Menu
Město Domažlice
Domažlice

41. zasedání ze dne 24. 3. 2010

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1734 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman
Mgr. Karel Štípek
JUDr. Zdeněk Novák

1735 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1736 - schvaluje předložený program jednání

1737 - volí návrhovou komisi ve složení: Jan Lažanský
Stanislav Antoš
Mgr. Libuše Matějková

1738 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Pavla Fachingbauera a Jana Látku

1739 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1740 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Stanislava Antoše o činnosti rady města ze 115. a 116. schůze RM

1741 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro životní prostředí ze dne 8.3.2010
b) bere na vědomí zápisy z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR ze dne 23.2., 9.3.2010
c) bere na vědomí zápisy z jednání výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9.3.,11.3.2010
d) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a CR a výboru školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 16.3.2010
e) bere na vědomí zápis z jednání a zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 17.3.2010

1742 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Částka

(v Kč)

Činnost

AC Domažlice

 

39 000

Atletická liga mužů a žen

TJ Sokol Domažlice

1 400

Sportovní činnost oddílu silového trojboje

SK BC Wolfs Do

19 000

Baseball - muži

TJ Jiskra Do, oddíl st. tenisu

13 800

Stolní tenis

TJ Jiskra Do, oddíl kopané

204 950

Sportovní činnost dospělých

TJ Jiskra Do, oddíl kulečníku

1 900

Sportovní kulečník

TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu

69 750

Basketbal

TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu

40 000

Sportovní činnost

Mílaři Domažlice

10 200

Účast na sport. soutěžích

1743 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle přeloženého návrhu zpracovaného do tabulky B:

 

Žadatel

Částka

(v Kč)

Činnost

TJ Havlovice

14 900

Příspěvek na sportovní činnost

SK BC Wolfs Do

25 000

Softball - ženy

HC Flóra Do

59 400

Podpora ledního hokeje

TJ Jiskra Do, oddíl tenisu

16 000

Podpora činnosti dospělých oddílu

TJ Jiskra Do, oddíl florbalu

46 000

Působení mužstva v celostátních soutěžích

HC Rakon

122 360

Podpora ledního hokeje v Domažlicích

Horolezecký oddíl Do

105 200

Pronájem horolezecké stěny

HC HP Sršni

17 330

Podpora hokejového klubu

1744 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Částka

(v Kč)

Činnost

AC Domažlice

46 123

Atletika dětí a mládeže

TJ Havlovice

13 300

Sportovní činnost

TJ Sokol Do, oddíl sportovní gymnastiky

58 764

Sportovní gymnastika dívky

SK BC Wolfs Do

30 000

Baseball – mladší kadeti

SK BC Wolfs Do

16 900

Baseball - žáci

SK BC Wolfs Do

10 300

Baseball - T-Ball

GJŠB

65 000

Centrum volného času 2010

HC Do, oddíl mládeže

492 867

Lední hokej mládeže

TJ Jiskra Do, oddíl st. tenisu

11 500

Stolní tenis - mládež

TJ Jiskra Do, oddíl kopané

453 710

Sportovní činnost mládeže

TJ Jiskra Do, oddíl karate

82 600

Podpora a rozvoj činnosti oddílu

TJ Jiskra Do, oddíl krasobruslení

80 000

Sportovní činnost mládeže

TJ Jiskra Do, oddíl basketbalu

145 140

Výchova mládeže, rozšiřování členské základny

TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu

44 250

Sportovní činnost

TJ Jiskra Do, oddíl florb.

132 000

Působení v registrovaných soutěžích

Judo – club Do

26 546

Sportovní příprava

Mílaři Do

22 400

Příprava a účast v alet. soutěžích

TJ Jiskra Do, oddíl plavání

442 500

Činnost mládeže

TJ Sokol Do, šachový oddíl

25 100

Činnost oddílu

1745 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky B:

 

Žadatel

Částka

(v Kč)

Činnost

Asociace rodičů a přátel zdravotně postiž.

