Menu
Město Domažlice
Domažlice

Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2005 – 2007

-

Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2005 – 2007 Schválený zastupitelstvem města Domažlice usnesením č. 1101 ze dne 21. 9. 2005

a) analytická část

  Příjmy v Kč 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007*   2002/ 2001 2003/ 2002 2004/ 2003 2005/ 2004 2006/ 2005 2007/ 2006
A) daňové příjmy    
1) DPFO ze závislé činnosti 12 420 664 16 092 237 17 458 470 18 977 421 20 464 000 21 589 520 22 776 944   129,6% 108,5% 108,7% 107,8% 105,5% 105,5%
2) DPFO ze samostat. výděl. činn. 8 041 718 8 292 261 7 878 400 10 233 793 10 250 000 10 660 000 11 086 400   103,1% 95,0% 129,9% 100,2% 104,0% 104,0%
3) DPFO z kapitálových výnosů 1 072 597 1 053 889 991 330 1 181 377 1 214 000 1 226 140 1 238 401   98,3% 94,1% 119,2% 102,8% 101,0% 101,0%
4) DPPO 13 232 544 15 593 139 17 178 880 18 584 112 18 057 000 18 598 710 19 156 671   117,8% 110,2% 108,2% 97,2% 103,0% 103,0%
5) DPPO za obce 24 848 472 23 557 210 15 878 820 17 966 670 22 938 720 23 626 882 24 335 688   94,8% 67,4% 113,1% 127,7% 103,0% 103,0%
6) DPH 22 822 916 24 179 161 25 763 030 27 337 697 34 216 000 35 584 640 37 008 026   105,9% 106,6% 106,1% 125,2% 104,0% 104,0%
7) daň z nemovitostí 5 780 062 6 020 442 5 878 720 6 060 341 6 000 000 6 120 000 6 242 400   104,2% 97,6% 103,1% 99,0% 102,0% 102,0%
8) popl. za likvid. komunál. odpadu 0 0 3 524 310 3 813 309 3 800 000 3 952 000 4 149 600   - - 108,2% 99,7% 104,0% 105,0%
9) popl. za užívání veř. prostranství 4 944 244 4 304 587 3 622 790 3 513 619 3 700 000 3 774 000 3 849 480   87,1% 84,2% 97,0% 105,3% 102,0% 102,0%
10) poplatek ze psů 258 174 262 764 265 440 288 877 290 000 295 800 301 716   101,8% 101,0% 108,8% 100,4% 102,0% 102,0%
11) poplatek za provozovaný VHP 1 510 153 1 675 441 1 929 440 2 351 399 2 300 000 2 369 000 2 440 070   110,9% 115,2% 121,9% 97,8% 103,0% 103,0%
12) odvod z výtěžku za provoz. VHP 0 0 928 800 939 588 1 000 000 1 030 000 1 060 900   - - 101,2% 106,4% 103,0% 103,0%
13) správní poplatky 2 342 925 3 291 915 7 685 480 8 760 802 8 500 000 8 840 000 9 193 600   140,5% 233,5% 114,0% 97,0% 104,0% 104,0%
14) ostatní 138 494 84 685 164 933 496 359 160 000 168 000 176 400   61,1% 194,8% - 32,2% 105,0% 105,0%
  daňové příjmy celkem 97 412 963 104 407 731 109 148 843 120 505 364 132 889 720 137 834 692 143 016 296   107,2% 104,5% 110,4% 110,3% 103,7% 103,8%
B) nedaňové příjmy    
15) pronájem pozemků 4 036 605 4 496 310 6 672 090 4 163 980 3 556 000 3 804 920 4 033 215   111,4% 148,4% 62,4% 85,4% 107,0% 106,0%
16) pronájem ostatních nemovitostí 18 900 869 11 737 650 11 162 760 13 612 710 13 245 430 14 305 064 14 448 115   62,1% 95,1% 121,9% 97,3% 108,0% 101,0%
17) splátky půjček od obyvatel 1 499 070 1 103 125 1 228 590 1 176 634 1 177 180 1 200 724 1 224 738   73,6% 111,4% 95,8% 100,0% 102,0% 102,0%
18) parkovací automaty 3 522 165 3 369 456 3 771 573 3 975 215 3 280 000 3 345 600 3 412 512   95,7% 111,9% 105,4% 82,5% 102,0% 102,0%
