Obsah

6. zasedání ze dne 20. 04. 2011

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice:

225 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Pavla Wolfa, Jana Pangráce

226 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Václav Kozina, Roman Kalous

227 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

228 - schvaluje předložený program jednání

229 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivan Rybár, Josef Kříž, Jaroslava Wollerová

230 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

231 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Mgr. Karla Štípka o činnosti rady města z 8. schůze RM

232 - a) bere na vědomí zápisy z jednání výboru kulturního a cestovního ruchu ze dne 4.4 a 5.4.2011
b) bere na vědomí zápisy z jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 30.3 a 4.4.2011
c) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.4.2011
d) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 11.4.2011
e) odkládá projednání návrhů usnesení z 3. zasedání KV na 7. zasedání ZM a žádá o doplnění materiálu o přílohu č. 2

233 - neschvaluje zřízení samostatného právního subjektu MŠ Poděbradova 53, Domažlice

234 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu:
AC Domažlice - 36 000 Kč - Atletika dospělých
SK BC Wolfs Do - 36 000 Kč - Baseball muži
TJ Havlovice - 8 000 Kč - Sportovní činnost klubu
Velosport Do - 26 000 Kč - Podpora závodníků, cyklistické závody
Mílaři Do - 11 000 Kč - Sportovní příprava a účast v soutěžích
TJ Jiskra Do, oddíl kulečníku - 4 000 Kč - Činnost dospělých v oddíle
TJ Jiskra Do, oddíl kopané, „B“ tým - 55 000 Kč - Sportovní činnost „B“ mužstva
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu a noh. - 42 000 Kč - Sportovní činnost
TJ Sokol Do, oddíl šachu - 11 000 Kč - Činnost oddílu
TJ Jiskra Do, oddíl florbalu - 17 000 Kč - Podpora a rozvoj činnosti oddílu
TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu - 11 000 Kč - Sportovní činnost
TJ Jiskra Do, oddíl stolního tenisu - 17 000 Kč - Stolní tenis
TJ Jiskra Do, oddíl tenisu - 26 000 Kč - Podpora činnosti dospělých

235 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu:
Automotoklub v AČR Do - 100 000 Kč - Pohár o Chodský Čakan v rallycrossu 2011
Základní kynologická organizace - 40 000 Kč - Mistrovství ČR německých ovčáků
HC FlóRA - 59 400 Kč - Činnost dospělých – podpora ledního hokeje

236 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu:
AC Domažlice - 68 000 Kč - Atletika dětí a mládeže
SK BC Wolfs Do - 70 000 Kč - Baseball - mládež
HC Do, oddíl mládeže - 926 000 Kč - Lední hokej pro mládež
MS vodní záchranné služby ČČK - 20 000 Kč - Plavecký výcvik dětí a mládeže
TJ Havlovice - 10 000 Kč - Příspěvek na sport. činnost
Gymnázium J. Š. Baara - 61 000 Kč - Centrum volného času 2011
TJ Sokol Do, oddíl sportovní gym. - 79 000 Kč - Podpora činnosti oddílu
Mílaři Do - 42 000 Kč - Organizovaná sportovní činnost
Judo – club Do - 8 000 Kč - Judistická sportovní příprava dětí a mládeže
TJ Jiskra Do, oddíl karate - 90 000 Kč - Podpora a rozvoj činnosti oddílu
TJ Jiskra Do, oddíl plavání - 536 000 Kč - Činnost mládeže v oddíle
TJ Jiskra Do, oddíl krasobruslení - 110 000 Kč - Sportovní činnost mládeže v oddíle
TJ Jiskra Do, oddíl kopané - 483 000 Kč - Činnost oddílu
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu, noh. - 80 000 Kč - Sportovní činnost
TJ Jiskra Do, oddíl florbalu - 191 000 Kč - Podpora a rozvoj činnosti oddílu
TJ Jiskra Do, oddíl stolního tenisu - 18 000 Kč - Stolní tenis - mládež
TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu - 161 000 Kč - Činnost oddílu
TJ Jiskra Do, oddíl tenisu - 47 000 Kč - Podpora činnosti mládeže

237 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu:
Automotoklub v AČR Do - 100 000 Kč - Pohár o Chodský Čakan v rallycrossu 2011
TJ Sokol Do, oddíl šachu - 60 000 Kč - Činnost oddílu šachu - mládeže