3 500

Sportovní víkendový pobyt

SK Sněhaři Do

30 300

Provoz sjezdovky pro výcvikové kurzy ZŠ a SŠ

TJ Sokol Do, oddíl všestrannosti

13 950

Činnost oddílu

Horolezecký oddíl Do

72 000

Pronájem místnosti k tréninku

TJ Jiskra Do, oddíl tenisu

42 750

Podpora činnosti mládeže

 

1746 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Částka

(v Kč)

Činnost

SDH Do

4 000

Oslavy 140 let SDH

SDH Do

5 000

7. ročník Výstupu na věž

TJ Sokol Do, TS Hanka

2 500

Činnost seniorské TS

Klub českých turistů

11 000

Podzimní setkání turistů

Klub českých turistů

5 000

Odmykání a zamykání České studánky

Klub českých turistů

3 500

Vzpomínková pěší pouť

Revma liga

2 500

Podpora činnosti pobočky

Svaz tělesně postiž. v ČR

9 100

Plnohodnotný život se zdravot. postižením

Diakonie ČCE

2 500

Plavání nejen pro radost

Svaz neslyšících a nedoslýchavých

4 000

Podpora činnosti organizace

Dia územní organizace

4 000

Podpora zdravotně postižených

Moskyto klub

8 400

Podpora regionálních hudebních skupin

Okresní klub svazu PTP ČR

2 000

Provoz okresního klubu

Český červený kříž

20 000

Zajištění činnosti spolku

Centrum pro zdravotně postiž. Plzeňského kraje

7 500

Zájezd + výstava

Centrum pro zdravotně postiž. Plzeňského kraje

4 000

Den pro zdraví

Český rybářský svaz

4 000

Na dopravu - chovu ryb

Marie Hanáčiková

4 000

Činnost pěveckého sboru

Pěvecký sbor Čerchovan

45 000

Roční provoz sboru

Svaz tělesně postižených v ČR

2 000

Podpora činnosti zdravotně postižených občanů

1747- neschvalujeposkytnutí částek z grantu „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky B:

 

Žadatel

Částka (v Kč)

Činnost

SDH Do

15 000

Tematický zájezd

SDH Do

15 000

Tematický zájezd

Konfederace politických vězňů

8 000

Náklady na dopravu

Poradenské centrum SNN v ČR

80 000

Kurz znakového jazyka

Český svaz chovatelů ZO

15 000

Chovatelská činnost

1748 - schvalujeposkytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Částka (v Kč)

Činnost

SDH Do

10 000

Zájezd k ukončení sezóny a školního roku

Asociace rodičů a přátel zdravotně postiž.

8 000

Zájezd na společenskou akci

Sídliště Šumava

6 000

Pálení čarodějnic, Dětský den

Český svaz ochránců přírody Libosváry

30 000

Čertíci a Pidižvíci 2010

MC Benjamínek

20 000

Poznáváme svůj svět

Český rybářský svaz

20 000

Činnost kroužků mládeže

Nové Obzory

10 000

Kdo si hraje, nezlobí

O. s. MCT CZ

46 000

Aktivizační činnosti pro mládež se zdravot. postižením

1749 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora činnosti mládeže – sociální oblast, kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky B:

 

Žadatel

Částka (v Kč)

Akce

SDH Do

5 000

Materiální pomoc Soptíkům

1750 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Částka (v Kč)

Akce

SK Sněhaři Do

10 000

11. ročník přejezdu Capartice - Gibacht

 

 

1751- neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

 

Žadatel

Částka (v Kč)

Akce

SK BC Wolfs Do

4 000

Turnaj v rakouském Attnangu

SK BC Wolfs Do

6 500

Turnaj Itálie

TJ Jiskra Do, oddíl kopané

32 500

Turnaj Augsburk

TJ Jiskra Do, oddíl volejbalu

58 000

Turnaj v Budelu (Holandsko)

Judo – club Do

12 800

Turnaj Ludres


1752 – schvaluje vyřazení poskytnutí částky 29.000,- Kč z grantu „Podpora významných počinů“ SDH Havlovice z důvodu zařazení akce do rozpočtu města

