Menu
Město Domažlice
Domažlice

Dodatek č. 3 Organizačního řádu MěÚ Domažlice

-

Dodatek č. 3 Organizačního řádu MěÚ Domažlice

 

Rada města Domažlice schvaluje na základě zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) dodatek organizačního řádu takto:

 

Příloha č. 1 – organizační schéma – úprava výborů a komisí, místostarostů(2 uvolnění), zrušení komise pro projednávání přestupků(zvláštní orgán, který zřizuje starosta)

 

Příloha č. 2 – změna náplní odborů – u všech dojde ke změně - přestupky si projednává každý odbor dle speciálních zákonů, legislativní změny

- finanční odbor – doplnění - uzavírá ve spolupráci s OSM pojistné smlouvy na pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice

- odbor výstavby a územního plánování - jako stavební úřad provádí kontroly na základě zákona č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Při těchto kontrolách postupuje v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Ostatní ustanovení organizačního řádu zůstávají v platnosti.

 

Tento dodatek schválila rada města Domažlice dne 28. 04. 2015 usnesením č. 754.

 

 

V Domažlicích dne 29.4.2015

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

 

Datum vložení: 29. 4. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 9. 2020 9:43

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)