Obsah

30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

30. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 17.05.2017

 

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

13   1348 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání
zastupitelstva města Jaroslava Bauera, Mgr. Ivana Rybára

 

1349 - schvaluje předložený program zasedání

 

1350 - volí návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Procházka, Josef Kuneš, Mgr. Václav Kozina

 

1351 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1352 - bere na vědomí zprávu z 85. - 87. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní
JUDr. Zdeněk Novák

 

1353 - bere na vědomí zápis 27. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 26.04.2017

 

1354 - bere na vědomí zápis 27. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 09.05.2017

 

1355 - bere na vědomí zápis z 36. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 26.04.2017

 

13   1356 - bere na vědomí zápis ze 17. schůze finančního výboru ze dne 10.05.2017

 

1357 - neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 1590 v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova bez čp./če. - objekt občanské vybavenosti, v Chodské ulici v Domažlicích

Termín splnění: 17.05.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1358 - schvaluje směnu části pozemku p. č. 3263/1 označenou dle geometrického plánu č. 4254- 012/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. (geometrický plán) novým parcelním číslem 3263/8, části pozemku p. č. 5018/20 označenou dle geometrického plánu novými parcelními čísly 5018/25 a 5018/26, pozemků p. č. 3149/9, 3263/5, 3265/5, 5018/21, 5018/22 a 5018/23, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za pozemky p. č. 2725/5, 2862/12, 2862/13, 2926/22, 3131/3, 3275/4 a 3278/10, vše v k. ú. Domažlice a pozemky p. č. 589/5 a 589/7, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic s doplatkem rozdílu v hodnotách směňovaných pozemků ve výši 159.180 Kč a uzavření směnné smlouvy s družstvem Zemědělské obchodní družstvo Mrákov, se sídlem Mrákov 21, PSČ 344 01, IČ 00115649, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1359 - schvaluje uzavření dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků při komplexní pozemkové úpravě, jejíž předmětem je zrušení podílového vlastnictví k pozemkům p. č. 2920 a 2921/1, oba v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2017 Odpovědná osoba: Hájek. OSM

 

1360 - schvaluje uzavření dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků při komplexní pozemkové úpravě, jejíž předmětem je zrušení podílového vlastnictví k pozemku p. č. 2926/74 v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2017 Odpovědná osoba: Hájek. OSM

 

1361 - schvaluje záměr koupě pozemků p. č. 3302/4, 3313 a 3314/2, vše v k. ú. Domažlice v rámci přípravy investiční akce Suché nádrže u Strážské cesty za cenu 30 Kč/m2

Termín splnění: 24.05.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1362 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 740.246 Kč (Císlerova ulice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 740.246 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1363 - schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období let 2017 – 2019 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1364 - schvaluje poskytnutí částky z programu „5 Publikační a vydavatelská činnost s tematikou vztahující se k městu Domažlice“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

CHODSKO ŽIJE!

20.400

11.900

„PUTOVÁNÍ DOMAŽLICKÝMI STALETÍMI“

Celkem

20.400

11.900

 

Termín splnění: 31. 8. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1365 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org.0114§ 3319 pol. 5229 – 12.700 Kč (program 5 Publikační a vydavatelská činnost s tematikou vztahující se k městu Domažlice)

Org.0114§ 3392 pol. 5229 + 12.700 Kč (program 2 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty)

Termín splnění: 31. 5. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

1366 - schvaluje poskytnutí částek z programu „2 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

ZO Českého zahrádkářského svazu Do

45.000

33.690

Okresní výstava výpěstků zahrádkářů s mezinárodní účastí

PS Čerchovan

50.000

41.593

Koncert duchovní hudby – Janáček a Dvořák

CHODSKO ŽIJE!