1753 - schvaluje zařazení Velosport Domažlice do grantu „Podpora významných počinů“ ve výši 24.000,- Kč

1754 - schvaluje navýšení příspěvku 5.000,-Kč na 95. 000,- Kč pro Čerchovan na akci Antonín Dvořák – Svatební košile

1755 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora významných počinů“ dle upraveného návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Částka (v Kč)

Akce

AC Domažlice

29 000

Atletický mítink, Chodská 1500

SDH Do

14 000

IV. festival MŠ

Český červený kříž

6 500

Staň se dárcem krve

Pěvecký sbor Čerchovan

95000

Antonín Dvořák – Svatební košile

Petr Ludvík

10 000

Letní hudební kurzy

Mílaři Do

11 500

Hvězdné házení na Chodsku

Judo – club Do

10 000

Návštěva mládeže z družebního města Ludres

Velosport Do

24 000

Velká cena Domažlic, cyklistický závod

 

 

1756 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Podpora významných počinů“ dle upraveného návrhu zpracovaného do tabulky B:

 

Žadatel

Částka (v Kč)

Název projektu

Horolezecký oddíl Do

15 700

Pronájem 8 m horolezecké stěny

Velosport Do

16 500

Cyklistický závod horských kol

1757 - schvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Částka (v Kč)

Název projektu

Asociace rodičů a přátel zdravotně postiž.

700

Setkání - masopust

Asociace rodičů a přátel zdravotně postiž.

1 000

Mikulášská besídka

Klub českých turistů

800

Toulky zlatem podzimu

Klub českých turistů

800

Májová vycházka rodičů s dětmi

SK BC Wolfs Do

7 000

Baseball pro školky

Pionýrská sk. Čtyřlístek

4 500

Cesta na Xapatán

Pionýrská sk. Čtyřlístek

7 500

Krajské setkání pionýrů

Sídliště Šumava

3 000

Dětský den

Český červený kříž

10 000

Soutěž mladých zdravotníků

MC Benjamínek

1 000

Benjamínkovy chodské velikonoce

Pionýrská sk. Mír

3 900

Mikulášská nadílka

Pionýrská sk. Mír

6 600

Dětský maškarní karneval

Pionýrská sk. Mír

3 200

Slavnost světel

 

 

1758 - neschvaluje poskytnutí částek z grantu „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky B:

 

Žadatel

Částka (v Kč)

Název projektu

O. s. Aktiv sport

36 542

Letní dětský tábor

SDH Havlovice

5 000

Maškarní bál

Judo – club Do

20 000

Prázdniny trochu jinak

Nové Obzory

4 400

Kampak, panenko?

Nové Obzory

4 400

Táta dneska frčí 2010

Horolezecký oddíl Do

25 000

Činnost oddílu

 

1759 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6015/257176 ke stpč. 2580, 2581 a 2582, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1760 - schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 157/4 v budově č.p. 156, 157 v Kozinově ul., spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 156, 157 ve výši 6537/87716 a spoluvlastnického podílu na stavebních parcelách č. st. 1624, č. st. 1625 ve výši 6537/87716 v Domažlicích, Hořejší Předměstí za podmínek daných návrhem kupní smlouvy

1761 - schvaluje uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu

1762 - ruší usnesení č. 1720 ze dne 24. 2. 2010

1763 - ruší usnesení č. 1713 ze dne 24. 2. 2010

1764 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.17 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1765 - ruší usnesení č. 1722 ze dne 24. 2. 2010

1766 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.13 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu za předpokladu zrušení usnesení č. 1713 ze dne 24. 2. 2010

1767 - schvaluje směnu nemovitostí - stavební parcely č. st. 1649/24 a části pozemků parcel č. kat. ve zjednodušené evidenci č. 2446, 2447 a 4948, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města za stavební parcely č. st. 1649/34, st. 1650/72, st. 1650/73, st. 1650/111, st. 1650/112 a části stavebních parcel č. st. 1649/31, st. 1649/36, st. 1649/40, st. 1649/22, st. 1650/71 a část pozemkové parcely č. 2446/3, vše v k.ú. Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné dle předloženého návrhu