238 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 65 000,- Kč (grant – mládež kultura, sociální oblast, zájmová činnost)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 65 000,- Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 199 200,- Kč (grant – podpora významných počinů)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 199 200,- Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0114 § 3421 pol. 5229 + 16 000,- Kč (grant – jednorázové akce pro mládež)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 16 000,- Kč (rozpočtová rezerva)

239 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“ dle předloženého návrhu:
AC Do - 50 000 Kč - Atletika – I. liga mužů, II. liga žen
TJ Jiskra Do, oddíl kopané - 555 500 Kč - Sportovní činnost
TJ Jiskra Do, oddíl florbalu - 80 000 Kč - Podpora a rozvoj činnosti oddílu
Automotoklub v AČR Do - 10 000 Kč - Podpora jezdce Automotoklubu
TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu - 104 500 Kč - Činnost oddílu, postup do I. ligy

240 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu:
Český červený kříž - 42 000 Kč - Činnost spolku
Asociace rodičů a přátel zdr. postiž.- 10 000 Kč - Zájezd – společenská akce
Český zahrádkářský svaz - 10 000 Kč - Dušičková výstava
Klub českých turistů - 4 500 Kč - Zamykání české studánky
Klub českých turistů - 3 500 Kč - Vzpomínková pěší pouť
Revma liga - 7 000 Kč - Podpora činnosti
Svaz tělesně postižených - 2 500 Kč - Podpora činnosti
TJ Sokol Do – klub seniorů - 12 500 Kč - Činnost klubu
TJ Sokol Do – TS Hanka - 5 000 Kč - Činnost TS
Svaz neslyšících a nedoslýchavých - 7 000 Kč - Podpora činnosti
Svaz tělesně postižených v ČR - 20 000 Kč - Plnohodnotný život
SDH Do - 15 000 Kč - Tematický zájezd
Moskyto klub - 13 000 Kč - Podpora regionálních hudebních skupin
Dia územní organizace - 5 000 Kč - Podpora diabetiků
Centrum pro zdr. postiž. Pl. kraje - 6 000 Kč - Den pro zdraví 2011
Čerchovan - 82 000 Kč - Roční provoz sboru
Konfederace politických vězňů - 5 000 Kč - Zájezd - Jáchymov

241 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu:
SDH Do - 15 000 Kč - Tematický zájezd
Český rybářský svaz - 12 408 Kč - bál
Český rybářský svaz - 20 000 Kč - Chov ryb

242 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu:
SDH Do - 15 000 Kč - Zájezd k ukončení sezony
MCT CZ o.s. - 14 000 Kč - Aktivizační činnosti a volnočasové aktivity - děti
Sídliště Šumava - 6 000 Kč - Pálení čarodějnic, Dětský den, Rozloučení s prázdninami
Český svaz ochránců přírody Libosváry - 10 000 Kč - Čertíci 2011
MC Benjamínek - 20 000 Kč - Poznáváme svůj svět II.
MC Benjamínek - 10 000 Kč - Dětství bez úrazu
O. s. Nové Obzory - 10 000 Kč - Mámo, táto, pojď si se mnou hrát

243 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu:
O. s. Nové Obzory - 48 000 Kč - Relaxačně – terapeutický pobyt

244 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu:
Český červený kříž - 6 000 Kč - Den pro zdraví se seniory
Akademie klasické hudby, o. p.s. - 18 000 Kč - 5. mezinárodní klarinetové kurzy
AC Domažlice - 21 000 Kč - Atletický mítink, Chodska 1500
Klub českých turistů - 5 500 Kč - Odemykání české studánky
Klub českých turistů - 13 500 Kč - Setkání turistů na Čerchově
Okresní klub Svazu PTP ČR - 5 000 Kč - Podpora významných počinů
GJŠB - 50 000 Kč - 140. výročí založení
Velosport Do - 20 000 Kč - Velká cena Domažlic MTB
Mílaři Do - 21 000 Kč - Memoriál J. Mazance, Hvězdné házení
Chodský filmový a literární spolek - 80 000 Kč - Domažlický kulturovar
Chodský filmový a literární spolek - 17 000 Kč - Chopoj 2011
STOP PPP - 3 500 Kč - I. mezioborová konference STOP PPP
Čerchovan - 182 700 Kč - A. Dvořák – Svatební košile
Judo – club - 6 000 Kč - Turnaj judo + partnerská města, Furth i. W., Ludres a Domažlice