46.800

27.417

Koncert kapely HOP TROP v rámci oslav 80. výročí narození domažlického spisovatele Zdeňka Šmída

Celkem

141.800

102.700

 

Termín splnění: 31. 8. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1367 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org.0114§ 3319 pol. 5229 – 25.400 Kč (program 5 Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice)

Org.0114§ 3399 pol. 5229 + 25.400 Kč (program 3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost)

Termín splnění: 31. 5. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

1368 - schvaluje poskytnutí částek z programu „3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

Westmusic s. r. o.

80.000

16.369

Chodrockfest 2017

Ludmila Darjaninová Peterková

75.000

33.653

10. mezinárodní letní klarinetové kurzy Domažlice 2017

V + K

60.000

26.599

Rockové kurzy a letní umělecká dílna

Karel Šmirkl

90.000

18.819

Festival Domažlický Kulturovar 2017

CHODSKO ŽIJE!

27.240

9.960

Den bez aut

Celkem

332.240

105.400

 

Termín splnění: 31. 8. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1369 - schvaluje poskytnutí částek z programu „1 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

Český svaz chovatelů

27.760

19.610

Činnost ZO organizace na rok 2017

Zdeňka Bohmannová

19.640

12.092

Činnost spolku Beseda

Muzeum Chodska

85.600

50.265

Výstavní činnost Muzea Chodska v Domažlicích

Městská rada seniorů

18.400

15.290

Zajištění celoroční činnosti Městské rady seniorů Domažlice

TJ Sokol Do, TS Hanka

30.400

24.126

TS Hanka – celoroční činnost

Sbor dobrovolných hasičů Do

27.000

16.575

Celoroční kulturní a ostatní zájmová činnost SDH Domažlice

Sbor dobrovolných hasičů Havlovice

22.000

16.089

Hasičský bál, Dětský den, Dětský maškarní bál, MDŽ, Halloween, Letní posezení občanů s hudbou

Klub českých turistů Do

33.376

28.923

6 turistických akcí: Odemykání České studánky, Májová vycházka rodičů s dětmi, Setkání na Čerchově, Vzpomínková pěší pouť, Toulky zlatem podzimu, Zamykání České studánky

CHODSKO ŽIJE!

62.000

38.834

Podpora vlastních aktivit spolku CHODSKO ŽIJE! - kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost

Jarmila Kalíšková

4.000

2.420

Činnost seniorského tanečního klubu

PS Čerchovan

85.000

75.776

Roční činnost pěveckého sboru

Celkem

415.176

300.000

 

Termín splnění: 31. 8. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1370 - schvaluje poskytnutí částky z programu „4 Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh.částka (v Kč)

Název projektu

Nakladatelství Českého lesa

22.000

19.606

Putování po zaniklých místech Českého lesa I, Domažlice

CHODSKO ŽIJE!

50.000

30.394

Dudáci a vlčí hlavy

Celkem

72.000

50.000

 

Termín splnění: 31. 8. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1371 - schvaluje poskytnutí částky z programu „7 Podpora jednotlivých projektů – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.

2.800

2.380

Rehabilitační cvičení v bazénu s teplou vodou pod odborným dohledem fyzioterapeuta

Celkem

2.800

2.380

 

Termín splnění: 31. 8. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1372 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org.0112§ 4329 pol. 5229 – 77.620 Kč (program 7 Podpora jednotlivých projektů – sociální oblast)

Org.0112§ 4349 pol. 5229 + 77.620 Kč (program 6 Podpora celoroční činnosti – sociální oblast)

Termín splnění: 31. 5. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

1373 - schvaluje poskytnutí částek z programu „6 Podpora celoroční činnosti – sociální oblast“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Oblastní spolek Českého červeného kříže

64.000

43.664

Zajištění činnosti během roku

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

46.000

30.991

Činnost spolku na rok 2017

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.

9.870

5.976

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

SNN v ČR, z. s., PC Domažlice, p. s.

30.000

19.572

Odborné sociální poradenství a služby pro osoby se sluchovým postižením

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., ZO Domažlice, p. s.

6.400

4.080

Činnost organizace

Domácí péče Domažlice s. r. o.

100.000

61.830

Podpora zdravotně postižených a seniorů při setrvání v jejich přirozeném domácím prostředí

MCT CZ z. s.