1768 - neschvaluje záměr odkoupení pozemku p.č. 5310/1 v k.ú. Domažlice do majetku města Domažlice

1769 - schvaluje odpuštění poplatku z prodlení za užívání bytové jednotky č. 3 v budově čp. 550, v ulici Švabinského v Domažlicích, a to ve výši 50 % za podmínky, že druhých 50 % bude uhrazeno dle sjednaného splátkového kalendáře, nejpozději do 31.12.2015

1770 - ruší usnesení č. 1717 ze dne 24. 2. 2010

1771 - ruší usnesení č. 1723 ze dne 24. 2. 2010

1772 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.11 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1773 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.12 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1774 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.13 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1775 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.14 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1776 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.15 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1777 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.21 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1778 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.22 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1779 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.23 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1780 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 2.24 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1781 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.11 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1782 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.12 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1783 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.13 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1784 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.14 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1785 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.15 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1786 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.21 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1787 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.22 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1788 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.23 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1789 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. D 1.24 společnosti DSP Domažlický stavební podnik, s. r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1790 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 1.23 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1791 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. C 1.24 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1792 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 2.24 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1793 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 2.23 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1794 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 2.22 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1795 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 2.21 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1796 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 1.26 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1797 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 1.24 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1798 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 1.22 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1799 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 1.21 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1800 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného č. B 1.25 společnosti VLČEK - STAVBY s. r. o., U Garáží 197, Horšovský Týn, IČ 26360837 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1801 - schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2291/3 k.ú. Domažlice, nově označené geometrickým plánem č. 3354-95/2008 parcelním č. 4392 o výměře 14 m2 za cenu 800,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 27232425 dle předloženého návrhu

1802 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č.2473/1, 2473/2, 2475, 2477, 2478, 2479, 2480 a 4959 vše parcely původního pozemkového katastru v k.ú. Domažlice do majetku města Domažlice dle upraveného návrhu

1803 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 608.600,- Kč ÚZ98116 (příjem dotace na sociální služby)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 454.179,- Kč ÚZ98116 (platy hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 454.179,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org 0229 § 6171 pol. 5031 + 113.545,- Kč ÚZ 98116 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 113.545,- Kč (snížení výdajů na soc.pojiš. hrazeno z vlast. zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 40.876,- Kč ÚZ 98116 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 40.876,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojiš. hrazeno z vl.zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 608.600,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1804 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4111 + 529.414,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc. právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 395.085,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 – 395.085,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 98.771,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 – 98.771,- Kč (snížení výdajů na soc. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 35.558,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 – 35.558,- Kč (snížení výdajů na zdrav. pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 + 529.414,- Kč (zvýšení investiční rezervy)

1805 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 408 §3412 pol. 6121 + 2.000.000,-- (PB - stav. úpravy a rozšíření)
org. 264 §6409 pol. 6901 - 2.000.000,-- (investiční rezerva)

1806 - schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 448/4, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 448 ve výši 6076/36460, spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1493 ve výši 6076/36460 a podíl ve výši 416/2500 na nebytové jednotce č. 448/7 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 821.632,- Kč

1807- schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 439/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 439, 440, 441 ve výši 386/15582 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1483, 1484 a 1485 ve výši 386/15582, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 500.000,- Kč

1808- schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 442/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 442, 443 ve výši 586/10431 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1486 a 1487 ve výši 586/10431, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 800.000,- Kč

1809- schvaluje záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 550/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 548, 549, 550 ve výši 652/22920 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2616, 2617, 2618 ve výši 652/22920 v Domažlicích, Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální cenou 950.000,-Kč

1810 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou, uzavřené dne 22. 11. 2005 mezi městem Domažlice a Plzeňský krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 70890366, ve výši 328.380,- Kč dle předloženého návrhu