19) bazén a koupaliště (bez pronájmu nemovitostí) 3 226 361 2 833 010 3 337 290 2 968 880 0 0 0   87,8% 117,8% 89,0% 0,0% - -
20) příjmy za svoz komunál. odpadů 4 251 974 4 495 890 1 685 580 1 836 608 1 600 000 1 648 000 1 713 920   105,7% 37,5% 109,0% 87,1% 103,0% 104,0%
21) přijaté sankční platby 545 200 626 230 2 210 330 2 443 820 1 900 000 1 995 000 2 074 800   114,9% 353,0% 110,6% 77,7% 105,0% 104,0%
22) odvody příspěvk. organizací 100 800 746 150 0 6 000 000 3 995 000 2 000 000 2 000 000   740,2% 0,0% - 66,6% 50,1% 100,0%
23) ostatní 17 108 655 7 649 537 6 596 427 4 548 413 4 242 230 4 751 298 5 178 914   44,7% 86,2% 69,0% 93,3% 112,0% 109,0%
  nedaňové příjmy celkem 53 191 699 37 057 358 36 664 640 40 726 260 32 995 840 33 050 606 34 086 215   69,7% 98,9% 111,1% 81,0% 100,2% 103,1%
C) kapitálové příjmy    
24) prodej nemovitostí 14 056 142 4 564 642 10 009 960 26 667 950 7 043 000 13 000 000 5 000 000   32,5% 219,3% 266,4% 26,4% 184,6% 38,5%
25) prodej pozemků 9 939 065 840 877 3 500 770 7 041 480 1 800 000 2 000 000 28 000 000   8,5% 416,3% 201,1% 25,6% 111,1% 1400,0%
26) ostatní 1 530 000 2 742 176 659 769 3 010 004 8 000 800 000 900 000   179,2% 24,1% 456,2% 0,3% - 112,5%
  kapitálové příjmy celkem 25 525 207 8 147 695 14 170 499 36 719 434 8 851 000 15 800 000 33 900 000   31,9% 173,9% 259,1% 24,1% 178,5% 214,6%
D) neinvestiční dotace    
27) dotace na sociální dávky 6 764 000 6 764 000 21 535 000 23 650 000 24 700 000 25 194 000 25 697 880   100,0% 318,4% 109,8% 104,4% 102,0% 102,0%
28) dotace na provoz škol (platy + uč. pomůcky) 16 598 223 21 621 220 54 766 000 58 251 000 0 0 0   130,3% 253,3% 106,4% 0,0% - -
29) dotace na žáky ve školách 1 862 200 1 819 060 1 760 100 2 357 750 2 299 140 2 345 123 2 392 025   97,7% 96,8% 134,0% 97,5% 102,0% 102,0%
30) dotace na výkon státní správy 4 434 400 4 475 340 28 013 400 24 944 000 24 639 780 25 132 576 25 635 227   100,9% 626,0% 89,0% 98,8% 102,0% 102,0%
31) dotace pro knihovnu 59 840 60 000 2 354 700 1 002 000 1 032 000 1 052 640 1 073 693   100,3% 3 924,5% 42,6% 103,0% 102,0% 102,0%
32) neinvestiční dotace od obcí 1 282 254 1 545 911 1 485 226 2 076 984 1 600 000 1 680 000 1 764 000   120,6% 96,1% 139,8% 77,0% 105,0% 105,0%
33) převod z hospodářské činnosti 0 2 568 335 2 667 051 2 775 905 2 189 350 2 276 924 2 413 539   - 103,8% 104,1% 78,9% 104,0% 106,0%
34) ostatní 1 168 285 8 889 730 12 000 554 4 035 716 1 304 230 1 200 000 1 248 000   760,9% 135,0% 33,6% 32,3% - 104,0%
  neinvestiční dotace celkem 32 169 202 47 743 596 124 582 031 119 093 355 57 764 500 58 881 262 60 224 365   148,4% 260,9% 95,6% 48,5% 101,9% 102,3%
E) investiční dotace    
  investiční dotace celkem 9 324 856 28 627 162 12 323 872 19 842 108 28 944 210 73 000 000 40 000 000   307,0% 43,0% 161,0% 145,9% 252,2% 54,8%
  příjmy celkem 217 623 927 225 983 542 296 889 885 336 886 521 261 445 270 318 566 560 311 226 875   103,8% 131,4% 113,5% 77,6% 121,8% 97,7%