87.770

62.875

Podpora sociální služby raná péče MCT CZ – Raná intervence rodině = efektivní vynaložení finančních prostředků, než intervence v pozdějším věku. Činí rodiče nezávislými na institucích, snižuje nutnost ústavního

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

260.000

184.037

Archa, Fontána a Plus – služby pro děti, mladistvé a jejich rodiny

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

30.000

21.235

Podpora seniorů a zdravotně postižených v roce 2017

Svaz tělesně postižených v ČR z. s., OO Do

35.000

20.073

Postupné odstraňování diskriminace ze života zdravotně postižených a jejich integrace do běžného života

SONS ČR, z. s.

10..000

6.725

Celoroční činnost organizace

Network East – West

125.000

52.235

Centrum JANA – sociální služby pro ženy ohrožené prostitucí a uživatele návykových látek

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., MO Do

21.000

14.327

Celoroční činnost Svazu tělesně postižených

Celkem

825.040

527.620

 

Termín splnění: 31. 8. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1374 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 1-36/2017 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách A dle návrhu výboru pro kulturu a cestovní ruch

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1375 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 1/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 11.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 02997860 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1376 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 33.690 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 68, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48342076 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1377 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 41.593 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s., se sídlem Domažlice, Máchova 131, PSČ: 344 01, IČ:

26358034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1378 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 4/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 27.417 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 02997860 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1379 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 5/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 16.369 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Westmusic s. r. o., se sídlem Plzeň, Pražská 114/39, Východní Předměstí, PSČ: 301 00, IČ: 29125511 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1380 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 6/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 33.653 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Ludmila Darjaninová Peterková, bytem Praha, PSČ: 161 00 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1381 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 7/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 26.599 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a V + K o. s., se sídlem Štěnovice, Polní 499, PSČ: 332 09, IČ: 26574217 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1382 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 8/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 18.819 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Karel Šmirkl, bytem Domažlice,  PSČ: 344 01 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1383 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 9/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.960 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 02997860 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1384 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 10/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 19.610 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Vrchlického 122, PSČ: 344 01, IČ: 73740403 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1385 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 11/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 12.092 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Zdeňka Bohmannová, bytem Domažlice, PSČ: 344 01 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1386 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 12/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.265 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Chodské náměstí 96, PSČ: 344 01, IČ: 00073873 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1387 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 13/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.290 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, p. s., se sídlem Plzeň, Tomanova 2645/5, Jižní Předměstí, PSČ: 301 00, IČ: 02249707 (Městská rada seniorů Domažlice, Baldovská 638) dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1388 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 14/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 24.126 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice, TS Hanka, se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1389 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 15/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 16.575 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Domažlice, se sídlem Domažlice, Břetislavova 243, Dolejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48344923 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1390 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 16/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 16.089 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Havlovice, se sídlem Domažlice, Havlovice 17, PSČ: 344 01, IČ: 48344427 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1391 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 17/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 28.923 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Klub českých turistů – odbor Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 18230423 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1392 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 18/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 38.834 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 02997860 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1393 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 19/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.420 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Jarmila Kalíšková, bytem Domažlice,  PSČ: 344 01 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1394 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 20/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 75.776 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s., se sídlem Domažlice, Máchova 131, PSČ: 344 01, IČ: 26358034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1395 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 21/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 19.606 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Zdeněk Procházka, Nakladatelství Českého lesa, bytem Domažlice, Město, Vodní 18, PSČ: 344 01, IČ: 12868400 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1396 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 22/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.394 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 02997860 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1397 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 23/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.380 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub „Pavučinka“, se sídlem Domažlice, Na Milotově 310, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48343595 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1398 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 24/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 43.664 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice, se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48342262 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1399 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 25/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.991 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, PSČ: 344 01, IČ: 69457026 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1400 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 26/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.976 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub „Pavučinka“, se sídlem Domažlice, Na Milotově 310, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48343595 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1401 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 27/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 19.572 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské centrum Domažlice, p. s., se sídlem Domažlice, Jindřichova 214, Dolejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 73733148 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1402 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 28/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.080 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Základní organizace Domažlice, p. s., se sídlem Domažlice, Jindřichova 214, Dolejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 73701467 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1403 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 29/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 61.830 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Domácí péče Domažlice s. r. o., se sídlem Domažlice, U Nemocnice 148, PSČ: 344 01, IČ: 29121060 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1404 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 30/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 62.875 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MCT CZ z. s., se sídlem Česká Kubice, Nový Spálenec 25, PSČ: 344 01, IČ: 67675603 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1405 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 31/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 184.037 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, se sídlem Plzeň, Prokopova 207/25, Jižní Předměstí, PSČ: 301 00, IČ: 45331154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1406 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 32/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 21.235 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o. p. s., se sídlem Plzeň, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, PSČ: 326 00, IČ: 26594382 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1407 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 33/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.073 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48343510 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1408 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 34/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.725 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Praha 1, Krakovská 1695/21, Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 65399447 (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka, Kozinova 236, Domažlice) dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1409 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 35/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 52.235 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Network East-West, z. s., se sídlem Domažlice, U Nemocnice 148, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 69967024 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1410 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 36/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 14.327 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48344184 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1411 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

