Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 2/1999

vyhláška 2/1999

Změna Vyhlášky o stání motorových vozidel na
místních komunikacích
vydána 8.6.1999
účinnost od 1.7.1999
novelizuje vyhlášku 7/1998 (ze dne 12.5.1998)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou nař.2/2006 (ze dne 27.3.2006)

  VYHLÁŠKA  2/1999,

kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 7/1998 o stání motorových vozidel na místních komunikacích, ve znění vyhlášky 8/1998
Městská rada v Domažlicích schválila dne 8.6.1999 v souladu s ustanovením § 4a, odst. 1, zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů, zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, § 24 odst. 1, § 45. Písm. l) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 23 odst.l a odst. 2 zákona č.13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích, obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Vyhláška města Domažlice č. 7/1998 o stání motorových vozidel na místních komunikacích, ve znění vyhlášky 8/1998, se mění takto:

V článku 1, odstavci 1), písmenu a), se doplňuje:

“ - Chodské náměstí (plocha kolem památníku a část plochy před domem čp.75)"

Článek 2, odstavec 1), písmeno a) zní:

“ a) placená - na nám. Míru, v ul. Hruškova a na Chodském nám."

V článku 5. se dopňuje odstavec 3) takto:

“ 3) V případě zvláštního užívání části místní komunikace je obecné užívání omezeno.

Taktéž je omezeno obecné užívání při akcích celoměstského významu a o pravidelných trzích."
 
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dní ode dne vyhlášení.

Jan Látka

starosta města

v.r.Jiří Herbrik

zástupce starosty města

v.r.
Datum vložení: 1. 7. 1999 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 12:37

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)