 

  Výdaje v Kč 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007*   2002/ 2001 2003/ 2002 2004/ 2003 2005/ 2004* 2006/ 2005* 2007/ 2006*
A) běžné, provozní výdaje    
1) Provoz škol – hrazeno z dotace 16 598 223 21 621 220 54 766 000 58 251 000 0 0 0   130,3% 253,3% 106,4% 0,0% - -
2) Provoz škol – hrazeno z vl. zdrojů 10 981 912 13 182 930 11 499 400 10 840 250 11 302 550 11 641 627 11 990 875   120,0% 87,2% 94,3% 104,3% 103,0% 103,0%
3) Jesle 919 830 1 249 285 1 283 850 1 372 100 1 459 200 1 488 384 1 518 152   135,8% 102,8% 106,9% 106,3% 102,0% 102,0%
4) REHA – centrum 133 000 160 000 290 000 371 860 427 000 435 540 444 251   120,3% 181,3% 128,2% 114,8% 102,0% 102,0%
5) MKS 4 221 400 4 918 346 5 561 440 5 141 500 5 582 000 5 637 820 5 694 198   116,5% 113,1% 92,4% 108,6% 101,0% 101,0%
6) Knihovna – hrazeno z vl. zdrojů 3 702 000 4 370 000 4 710 500 4 981 100 5 284 200 5 389 884 5 497 682   118,0% 107,8% 105,7% 106,1% 102,0% 102,0%
7) Knihovna - hrazeno z dotace 59 840 60 000 2 354 700 1 290 000 938 000 956 760 975 895   100,3% 3 924,5% 54,8% 72,7% 102,0% 102,0%
8) JSDH Domažlice a Havlovice 430 456 524 370 450 650 446 510 466 500 475 830 485 347   121,8% 85,9% 99,1% 104,5% 102,0% 102,0%
9) Městská policie 4 026 556 5 171 195 5 256 600 5 809 280 5 896 190 5 955 152 6 014 703   128,4% 101,7% 110,5% 101,5% 101,0% 101,0%
10) Penzion 3 963 000 4 499 000 4 499 750 4 567 360 4 790 000 4 837 900 4 886 279   113,5% 100,0% 101,5% 104,9% 101,0% 101,0%
11) Bazén a koupaliště 6 995 348 7 419 060 7 198 320 6 576 700 6 107 600 6 229 752 6 354 347   106,1% 97,0% 91,4% 92,9% 102,0% 102,0%
12) Správa budov – org. 0223 16 758 159 20 763 670 8 485 770 8 105 570 10 426 800 10 531 068 10 320 447   123,9% 40,9% 95,5% 128,6% 101,0% 98,0%
13) Kancelář starosty – org. 0224 612 891 741 920 864 660 730 510 999 000 1 018 980 1 039 360   121,1% 116,5% 84,5% 136,8% 102,0% 102,0%
14) Personál. záležitosti – org. 0229 0 0 40 315 800 38 724 240 41 394 750 41 808 698 42 226 784   - - 96,1% 106,9% 101,0% 101,0%
15) Informační tech. – org. 0230 1 666 978 720 250 2 483 020 1 341 860 2 995 000 3 024 950 3 055 200   43,2% 344,7% 54,0% 223,2% 101,0% 101,0%
16) čištění měst – DTS – org. 0233 4 897 747 5 656 399 5 022 510 5 748 410 6 393 000 6 520 860 6 651 277   115,5% 88,8% 114,5% 111,2% 102,0% 102,0%
17) Veřejná zeleň – DTS – org. 0234 4 070 000 4 535 500 4 065 500 4 850 890 5 685 000 5 798 700 5 914 674   111,4% 89,6% 119,3% 117,2% 102,0% 102,0%
18) Veř. osvětlení – DTS – org. 0235 1 978 130 2 465 080 2 174 920 2 505 800 2 964 000 3 023 280 3 083 746   124,6% 88,2% 115,2% 118,3% 102,0% 102,0%
19) Pohřebnictví – DTS – org. 0236 1 018 650 951 677 769 420 777 790 948 000 966 960 986 299   93,4% 80,8% 101,1% 121,9% 102,0% 102,0%
20) Veřejné WC – DTS – org. 0237 32 800 30 000 24 300 21 160 31 000 31 620 32 252   91,5% 81,0% 87,1% 146,5% 102,0% 102,0%
21) Odvoz odpadů DTS – org. 0242 9 602 793 10 139 933 7 970 710 10 327 480 12 549 000 12 799 980 13 055 980   105,6% 78,6% 129,6% 121,5% 102,0% 102,0%
22) Nebezpečné odpady – org. 0243 342 222 254 687 278 840 352 690 450 000 459 000 468 180   74,4% 109,5% 126,5% 127,6% 102,0% 102,0%
23) Provozní náklady – org. 0239 1 869 990 2 127 574 2 535 750 2 498 620 3 826 000 3 864 260 3 902 903   113,8% 119,2% 98,5% 153,1% 101,0% 101,0%