LTC Domažlice, z. s.

93.000

39.000

Sportovní činnost dospělých v tenisovém klubu LTC Domažlice

TJ Jiskra Do, z. s., oddíl kopané

195.600

84.000

Sport.činnost „B“ mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2017

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

116.200

43.000

Systematická sportovní příprava,účast v atletických soutěžích všech typů

TJ Sokol Domažlice, šachový oddíl

43.800

19.000

Činnost oddílu dospělých šachy TJ Sokol Domažlice v roce 2017

HC Domažlice, z. s.

243.000

99.000

Lední hokej dospělých v Domažlicích 2017

BASKETBAL Jiskra Do, z. s.

55.000

25.000

Podpora sportovní činnosti dospělých spolku Basketbal Jiskra Domažlice z. s.

SK Jiskra Do, z. s.,oddíl florbalu

51.000

20.000

Sportovní činnost B mužstva oddílu florbalu dospělých

AC Domažlice

54.950

29.000

Atletika dospělých - jednotlivci

SK Jiskra Do, z. s.,oddíl stolního tenisu

31.000

19.000

Podpora sportovní činnosti – stolní tenis

Wolfs Domažlice, z. s.

128.400

46.000

Baseball, Softball - dospělí

Volejbal Domažlice, z. s.

100.000

62.000

Zajištění sportovní činnosti ve spolku Volejbal Domažlice, z. s.

Judo-club Domažlice z. s.

50.500

15.000

Podpora tréninku a účasti na soutěžích juda pro kategorii juniorů a juniorek (18-21 let) a dospělých

Celkem

1.162.450

500.000

 

Termín splnění: 31. 8. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1412 - neschvaluje poskytnutí částky z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Důvod vyřazení

SK Samuraj Domažlice, z. s.

120.000

Celoroční podpora a rozvoj činnosti klubu v Domažlicích

Nesplňuje podmínku počtu mládeže

Termín splnění: 17.05. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1413 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka ( vKč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

LTC Domažlice, z. s.

172.000

113.000

Sportovní činnost dětí a mládeže v tenisovém klubu LTC Domažlice

TJ Jiskra Do, z. s., oddíl kopané

955.150

629.000

Sportovní činnost mládeže v oddílu kopané v roce 2017

Mílaři Do, atletický oddíl

199.400

130.000

Organizovaná sportovní činnost, účast v soutěžích družstev a jednotlivců místního až celostátního významu, organizování sportovních akcí

TJ Sokol Do,oddíl sportovní gymnastiky

297.000

197.000

Tréninková a závodní činnost oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Domažlice v roce 2017

Dance Group A&D,z. s.

78.282

78.000

Soutěžní tanec a aerobik pro děti a mládež

MCT CZ z. s.

