Menu
Město Domažlice
Domažlice

Jednání krizového štábu města Domažlice

Včera 7. dubna proběhlo na domažlické radnici formou videokonference čtvrté jednání krizového štábu města Domažlice v rámci vyhlášeného nouzového stavu. Na programu jednání byla zejména koordinace postupů jednotlivých pracovních skupin a návrhy a realizace opatření pro minimalizaci koronavirové infekce.

Pro přijímání relevantních opatření je velmi nevyhovující situace, kdy ani krizovým orgánům nejsou sdělovány informace o počtech nakažených v rámci obce. Již jsme žádali nápravu a budeme požadavek urgovat. Provoz krizové telefonní linky pro pomoc seniorům je plně funkční, požadavky jsou tlumočeny dobrovolníkům, kteří zajišťují potřebné nákupy. Problém začíná být se zajišťováním služeb pro osoby s pozitivní diagnózou na koronavirus. Z tohoto důvodu bude potřeba vyzvat ke spolupráci další dobrovolníky, kteří budou ochotni podstoupit riziko styku s pozitivně diagnostikovanými osobami. Ochranné prostředky jim poskytneme. Český červený kříž nabídl 1000 textilních roušek. Město připraví způsob výdeje potřebným osobám. Další pomoc, a to dětské balíčky sociální pomoci, nabídl UNICEF. Jejich distribuci potřebným rovněž zajistíme. Byl řešen úkol, uložený hejtmanem kraje, zajistit prostor pro osoby bez přístřeší, na které by byla uvalena karanténa, včetně zajištění provozu, personálu, stravy, péče a ostrahy. Distribuujeme ochranné pomůcky od Plzeňského kraje pro zařízení sociálních služeb a domovy pro seniory. Vzhledem k tomu, že vykrytí potřeb není 100%, budeme pomáhat provozovatelům s jejich doplňováním. Od Plzeňského kraje jsme obdrželi dodávku 1000 ks respirátorů typu FFP2/N95 pro komunální sféru. Respirátory přerozdělujeme zásahovým hasičským jednotkám obcí typu JPO II a JPO III a obcím v obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice pro zajištění ochrany pracovníků obce nebo obcí zřizovaných organizací, kteří pracují v rizikovém prostředí (např. městská policie, obsluha čistíren odpadních vod, nakládání s komunálním odpadem, blízký a častý kontakt s lidmi apod.). Uvedené množství není v žádném případě dostačující, snažíme se o přidělení další dodávky. Pro všechny obce, které projevily zájem, zprostředkováváme nákupy desinfekčních přípravků. Jednotka SDH města Domažlice začala provádět pravidelnou desinfekci veřejných prostor v Domažlicích, zejména předmětů, jichž se dotýkají lidé (tlačítka semaforů, zábradlí u schodišť, kontejnery na tříděný odpad, lavičky apod.). 

Datum vložení: 8. 4. 2020 8:51
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2020 9:31
Autor: Bc. Petr März