Menu
Město Domažlice
Domažlice

Speciální stavební úřad

3. Základní informace:

Vykonává působnost ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikaci a veřejně přístupných účelových komunikací pro správní území obcí:

Babylon, Bělá nad Radbuzou, Česká Kubice, Díly, Domažlice, Drahotín, Draženov, Hora Svatého Václava, Hostouň, Hradiště, Hvožďany, Chocomyšl, Chodov, Chodská Lhota, Chrastavice, Kanice, Kaničky, Kdyně, Klenčí pod Čerchovem, Koloveč, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Luženičky, Mezholezy (dříve okres Domažlice), Milavče, Mnichov, Mrákov, Mutěnín, Nemanice, Němčice, Nevolice, Nová Ves, Nový Kramolín, Otov, Pařezov, Pasečnice, Pec, Pelechy, Poběžovice, Pocinovice, Postřekov, Rybník, Spáňov, Srbice, Stráž, Tlumačov, Trhanov, Úboč, Újezd, Únějovice, Úsilov, Vlkanov, Všepadly, Všeruby, Zahořany, Ždánov.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice.
IV.patro, č.dveří: 401.

Referenti speciálního stavebního úřadu:

David Šabatka

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)
Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (silniční zákon)
Prováděcí vyhlášky k stavebnímu a silničnímu zákonu

Digitální technická mapa města Domažlice

Město Domažlice vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy města č. 2/2022 s účinností od 9.4.2022 (na základě usnesení ZM č. 1175 ze dne 23.3.2022) .  Úplný text vyhlášky je zveřejněn na webových stránkách města Domažlice: www.domazlice.eu v sekci  samospráva/vyhlášky a nařízení města/vyhláška č.2/2022.

Město se tím připojilo k dalším obcím Plzeňského kraje, které již vydanou vyhlášku mají a podílejí se na pořizování účelové mapy povrchové situace digitální technické mapy plzeňského kraje (DTM PK).

Přijetím vyhlášky vzniká pro stavebníky povinnost od 9.4.2022 doložit stavebnímu úřadu potvrzení o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do digitální technické mapy Plzeňského kraje (DTM PK). Průkazným dokladem o převzetí je „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“.

Stavební úřad od 9.4.2022 požaduje po stavebníkovi předložit "Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje"

Pro objednání zakázky geodetické dokumentace (zaměření skutečného provedení stavby) je nutné zajistit realizaci zakázky v souladu s provozní dokumentací DTM PK.

Od 9.4.2022 jsou stavebníci povinní doložit stavebnímu úřadu potvrzení o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM PK. Průkazným dokladem o převzetí je "Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje". 

 

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

20.04.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)