102.720

92.000

Celoroční pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže – osob se zdravotním postižením

HC Domažlice, z. s.

1.713.100

1.239.000

Lední hokej mládeže v Domažlicích 2017

SK Jiskra Do, z. s.,oddíl florbalu

300.000

191.000

Sportovní činnost dětí a mládeže oddílu florbalu

SK Jiskra Do,z. s.,oddíl karate

145.000

90.000

Celoroční podpora a rozvoj činnosti oddílu karate v Domažlicích

SK Jiskra Do, z. s.,oddíl plavání

625.000

498.000

Pouze pro grant „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2017“ oddílu plaveckých sportů

Dolez z. s.

107.000

107.000

Činnost dětského horolezeckého oddílu

AC Domažlice

183.500

129.000

Atletika dětí a mládeže

SK Jiskra Do, z. s.,oddíl stolního tenisu

55.000

44.000

Podpora sportovní činnosti – stolní tenis - mládež

Volejbal Domažlice,z. s.

150.000

97.000

Zajištění sportovní činnosti mládeže ve spolku Volejbal Domažlice, z. s.

SK Jiskra Do,z. s.,oddíl krasobruslení

289.500

268.000

Celoroční podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

Wolfs Domažlice, z. s.

209.400

141.000

Baseball-mládež

TJ Sokol Do,šachový oddíl

106.400

69.000

Činnost oddílu mládeže šachy TJ Sokol Domažlice v roce 2017

BASKETBAL Jiskra Do,z. s.

305.000

265.000

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s.

Judo-club Domažlice z.s.

184.000

123.000

Podpora tréninků juda pro děti a mládež do 18 let v roce 2017

Celkem

6.177.452

4.500.000

 

Termín splnění: 31. 8. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1414 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

 

 

TJ Jiskra Do, z. s.,oddíl kopané

1.513.000

1.210.000

Sportovní činnost „A“ mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2017 – dlouhodobá reprezentace města

SK Jiskra Do,z. s.,oddíl florbalu

212.000

170.000

Sportovní činnost A mužstva oddílu florbalu

AC Domažlice

85.000

68.000

1.liga mužů

SK Jiskra Do,z. s.,oddíl st.tenisu

39.000

32.000

Sportovní činnost A mužstva, stolní tenis

Volejbal Domažlice, z. s.

150.000

120.000

1.nebo 2.liga mužů ve volejbale

Wolfs Domažlice, z. s.

324.300

259.000

Baseball - 1.liga

BASKETBAL Jiskra Do z. s.

176.000

141.000

Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s. - A tým mužů ve 2. lize a v Českém poháru

Celkem

2.499.300

2.000.000

 

Termín splnění: 31. 8. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1415 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Otevřená sportoviště v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

Gymnázium J. Š. Baara

65.000

65.000

Centrum volného času 2017

Sídliště Šumava, z. s.

30.000

30.000

Zpřístupnění multifunkčního hřiště sídliště Šumava

SK Sněhaři Do, z. s.

5.000

5.000

Úprava běžeckých stop v okolí Domažlic, v okolí basebalového hřiště, v okolí Baldova

Celkem

100.000

100.000

 

Termín splnění: 31. 8. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1416 - schvaluje poskytnutí částky z programu „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

SK Jiskra Do, z. s.,oddíl stolního tenisu

4.100

3.700

Mistrovství ČR ve stolním tenisu

Celkem

4.100

3.700

 

Termín splnění: 31. 8. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1417 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

SH ČMS-SDH Do

15.000

10.000

Republikové setkání Soptíků

Mílaři Do,atletický oddíl

7.700

6.500

Halové MČR v atletice juniorů Ostrava

SK Jiskra Do,z. s.,oddíl stolního tenisu

4.000

2.800

Hodonín - stolní tenis

SK Jiskra Do,z. s.,oddíl stolního tenisu

7.700

5.100

Linz - stolní tenis

BASKETBAL Jiskra Do,z. s.