24) Bytové hospodářství – org. 0240 1 582 947 1 812 850 143 870 225 600 170 000 176 800 198 016   114,5% 7,9% 156,8% 75,4% 104,0% 112,0%
25) Majetek města – org. 0241 (část) 837 430 4 258 193 3 589 160 2 361 010 2 106 120 2 148 242 2 191 207   508,5% 84,3% 65,8% 89,2% 102,0% 102,0%
26) Správa majetku města – org. 0250 0 0 0 285 570 600 000 612 000 624 240   - - - 210,1% 102,0% 102,0%
27) Městská doprava – org. 0247 652 848 606 680 764 950 851 120 775 000 790 500 806 310   92,9% 126,1% 111,3% 91,1% 102,0% 102,0%
28) Půjčky poskyt. městem – org. 0238 5 500 000 180 000 250 000 250 000 300 000 300 000 300 000   3,3% 138,9% 100,0% 120,0% 100,0% 100,0%
29) Sociální fond – org. 0258 523 392 601 352 1 050 150 926 960 1 194 640 1 206 586 1 218 652   114,9% 174,6% 88,3% 128,9% 101,0% 101,0%
30) Fond rozvoje bydlení – org. 0259 555 000 1 401 776 402 410 624 810 700 000 700 000 750 000   252,6% 28,7% 155,3% 112,0% 100,0% 107,1%
31) Sociální dávky – org. 0227 5 311 967 6 292 972 19 455 110 19 822 680 24 700 000 25 194 000 25 697 880   118,5% 309,2% 101,9% 124,6% 102,0% 102,0%
32) Úroky z úvěrů – org. 0253 820 141 1 197 409 618 390 478 500 500 000 600 000 660 000   146,0% 51,6% 77,4% 104,5% 120,0% 110,0%
33) Opr. památek v MPR – org. 0266 239 000 492 050 403 000 476 240 490 400 514 920 540 666   205,9% 81,9% 118,2% 103,0% 105,0% 105,0%
34) Opravy a rek. majetku – org. 0287 (část) 2 331 406 2 018 804 939 950 4 021 460 4 220 040 4 304 441 4 390 530   86,6% 46,6% 427,8% 104,9% 102,0% 102,0%
35) Místní komunikace – org. 0246 0 1 402 950 3 942 780 6 500 530 2 264 000 2 309 280 2 355 466   - 281,0% 164,9% 34,8% 102,0% 102,0%
36) Inženýrské sítě – org. 0262 0 77 850 140 960 6 534 230 4 105 500 4 146 555 4 188 021   - 181,1% 4 635,5% 62,8% 101,0% 101,0%
37) Příspěvky různé – org. 0113 0 0 0 786 410 1 430 000 1 444 300 1 458 743   - - - 181,8% 101,0% 101,0%
38) Příspěvky – komise pro sport a ml. 182 500 190 000 197 000 199 800 250 000 250 000 250 000   104,1% 103,7% 101,4% 125,1% 100,0% 100,0%
39) Příspěvky – zdravot. a soc. postiž. 98 993 77 877 100 130 103 000 100 000 100 000 100 000   78,7% 128,6% 102,9% 97,1% 100,0% 100,0%
40) Stadión Střelnice – org. 0304 779 174 483 334 571 000 610 060 550 000 566 500 583 495   62,0% 118,1% 106,8% 90,2% 103,0% 103,0%
41) DPPO za obce a DPH 24 118 477 23 557 210 15 878 820 17 012 800 23 862 680 24 578 560 25 315 917   97,7% 67,4% 107,1% 140,3% 103,0% 103,0%
42) rozpočtová rezerva 0 0 0 0 16 010 410 2 500 000 2 500 000   - - - - 15,6% 100,0%
43) ostatní 5 848 004 2 812 751 3 601 269 4 772 002 6 824 410 5 118 308 4 862 392   48,1% 128,0% 132,5% 143,0% 75,0% 95,0%
  běžné výdaje celkem 144 263 204 159 026 154 224 911 359 242 475 462 222 067 990 210 457 996 213 590 364   110,2% 141,4% 107,8% 91,6% 94,8% 101,5%
B) kapitálové, jednorázové výdaje    
44) výdaje hrazené z dotací 9 324 856 28 627 162 12 323 872 18 657 592 28 944 210 73 000 000 40 000 000   307,0% 43,0% 151,4% 155,1% 252,2% 54,8%
45) výdaje hrazené z vlastních zdrojů       45 938 104 48 957 069 46 958 639 55 550 445 74 211 590 55 000 000 50 000 000   106,6% 95,9% 118,3% 133,6% 74,1% 90,9%
  kapitálové výdaje celkem 55 262 960 77 584 231 59 282 511 74 208 037 103 155 800 128 000 000 90 000 000   140,4% 76,4% 125,2% 139,0% 124,1% 70,3%
  výdaje celkem 199 526 164 236 610 385 284 193 870 316 683 499 325 223 790 338 457 996 303 590 364   118,6% 120,1% 111,4% 102,7% 104,1% 89,7%

