Menu
Město Domažlice
Domažlice

40. zasedání ze dne 24. 02. 2010

-

Zastupitelstvo města Domažlice:

1693 - ustanovuje mandátovou komisi ve složení: JUDr. Milan Mrázek
Jiří Muchka
MUDr. Pavel Zeman

1694 - bere na vědomí zprávu mandátové komise

1695 - schvaluje předložený program jednání

1696 - volí návrhovou komisi ve složení: Jan Lažanský
Mgr. Libuše Matějková
Stanislav Antoš

1697 - volí na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Pavla Faschingbauera a Ing. Vítězslava Brody

1698 - bere na vědomí zprávu KV o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

1699 - bere na vědomí zprávu zástupce rady města p. Wolfa o činnosti rady města ze 111. - 114. schůze RM

1700 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu ze dne 19.1.2010
b) bere na vědomí zápis z jednání stavebního výboru ze dne 20.1.2010
c) bere na vědomí zápisy z jednání výboru pro životní prostředí ze dne 11.1. a 8.2.2010
d) ukládá RM zpracovat a porovnat cenové nabídky na telekomunikační služby města do 31.3.2010
e) bere na vědomí zápis z jednání cenového a rozpočtového výboru ze dne 17.2.2010
f) bere na vědomí zápis z jednání a zprávu o činnosti KV ze dne 17.2.2010
g) bere na vědomí zápis z jednání výboru finančního ze dne 18.2.2010

1701 - schvaluje udělení pamětní medaile Města Domažlice zakládajícím členům Konrádyho dudácké muziky za dlouhodobou propagaci chodského folkloru. Jsou to: Antonín Konrády, Vladimír Baier, František Pikhart, Zdeněk Bláha, Stanislav Tomala in memoriam

1702 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6551/229596 ke st. p. č. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1703 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6071/229596 ze st. p. č. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1704 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6551/229596 ke st. p. č. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1705 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6071/229596 ze st. p. č. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1706 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6071/229596 ze st. p. č. 2586 a 2587, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1707 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7030/120590 ke st. p. č. 2576, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1708 - schvaluje uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 4544/187485 ke st. p. č. 2566 a 2567, k.ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

1709 - se vzdává předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 1502 a č. st. 1503, k.ú. Domažlice založených smlouvou o převodu vlastnictví pozemku ze dne 18. 7. 2002, právní účinky vznikly dnem 18. 7. 2002

1710 - se vzdává předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 1509 a č. st. 1510, k.ú. Domažlice a nebytového prostoru č. 436/7 v budově Dvořákova ulice č.p. 436 a 437 v Domažlicích založených smlouvou o převodu vlastnictví jednotky  ze dne 31. 1. 2001, právní účinky vznikly dnem 1. 2. 2001

1711 - se vzdává předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům č. st. 1489 a 1490, k.ú. Domažlice založených smlouvou o převodu vlastnictví pozemku ze dne 28. 2. 2002, právní účinky vznikly dnem 28. 2. 2002

1712 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.12  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1713 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.13  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1714 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.14  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1715 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného C 1.23 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1716 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného C 1.20 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1717 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.23  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1718 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného C 1.21  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1719 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného C 1.22 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1720 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.25 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1721 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu izolovaného označeného H 1.6 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1722 - schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového označeného B 1.15 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1723- schvaluje prodej částí nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinného domu řadového koncového označeného B 1.18  a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu

1724 - schvaluje záměr prodat část nemovitostí – pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě, parcel č. kat. č. 2446, 2447, 2448/3, 2490/1, 2490/2, 2485, 2484/2, 2484/3, 2488, 2486, 4948 (vše ve zjednodušené evidenci) a pozemkové parcely č. 4949/1, 2490/1 a část nemovitosti - parcely č. kat. 2464, po nabytí této parcely do vlastnictví města, vše v k.ú. Domažlice za účelem výstavby rodinných domů řadových, izolovaných domů a bytového domu v této lokalitě označených dle projektové dokumentace stavby Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/ I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH zpracované 06/2009 dle upraveného návrhu

1725 - schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí úvěru ve výši 15.358.000,- Kč na financování akce „Domažlice – Havlovice, kanalizace, vodovod“ s Českou spořitelnou a.s. Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4, IČ 45244782 dle předloženého návrhu

1726 - schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 2291/3, k.ú. Domažlice, nově označené geometrickým plánem č. 3354-95/2008 parcelním č. 4392 o výměře 14 m2

1727 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 3709/12, 3709/20, 3709/25, 3709/26, 3709/39, p.č. 4783/17, p.č. 4783/22 a p.č. 4783/26 vše k.ú. Domažlice

1728 - schvaluje Strategii rozvoje města Domažlice a strategické cíle do roku 2011 dle předloženého návrhu

1729 - schvaluje změnu stanov DSO Povodí Berounky dle předloženého návrhu

1730 - schvaluje znění Přílohy č. 1 vnitřní směrnice č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu

1731 - schvaluje rozpočet Města Domažlice na rok 2010 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši 710 705 780,-- Kč s výší investiční rezervy 510.472.550,- Kč dle předloženého návrhu, včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 14/2005 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

1732 - schvaluje čerpání investiční rezervy rozpočtu na financování investičních akcí a její zařazení do rozpočtu na rok 2010 dle předloženého návrhu

1733 - schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 1.008.900,- Kč

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 3. 3. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)