14.000

13.000

Mezinárodní Velikonoční turnaj v basketbale

Judo-club Do, z. s.

7.233

3.600

Pohár nadějí dorostu Olomouc

Judo-club Do, z. s.

18.881

8.900

Grand Prix Ostrava

Judo-club Do, z. s.

3.430

1.700

Velká cena Kaplic

Judo-club Do, z. s.

7.300

3.700

Mezinárodní turnaj Gmunden Rakousko

Celkem

85.244

55.300

 

Termín splnění: 31. 8. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1418 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora významných počinů v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

LTC Domažlice, z. s.

28.000

10.600

Celostátní turnaj - 59. ročník Přeboru Chodska dospělých v tenise

Mílaři Do,atletický oddíl

209.000

79.400

10. ročník Hvězdného házení na Chodsku a 8. ročník Memoriálu Jana Mazance

SK Sněhaři Do,z. s.

24.000

9.300

16. ročník Lyžařský přejezd z Gibachtu do Capartic

AC Domažlice

165.000

62.700

Atletický mítink Chodská 1500

Velosport Domažlice z. s.

35.000

13.300

Cyklistický závod horských kol „Velká cena Domažlic MTB“, 9. ročník – Mistrovství Plzeňského kraje

Velosport Domažlice z. s.

30.000

11.400

Cyklistický závod horských kol „MTB Čerchov“, 10. ročník - jubileum

Velosport Domažlice z. s.

35.000

13.300

Závod v cyklobiatlonu horských kol Velká cena Domažlic MTBB

Celkem

526.000

200.000

 

Termín splnění: 31. 8. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

 

1419 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Oblastní spolek ČČK

9.500

9.400

Okresní kolo soutěže „Mladých zdravotníků“

Sídliště Šumava, z. s.

1.900

1.900

Těšíme se na prázdniny! (Běh Škarmanem)

Sídliště Šumava, z. s.

10.400

10.300

Rozloučení s prázdninami

Sídliště Šumava, z. s.

1.900

1.900

Pálení čarodějnic

SK Sněhaři Do, z. s.

9.500

9.400

40. ročník Memoriálu Matěje Mauera

SK Sněhaři Do, z. s.

11.300

11.300

96.ročník Chodské třicítky

Pionýr, z. s. - PS Čtyřlístek

10.000

9.900

Cesta na Xapatan – Memoriál Lucie Mrvíkové

Pionýr, z. s. - PS Čtyřlístek

5.000

4.900

Den otevřené klubovny

Pionýr, z. s. - PS Čtyřlístek

3.000

3.000

Hry a soutěže ve vodě

Pionýr, z. s. - PS Čtyřlístek

5.000

4.900

Mikulášská diskotéka

Pionýr, z. s.. - PS Mír Do

10.000

9.900

Maškarní karneval

Pionýr, z. s. - PS Ptáčata Do

7.000

6.900

Putování s velikonočním zajíčkem

Pionýr, z. s. - PS Ptáčata Do

6.500

6.400

Vánočník IX.

Pionýr, z. s.. - PS Mír Do

10.000

9.900

Slavnost světel

Celkem

101.000

100.000

 

Termín splnění: 31. 8. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

  1. 1420 - neschvaluje poskytnutí částky z programu „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2017“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Název projektu

Důvod vyřazení

VOŠ, OA a SZŠ Do

6.700

TALENTOVKA – Soutěž v psaní na klávesnici pro žáky základních škol

Jedná se o soutěž v psaní na stroji, pořádanou organizací, jejímž zřizovatelem je kraj

Termín splnění: 17. 05. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1421 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 37 – 105/2017 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách A dle návrhu výboru pro školství, mládež a sport

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1422 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 37/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 39.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03696154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1423 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 38/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 84.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Palackého 379, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1424 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 39/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 43.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z. s., se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1425 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 40/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 19.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice, se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1426 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 41/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 99.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a HC DOMAŽLICE, z. s., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí,