*Předpoklad

b) rozpočtový výhled

  Příjmy v Kč 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007*   2002/ 2001 2003/ 2002 2004/ 2003 2005/ 2004* 2006/ 2005* 2007/ 2006*
1) příjmy daňové 97 412 963 104 407 731 109 148 843 120 505 364 132 889 720 137 834 692 143 016 296   107,2% 104,5% 110,4% 110,3% 103,7% 103,8%
2) příjmy nedaňové 53 191 699 37 057 358 36 664 640 40 726 260 32 995 840 33 050 606 34 086 215   69,7% 98,9% 111,1% 81,0% 100,2% 103,1%
3) příjmy kapitálové                  25 525 207 8 147 695 14 170 499 36 719 434 8 851 000 15 800 000 33 900 000   31,9% 173,9% 259,1% 24,1% 178,5% 214,6%
4) příjmy – neinvestiční dotace 32 169 202 47 743 596 124 582 031 119 093 355 57 764 500 58 881 262 60 224 365   148,4% 260,9% 95,6% 48,5% 101,9% 102,3%
5) příjmy – investiční dotace 9 324 856 28 627 162 12 323 872 19 842 108 28 944 210 73 000 000 40 000 000   307,0% 43,0% 161,0% 145,9% 252,2% 54,8%
  příjmy celkem 217 623 927 225 983 542 296 889 885 336 886 521 261 445 270 318 566 560 311 226 875   103,8% 131,4% 113,5% 77,6% 121,8% 97,7%

 

