkovi a jinému správci pozemní komunikace. Na danou závadu - nedodělek dnes upozorníme zástupce SÚSPK.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 23.04.2018
Václav Schiebert: Dobrý den již 5 rokem žiji už v Domažlicích i s rodinou a dětmi ,majitel nyní chce barák ve kterém bydlíme prodat a tak bych se chtěl zeptat jaká je možnost dostat byt od města pro rodinu s třemi dětmi děkuji (Vloženo 21.03.2018)

Vážený pane, byty ve vlastnictví města Domažlice jsou přidělovány dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice. Tyto zásady včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách města Domažlice v podsekci samospráva - vyhlášky a nařízení- ostatní dokumenty, resp. v podsekci městský úřad - formuláře. Jedním z předpokladů pro zařazení do evidence žadatelů je skutečnost, že žadatel buď na území města již bydlí (má trvalý pobyt) nebo zde pracuje. Jen pro informaci doplňuji, že v současné době město eviduje 89 žádostí o přidělení bytu.

Jindřiška Deckerová, 03.04.2018
Hodan: Kolik stojí schránka na uložení urny na Městském hřbitově:pronájem. Předem děkuji (Vloženo 24.03.2018)

Vážený pane,

pokud máte na mysli kolumbární schránku v urnovém háji, tak cena pronájmu na 10 let je 3500,- Kč.

Případné další dotazy vám zodpoví pracovníci odboru správy majtetku na tel. 379 719 156.

Bc. Jitka Kalíšková, 10.04.2018
Martin Novák: Dobrý den, spíš se jedná o připomínku - během projekce filmu "Prezident Blaník" v sobotu 24. února ve 22:00 svítilo téměř po celou dobu projekce nouzové osvětlení nad horními vchodovými dveřmi do sálu. Přítomní zaměstnanci MKS si nevěděli rady. Projekce tím dost utrpěla... Asi by bylo žádoucí proškolení. (Vloženo 27.02.2018)

Vážený pane,

k tomuto případu jsem zjistil, že při odchodu zaměstnanců po ukončení projekce nouzová světla nesvítila, během projekce si nikdo z diváků nestěžoval a zaměstnanci světlo nezaznamenali. Pokud by na to byli upozorněni, jsou schopni věc okamžitě vyřešit. Náhlé rozsvícení může způsobit zakolísání napětí a není vyloučené, že k tomu mohlo dojít právě v tomto případě.

Mgr. Kamil Jindřich, ředitel MKS, 05.04.2018
Adéla: Dobrý den, minulý týden jsem viděla jak na autobusovém nádraží nějaký chlápek sype otrávené zrní holubům. Jen se chci zeptat, jestli je to na Váš popud nebo ten pán tráví holuby sám od sebe. Já vím, že se město chce zbavit holubů, ale trávit by je nemusel. Už asi před dvěma měsíci jsem tam zrní viděla a následující den bylo vidět na chodníku od holubů, jak měli obrovský průjem. Děkuji za odpověď. (Vloženo 29.03.2018)

Vážená paní,

děkujeme za upozornění, ale se sypáním "otráveného " zrní nemá město nic společného. Město bojuje proti rozmnožování holubů pravidelným vybíráním hnízd, odchytem do klecí a technickými zábranami jejich hnízdění v chráněných prostorech.

Bc. Jitka Kalíšková, 05.04.2018

Stránka