Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 1/2001

vyhláška 1/2001

Změna Vyhlášky o místním poplatku ze psů
vydána 22.8.2001
účinnost od 1.1.2002
novelizuje vyhlášku 4/2000 (ze dne 15.11.2000)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 8/2003 (ze dne 19.11.2003)

V Y H L Á Š K A   č. 1/2001

která mění a doplňuje vyhlášku Města Domažlice č. 4/2000 o místním poplatku ze psů účinnou ode dne 12. prosince 2000


Zastupitelstvo Města Domažlice schválilo na svém 33. zasedání svým usnesením č. 627 dne 22. srpna 2001 v souladu s ustanoveními § 10, písm. a), § 12, 35 a § 84 odst. 1 a odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), a s ustanoveními § 1 písm. a) a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1.
Vyhláška č. 4/2000 o místním poplatku ze psů se mění v čl. 5, odst. 2, písm. c) takto:

c) je-li poplatník členem mysliveckého sdružení a

je vlastníkem loveckého psa 200,- Kč,

za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč,.
 
Čl. 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002. 
Jan Látka

starosta města

v. r.
Jiří Herbrik

zástupce starosty města

v. r.
Datum vložení: 1. 1. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 9. 2021 16:20
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)