  Výdaje v Kč 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007*   2002/ 2001 2003/ 2002 2004/ 2003 2005/ 2004* 2006/ 2005* 2007/ 2006*
6) výdaje běžné, provozní 144 263 204 159 026 154 224 911 359 242 475 462 222 067 990 210 457 996 213 590 364   110,2% 141,4% 107,8% 91,6% 94,8% 101,5%
7) výdaje kapitálové jednorázové 55 262 960 77 584 231 59 282 511 74 208 037 103 155 800 128 000 000 90 000 000   140,4% 76,4% 125,2% 139,0% 124,1% 70,3%
  výdaje celkem 199 526 164 236 610 385 284 193 870 316 683 499 325 223 790 338 457 996 303 590 364   118,6% 120,1% 111,4% 102,7% 104,1% 89,7%
  saldo příjmů a výdajů 18 097 763 -10 626 843 12 696 015 20 203 022 -63 778 520 -19 891 437 7 636 511    

 

  Financování v Kč 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007*
8) příjmy z přijatých úvěrů 17 263 710 4 969 790 0 0 0 20 000 000 0
9) ostatní příjmy 0 3 023 446 986 146 0 0 0 0
10) splátky přijatých úvěrů 6 107 857 4 569 701 5 088 267 7 880 103 4 392 000 4 932 000   6 072 000
11) ostatní výdaje 0 0 0 259 773 0 0 0
  saldo financování 11 155 853 3 423 535 -4 102 121 -8 139 876 -4 392 000 15 068 000 -6 072 000
                 
  hotovost běžného roku 29 253 616 -7 203 308 8 593 894 12 063 146 -68 170 520 -4 823 437 1 564 511
  hotovost na konci roku  60 125 594  52 922 286  61 516 180  73 579 326     5 408 806     585 369   2 149 880

 

  Dluhová služba** v Kč 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007*
1) daňové příjmy 97 412 963 104 407 731 109 148 843 120 505 364 132 889 720 137 834 692 143 016 296
2) nedaňové příjmy 53 191 699 37 057 358 36 664 640 40 726 260 32 995 840 33 050 606 34 086 215
3) přijaté dotace – pol. 4112 a 4212 13 060 600 13 058 400 50 974 500 51 953 750 52 670 920 53 724 338 54 798 825
4) dluhová základna ř.1+ř.2+ř.3 163 665 262 154 523 489 196 787 983 213 185 374 218 556 480 224 609 636 231 901 336
5) úroky 820 141 1 197 409 595 590 471 220 500 000 600 000 660 000
6) splátky jistin a dluhopisů 6 107 857 4 569 701 5 088 267 7 880 103 4 392 000 4 932 000 6 072 000
7) splátky leasingu 38 030 22 420 0 0 0 0 0
8) dluhová služba ř.5+ř.6+ř.7 6 966 028 5 789 530 5 683 857 8 351 323 4 892 000 5 532 000 6 732 000
9) ukazatel dluhové služby ř.8/ř.4   4,26% 3,75% 2,89% 3,92% 2,24% 2,46% 2,90%

 

  Přijaté úvěry – splátky v Kč 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1) ČSOB a.s. (20 mil. Kč, splatný v roce 2008) 0 2 660 000 3 192 000 3 192 000 3 192 000 3 192 000 3 192 000
2) Volksbank a.s. (556 tis. DEM, splatný v roce 2006) 1 259 857 1 161 701 1 158 767 1 188 103 1 200 000 300 000 -
3) MF ČR (3,5 mil. Kč, splatný 2004) 0 0 0 3 500 000 - - -
4) GE Capital Bank a.s. (4,1 mil. Kč, splatný v roce 2001) 1 100 000 - - - - - -
5) IPB, a.s. (10 mil. Kč, splatný v roce 2001) 3 000 000 - - - - - -
6) SFŽP (2,23 mil. Kč, splatný 2003) 748 000 748 000 737 500 - - - -
  celkem 6 107 857 4 569 701 5 088 267 7 880 103 4 392 000 3 492 000 3 192 000

*Předpoklad
**Dle metodiky MF čR

 

Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2005 – 2007 

 

Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2005 – 2007 

 

Předpoklad

V Domažlicích dne 5. 9. 2005
Ing. Petr Libra, vedoucí odboru finančního

Datum vložení: 6. 10. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)