1811 - ruší usnesení č. 1023 ze dne 25. 6. 2008

1812 - schvaluje směnu nemovitostí - pozemkových parcel č. 4948/6, 2194/8, 2194/9, vše v k.ú. Domažlice, které jsou ve vlastnictví Města Domažlice, za nemovitosti - pozemkové parcely č. 635/20, č. 635/11, č. 635/47, č. 635/16, č. 635/17 a č. 635/18, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, které jsou ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s doplatkem rozdílu v kupních cenách určených znaleckým posudkem a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

1813 - se vzdává předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 1479 a 1480, k.ú. Domažlice založených smlouvou o převodu vlastnictví pozemku uzavřenou mezi Městem Domažlice a Danuší Čermákovou, Štefanem Hečkem, Barborou Tureckou, Tiborem Pomothym, Ludmilou Pomothyovou, Jaroslavem Vaněčkem, Janem Váchalem, Miroslavem Kabourkem, Radkou Kabourkovou,, Jiřinou Pivoňkovou a Karolinou Vaverkovou, všichni bytem Dvořákova 466/467, Domažlice ze dne 18.6.2002, právní účinky vznikly dnem 21.6.2002

1814 - se vzdává předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 1483, 1484, 1485, k.ú. Domažlice založených smlouvou o převodu vlastnictví pozemku uzavřenou mezi Městem Domažlice a Věrou Vančurovou, Janem Drmlou, Marií Drmlovou, Jiřinou Schlägelovou, Karlem Šímou, Jaroslavou Lagronovou, Zdeňkem Pauerem, Drahomírou Pauerovou, Zuzanou Svatošovou, Josefem Vaňkem, Alenou Vaňkovou, Janem Sladovníkem a Andreou Sladovníkovou, všichni bytem Dvořákova 439/440/441, Domažlice ze dne 9.4.2002, právní účinky vznikly dnem 10.4.2002

1815 - se vzdává předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 2573 a 2574, k.ú. Domažlice založených smlouvou o převodu vlastnictví pozemku uzavřenou mezi Městem Domažlice a Vojtěchem Královcem, Pavlínou Královcovou, Evou Katsiedlovou, Karlem Krýslem, Marií Boudovou, Miroslavem Skálou, Jaroslavem Fryjem, Annou Fryjovou, Jiřím Cabovským, Irenou Kežlinkovou, Ing. Jaroslavem Tykalem, Alenou Tykalovou, Libuší Palovičovou, Jaroslavem Kalousem, Annou Hořeňovskou, Jiřím Zikánem, Ludmilou Zikánovou, RSDr. Václavem Jungem, Mgr. Jarmilou Jungovou, Jiřím Thomajerem, Stanislavou Thomajerovou, Josefem Vaňkem, Janou Vaňkovou, Magdalenou Pauerovou, Pavlem Řezníčkem, Ing. Milošem Thomayerem, Ing. Ivanou Thomayerovou, Galinou Holomojovou (Vaňkovou), Věrou Neugebauerovou, MUDr. Zdeňkem Hejcmanem, Janou Hejcmanovou, Jakubem Bremem a Jiřinou Bremovou, všichni bytem Kunešova 505/506, Domažlice a Stanislavem Valkounem, Miroslavou Valkounovou, oba bytem Benešova 297, Domažlice ze dne 12.3.2002, právní účinky vznikly dnem 12.3.2002.

1816 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1107(PK), 1111(PK), 1133(PK), 1496(PK), 1497(PK), 1500(PK), 1587(PK), 1716(PK), 1717(PK), 1718(PK), 1734(PK), 1736(PK), 1738((PK), 1739/2(PK), 1742/2(PK),1775(PK), 1777(PK) vše k.ú. Domažlice od Pozemkového fondu České republiky

1817 - schvaluje dohodu o poskytnutí dotace na údržbu fotbalového hřiště a atletické dráhy a správu Městského stadiónu Střelnice na rok 2010 mezi Městem Domažlice a TJ Jiskrou Domažlice dle předloženého návrhu
 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 30. 3. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 3. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)