PSČ: 344 01, IČ: 26578867 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1427 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 42/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316, a  BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1428 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 43/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1429 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 44/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 29.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1430 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 45/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 19.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1431 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 46/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 46.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633, PSČ: 344 01, IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1432 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 47/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 62.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1433 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 48/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Judo-club Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1434 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 49/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 113.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03696154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1435 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 50/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 629.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Palackého 379, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1436 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 51/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 130.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z. s., se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1437 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 52/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 197.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice, se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ:  344 01, IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1438 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 53/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 78.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Dance Group A&D Domažlice, z. s. , se sídlem Domažlice, Šumavská 573, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 04740564 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1439 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 54/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 92.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MCT CZ z. s., se sídlem Česká Kubice, Nový Spálenec 25, PSČ: 344 01, IČ: 67675603 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1440 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 55/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.239.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a HC DOMAŽLICE, z. s., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26578867 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1441- schvaluje uzavření Smlouvy č. 56/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 191.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1442 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 57/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 90.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1443 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 58/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 498.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1444 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 59/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 107.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Dolez z. s., se sídlem Domažlice, Husova třída 31, Dolejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 01220420 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1445 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 60/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 129.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1446 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 61/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 44.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1447 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 62/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 97.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí,

PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1448 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 63/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 268.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1449 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 64/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 141.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633, PSČ: 344 01, IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1450 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 65/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 69.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělocvičná jednota Sokol Domažlice, se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1451 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 66/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 265.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1452 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 67/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 123.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Judo-club Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1453 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 68/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.210.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Palackého 379, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1454 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 69/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 170.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1455 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 70/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 68.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1456 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 71/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 32.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1457 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 72/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 120.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1458 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 73/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 259.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633, PSČ: 344 01, IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1459 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 74/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 141.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1460 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 75/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 65.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1461 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 76/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sídliště Šumava, z. s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 494, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 22661492 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1462 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 77/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SK Sněhaři Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Klášterského 193, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1463 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 78/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.700 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1464 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 79/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SH – ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Domažlice, se sídlem Domažlice, Břetislavova 243, Dolejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48344923 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1465 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 80/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z. s., se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1466 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 81/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1467 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 82/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.100 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1468 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 83/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 13.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a BASKETBAL Jiskra Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1469 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 84/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 17.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Judo-club Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1470 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 85/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.600 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03696154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1471 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 86/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 79.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z. s., se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1472 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 87/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SK Sněhaři Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Klášterského 193, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1473 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 88/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 62.700 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1474 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 89/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 13.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a VELOSPORT Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Luženická 674, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1475 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 90/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 11.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a VELOSPORT Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Luženická 674, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1476 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 91/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 13.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a VELOSPORT Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Luženická 674, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1477 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 92/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice, se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48342262 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1478 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 93/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sídliště Šumava, z. s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 494, Týnské Předměstí, PSČ: 34401, IČ:22661492 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1479 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 94/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sídliště Šumava, z. s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 494, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 22661492 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1480 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 95/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sídliště Šumava, z. s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 494, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ:  22661492 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1481 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 96/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.400 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SK Sněhaři Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Klášterského 193, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1482 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 97/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 11.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SK Sněhaři Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Klášterského 193, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1483 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 98/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek, se sídlem Domažlice, Mánesova 697, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1484 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 99/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek, se sídlem Domažlice, Mánesova 697, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1485 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 100/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek, se sídlem Domažlice, Mánesova 697, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1486 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 101/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek, se sídlem Domažlice, Mánesova 697, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1487 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 102/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 17, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 66365422 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1488 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 103/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ptáčata Domažlice, se sídlem Domažlice, Zahradní 518, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68780303 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1489 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 104/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ptáčata Domažlice, se sídlem Domažlice, Zahradní 518, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68780303 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1490 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 105/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 17, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 66365422 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2017  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

Domažlice, dne 17. 05. 2017

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

Hlasovani_30_ZM_1705_2017

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

 

 


Vytvořeno: 18. 5. 2017
Poslední aktualizace: 18. 5. 2017 00:00
Autor: Jitka Kalíšková