Menu
Město Domažlice
Domažlice

nařízení 7/2003

Nařízení, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Nařízení, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
vydána 24.11.2003
účinnost od 16.12.2003
novelizuje vyhlášku  
je novelizována nařízením 1/2004 (ze dne 2.2.2004)
zrušena vyhláškou nař. 4/2023 (ze dne 31.10.2023)

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  č. 7/2003,

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada města Domažlice se usnesla dne 24. 11. 2003 usnesením č. 1538 podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

Čl. 1
Vymezené úseky místních komunikací na území města Domažlice, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:


(1) Místní komunikace

katastrální území Domažlice

cesta na Vavřinec poz. parcela č. 4978/1

ul. Hruškova - v úseku od domu č. p. 382 podél Zubřiny k mostu poz. parcela č. 2772/1

poz. parcela č. 2772/2

ul. Palackého – tanková cesta poz. parcela č. 2611/2

ul. Vosmíkova – část - ke garážím poz. parcela č. 5018/1

ul. Vrbova – část - pokračování ul. Bezručovy poz. parcela č. 4922/2

ul. Vrbova – část - pokračování ul. Nezvalovy poz. parcela č. 4921

spojka ulic z Dukelské do Jindřichovy poz. parcela č. 4814/7

spojka ulic z Jindřichovy do Šumavské poz. parcela č. 964/8

samostatný chodník k CHVaKu poz. parcela č. 4273/6

poz. parcela č. 4277/2

poz. parcela č. 5366/4

samostatný chodník v Husově ul. - v úseku podél Chodovie poz. parcela č. 525/1

(2) schody

katastrální území Domažlice

pod viaduktem ve Waldhegerově ul. poz. parcela č. 4976/1

pod viaduktem v Chodské ul. poz. parcela č. 3451/1
 
Čl. 2
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
Jan Látka

starosta města Domažlice

v. r.
Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v. r.
Datum vložení: 2. 5. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:51

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)