Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 5/1998

Vyhláška 5/1998

Vyhláška 5/1998
vydána 28.4.1998
účinnost od 21.5.1998
novelizuje vyhlášku

3/1998 (ze dne 17.3.1998)

je novelizována vyhláškou

 

zrušena vyhláškou nař. 2/2003 ( ze dne 25.2.2003)

5/1998          

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 3/1998 Tržní řád města Domažlice.

      Městská rada v Domažlicích schválila dne 28.4.1998 na základě § 18 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 24 a § 45 písm. l)  zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1.

     Vyhláška č. 3/1998 Tržní řád města Domažlice se doplňuje v Části I., čl. 5, odst. 1, takto:

d)  pro prodej mrazírenských výrobků z ložných ploch vozidel od 7,00 do 20,00 hod.

Čl. 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.


 
 

Jaroslava Wollerová

starostka města

v. r.

 

 
 Ing. František Budka

zástupce starostky města

v. r.

Datum vložení: 7. 5. 1998 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 9:43
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)