Menu
Město Domažlice
Domažlice

31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

USNESENÍ

 

31. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 10.03.2021

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

825 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Iva Kadlece, Jiřího Štangla

 

826 - schvaluje předložený program zasedání

 

827 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová, Bc. Stanislav Antoš, MUDr. Ivo Kadlec

 

828 - a) ukládá předsedovi kontrolního výboru (KV) předložit plán činnosti KV na roky 2021, 2022

Termín splnění: 28.04.2021

b) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 09.03.2021

 

829 - na vědomí zprávu z 83. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Radek Wiesner

 

830 - a) schvaluje rozpočet města Domažlice na rok 2021 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 449.844.080 Kč, výdaji ve výši 565.064.160 Kč, s financováním ve výši 115.220.080 Kč, s výší investiční rezervy 227.835.530 Kč dle předloženého návrhu včetně závazných ukazatelů, stanovených vnitřní směrnicí č. 5/2020 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: průběžně           Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

b) bere na vědomí podrobný rozpis rozpočtu města Domažlice na rok 2021 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 10.03.2021         Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

c) schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 2.237.520 Kč

Termín splnění: 30.12.2021         Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

d) schvaluje příděl do fondu pro obnovu lesa ve výši 4.893.000 Kč

Termín splnění: 30.12.2021         Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

831 - schvaluje čerpání investiční rezervy rozpočtu 2021 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 10.03.2021        Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

Domažlice, 10.03.2021

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

31_ZM_1003_2021_Hlasování.pdf (102.55 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Přílohy

31_ZM_1003_2021_Hlasování.pdf

31_ZM_1003_2021_Hlasování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,55 kB
Datum vložení: 11. 3. 2021 12:13
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2021 12:29
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)