245 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu:
Bc. Martina Hojdová DiS. - 11 100 Kč - Edukace veřejnosti – prevence poruch zdraví 2011 I.
Bc. Martina Hojdová DiS. - 11 100 Kč - Edukace veřejnosti – prevence poruch zdraví 2011 II.
Bc. Martina Hojdová DiS. - 11 100 Kč - Edukace veřejnosti – prevence poruch zdraví 2011 III.
Bc. Martina Hojdová DiS. - 11 100 Kč - Edukace veřejnosti – prevence poruch zdraví 2011 IV.
Bc. Eliška Královec Černá DiS. - 12 700 Kč - Vzdělávání zdravotníků v roce 2011 akreditované odbornou společností
Bc. Eliška Královec Černá DiS. - 12 700 Kč - Vzdělávání zdravotníků v r. 2011 akreditované odbornou společností
Bc. Eliška Královec Černá DiS. - 12 700 Kč - Vzdělávání zdravotníků v r. 2011 akreditované odbornou společností
Bc. Eliška Královec Černá DiS. - 12 700 Kč - Vzdělávání zdravotníků v r. 2011 akreditované odbornou společností

246 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu:
Český červený kříž - 12 000 Kč - Okresní kolo soutěže „Hlídek mladých zdravotníků“
Asociace rodičů a přátel zdr. postiž. - 3 000 Kč - Sportovní víkendový pobyt
Klub českých turistů - 1 200 Kč - Májová vycházka rodičů s dětmi
Klub českých turistů - 1 200 Kč - Toulky zlatem podzimu
Sídliště Šumava - 6 000 Kč -  Dětský den na Sídlišti Šumava
PS Čtyřlístek - 8 000 Kč - Cesta na Xapatán
PS Čtyřlístek - 9 000 Kč - Přebor PS
Pionýrská skupina Mír - 5 100 Kč - Mikulášská nadílka
Pionýrská skupina Mír - 3 500 Kč - Slavnosti světel
Pionýrská skupina Mír - 10 000 Kč - Dětský maškarní karneval
Český rybářský svaz - 11 000 Kč - Okresní kolo „Zlatá udice“
Český rybářský svaz - 6 000 Kč - Místní kolo „Zlatá udice“

247 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu:
AC Domažlice - 20 000 Kč - Republikové finále Poháru Rozhlasu v atletice
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu a noh. - 7 000 Kč - Volejbalový turnaj pro mládež
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu a noh. - 7 000 Kč - Volejbalový turnaj pro mládež
TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu a noh. - 7 000 Kč - Volejbalový turnaj pro mládež
MC Benjamínek - 8 000 Kč - Benjamínkovy Chodské velikonoce II.

248 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 159/2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5572/137979 na společných částech budovy čp. 159 a čp. 160 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5572/137979 na stavební parcele č. st. 1637 a st. 1638, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

249 - neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 260/16, k.ú. Havlovice u Domažlic, nově označenou dle geometrického plánu č. 151-21/2000 vyhotoveného společností AGROREAL Domažlice s.r.o. parcelním č. 260/19 – louka o výměře 12 m2, k.ú. Havlovice u Domažlic

250 - neschvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 5155, k.ú. Domažlice

251 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7660/91880 ze stavební parcely č. st. 2797 a st. 2798, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

252 - schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě bytové jednotky formou půdní vestavby v budově č.p. 427 v ulici Smetanova v Domažlicích dle předloženého návrhu

253 - schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce 163/12, spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na společných částech budovy čp. 163 a 164 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 5898/128969 na stavební parcele č. 1641 a 1642, k.ú. Domažlice v ulici Kosmonautů v Domažlicích – Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu

254 - schvaluje prodej nemovitosti nacházející se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, pozemkové parcely č. 2490/39 v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového koncového jih označeného C 1.11 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

255 - souhlasí s úhradou odvodu v celkové výši 1,523.248,- Kč dle schváleného splátkového kalendáře ve formě splátek za porušení rozpočtové kázně uloženého Finančním úřadem v Domažlice Tělovýchovné jednotě Jiskra Domažlice, o.s., za podmínky uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a předložení platného splátkového kalendáře schváleného rozhodnutím příslušného finančního úřadu

256 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., dle předloženého návrhu

257 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0304 § 3612 pol. 5623 + 800.000,- Kč (TJ Jiskra - splátky za porušení rozpočtové kázně r. 2011)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 800.000,- Kč (rozpočtová rezerva)

258 - neschvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemkové parcely č. 3800/64 k.ú. Domažlice z vlastnictví ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Domažlice

259 - schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/16 z pozemkové parcely č. 2172, orná půda v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

260 - schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/16 z pozemkové parcely č. 2172, orná půda v k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

261 - schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1006981130 s Pozemkovým fondem České republiky na převod parcely č. 455, k.ú. Luženičky do vlastnictví Města Domažlice dle předloženého návrhu

262 - schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemků p.č. 4908/6, 4908/7, 4908/8 vše k.ú. Domažlice do vlastnictví Města Domažlice dle předloženého návrhu

263 - vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu

264 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemkových parcel č. 4813/14, 4908/12, 4908/13, 4908/14, 4908/15 a část parcely č. 4908/4 vše k.ú. Domažlice z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Města Domažlice

265 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 440/9, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 439, 440 a 441 ve výši 576/15582 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1483, č. st. 1484 a č. st. 1485 ve výši 576/15582 v Domažlicích, Bezděkovské předměstí dle předloženého návrhu

266 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 410/1, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 404, 410 a 411 ve výši 6758/92390 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1390/1, č. st. 1390/2 a č. st. 1390/3 ve výši 6758/92390 v Domažlicích, Bezděkovské předměstí dle předloženého návrhu

267 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 144/5, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 143 a 144 ve výši 6423/85593 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1386/1 a č. st. 1386/2 ve výši 6423/85593 v Domažlicích, Hořejší předměstí dle předloženého návrhu

268 - schvaluje vnitřní směrnici č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice dle předloženého návrhu

269 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 644.900,- Kč ÚZ98116 (příjem dotace na sociální služby)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 481.269,- Kč ÚZ98116 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 481.269,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org 0229 § 6171 pol. 5031 + 120.317,- Kč ÚZ 98116 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 120.317,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 43.314,- Kč ÚZ 98116 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 43.314,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vl.zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 644.900,- Kč (investiční rezerva)

270 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 +1.080.266,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 806.169,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 – 806.169,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 201.542,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 – 201.542,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 72.555,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 - 72.555,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vl.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 +1.080.266,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

271 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0207 pol. 4116 UZ 33123 N32 Z1 + 326.891,55 Kč (dotace ZŠ Komenského – st.rozpočet)
org. 0207 pol. 4116 UZ 33123 N32 Z5 + 1.852.384,05 Kč (dotace ZŠ Komenského – EU)
org. 0207 § 3113 pol. 5336 UZ 33123 N32 Z1 + 326.891,55 Kč (výdaj - ZŠ Komenského – SR)
org. 0207 § 3113 pol. 5336 UZ 33123 N32 Z1 + 1.852.384,05 Kč (výdaj - ZŠ Komenského – EU)
org. 0208 pol. 4116 UZ 33123 N32 Z1 + 208.819,85 Kč (dotace ZŠ Msgre Staška-st.rozpočet)
org. 0208 pol. 4116 UZ 33123 N32 Z5 + 1.183.311,35 Kč (dotace ZŠ Msgre Staška - EU)
org. 0208 § 3113 pol. 5336 UZ 33123 N32 Z1 + 208.819,85 Kč (výdaj - ZŠ Msgre Staška – SR)
org. 0208 § 3113 pol. 5336 UZ 33123 N32 Z1 + 1.183.311,35 Kč (výdaj - ZŠ Msgre Staška – EU)

272 - vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity, OZV č. 5/2010 o místním poplatku ze psů a OZV č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu

273 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 § 5512 pol. 3121 + 1.000.000,- Kč (příjem výtěžku American Chance Casinos)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.000.000,- Kč (investiční rezerva)

274 - schvaluje uzavření dohody o zrušení nesplněného závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Nájemním družstvem GOLEM, IČ: 26360551 dle předloženého návrhu

275 - schvaluje uzavření dohody o nahrazení dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení z 4.9.2003 a dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací z 10.3.2004 s Nájemním družstvem GOLEM, IČ: 26360551 dle předloženého návrhu

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.

Vytvořeno: 29. 4. 2011
Poslední aktualizace: 29. 4. 2011 00:00
Autor: