Menu
Město Domažlice
Domažlice

Rozpočet města na rok 2007

-

ORG ODPA POL UZ ZJ Rozpočet Poznámka
 
94 2143 5329     35,00 členský příspěvek DSO Domažlicko na Regiontour
94 2219 5329     21,50 příspěvek do DSO Domažlicko - poplatek za dotaci
94 2219 5329     24,00 příspěvek do DSO Domažlicko - pojištění cyklostezky
94 3319 5329     25,00 členský příspěvek do DSO Domažlicko
94   2449     5 399,69 přijetí splátky od DSO Domažlicko
94   4129     1 072,53 přijetí dotace od DSO Domažlicko - cyklostezka
Za 0094 DSO Domažlicko:
Příjmy: 6 472,22
Výdaje: 105,50
Financování: 0
 
95 3722 5329     11,00 členský příspěvek do DSO Lazce
Za 0095 DSO Lazce:
Příjmy: 0
Výdaje: 11,00
Financování: 0
 
100   4121     2 350,00 příspěvky obcí na školy
Za 0100 Příspěvky obcí na školství:
Příjmy: 2 350,00
Výdaje: 0
Financování: 0
 
110 5299 5137     30,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek
110 5299 5139     50,00 nákup materiálu
110 5299 5169     220,00 nákup služeb
110 5299 5229     100,00 příspěvky v krizových situacích
Za 0110 Krizové řízení:
Příjmy: 0
Výdaje: 400,00
Financování: 0
 
112 4319 5229     150,00 příspěvky organizacím
112 4333 5221     100,00 dotace - Poradna pro občany Domažlice
112 4333 5221     130,00 dotace - Domov pro matku a dítě v Havlovicích
Za 0112 Příspěvky-zdrav. a sociální oblast:
Příjmy: 0
Výdaje: 380,00
Financování: 0
 
113 3419 5169     15,00 údržba lyžařských tratí
113 3419 5229     1 500,00 dotace na sport
113 3419 5229     380,00 dotace na sport pro mládež
Za 0113 Příspěvky na sport:
Příjmy: 0
Výdaje: 1 895,00
Financování: 0
 
114 3319 5229     50,00 příspěvek pro Čerchovan
114 3319 5229     250,00 příspěvky na kulturní akce
114 3319 5492     50,00 peněžité dary
114 5311 5229     20,00 den s Policií
Za 0114 Příspěvky na kulturu a ostatní:
Příjmy: 0
Výdaje: 370,00
Financování: 0
 
116 1019 5169     5,00 zemědělská činnost
116 2399 5166     5,00 posudky, rozbory havárie
116 2399 5167     5,00 ochrana před povodněmi - průběžná školení
116 2399 5169     5,00 ochrana před povodněmi - služby
116 3719 5169     5,00 kontrola a rozbory - ochrana ovzduší
116 3726 2210     50,00 přijaté pokuty
116 3728 5169     10,00 monitoring nakládání s odpady
116 3729 5169     5,00 ostatní nakládání s odpady
116 3741 5169     15,00 nákup služeb
116 3742 5169     75,00 nákup služeb
116 3749 5169     35,00 nákup služeb
116 3769 2210     100,00 přijaté pokuty
116 3792 5169     5,00 nákup služeb
116 3799 5169     10,00 ekologie krajiny - programy ÚSES
Za 0116 Odbor životního prostředí:
Příjmy: 150,00
Výdaje: 180,00
Financování: 0
 
117 2219 5166     5,00 znalecké posudky
117 2219 5169     10,00 fond pro výkon rozhodnutí, fotodokumentace
117 2223 5139     2,00 nákup materiálu
117 2223 5169     30,00 výuka - dopravní výchova a dopravní soutěž
117 2223 5194     10,00 věcné dary - dopravní soutěž
Za 0117 Odbor dopravy:
Příjmy: 0
Výdaje: 57,00
Financování: 0
 
118 4349 5021     291,45 ostatní osobní výdaje
118 4349 5031     75,77 sociální pojištění
118 4349 5032     26,23 zdravotní pojištění
118 4349 5139     65,00 materiál
118 4349 5151     4,00 vodné a stočné
118 4349 5152     13,00 teplo
118 4349 5154     13,00 el. energie
118 4349 5162     15,00 telefony
118 4349 5167     15,00 vzdělávání
118 4349 5169     365,80 služby
118 4349 5173     15,00 cestovné
118   4122     499,83 dotace od kraje
Za 0118 Komunitní plánování:
Příjmy: 499,83
Výdaje: 899,25
Financování: 0
 
119 3635 5166     75,00 konzultace se zprac. ÚP, znalecké posudky
119 3635 5169     150,00 digitalizace ÚP
119 3635 6119     365,20 změna ÚP č. 4 a č. 5
Za 0119 Odbor výstavby a ÚP:
Příjmy: 0
Výdaje: 590,20
Financování: 0
 
120 5311 2210     135,00 přijaté pokuty
120 6171 5166     5,00 znalecké posudky
120 6171 5169     5,00 svědečné, překlady
Za 0120 Odbor správní:
Příjmy: 135,00
Výdaje: 10,00
Financování: 0
 
121 2169 2210     200,00 přijaté pokuty
Za 0121 Odbor živnostenský:
Příjmy: 200,00
Výdaje: 0
Financování: 0
 
122 2223 2210     1 890,00 přijaté pokuty
122 2223 5166     120,00 znalecké posudky
122 2223 5169     30,00 svědečné a překlady
122 2223 5192     10,00 soudní poplatky
Za 0122 Odbor pro projednávání přestupků:
Příjmy: 1 890,00
Výdaje: 160,00
Financování: 0
 
123 4314 5169     4,00 tlumočník
123 4349 5169     70,00 zastupování nezletilého, obstarání pohřbu
123 6171 5139     12,00 materiál - žádanky a recepty
Za 0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví:
Příjmy: 0
Výdaje: 86,00
Financování: 0
 
200 3111 2132     99,00 nájemné
200 3111 5331     2 400,00 501 - spotřeba materiálu
200 3111 5331     790,00 518 - ostatní služby
200 3111 5331     1 780,00 502 - spotřeba energie
200 3111 5331     442,00 511 - opravy a udržování
200 3111 5331     -20,00 64 - ostatní výnosy
200 3111 5331     60,00 521 - mzdové náklady
200 3111 5331     160,00 54 - ostatní náklady
200 3111 5331     50,00 55 - odpisy
200 3111 5331     -2 266,00 60 - tržby
Za 0200 Mateřská škola:
Příjmy: 99,00
Výdaje: 3 396,00
Financování: 0
 
207 3113 2132     482,00 nájemné
207 3113 5331     -150,00 64 - ostatní výnosy
207 3113 5331     6 200,00 501 - spotřeba materiálu
207 3113 5331     2 000,00 502 - spotřeba energie
207 3113 5331     490,00 511 - opravy a udržování
207 3113 5331     1 010,00 518 - ostatní služby
207 3113 5331     210,00 53 - daně a poplatky
207 3113 5331     110,00 54 - ostatní náklady
207 3113 5331     331,00 55 - odpisy
207 3113 5331     -5 700,00 60 - tržby
Za 0207 ZŠ Komenského 17:
Příjmy: 482,00
Výdaje: 4 501,00
Financování: 0
 
208 3113 2132     312,00 nájemné
208 3113 5331     800,00 501 - spotřeba materiálu
208 3113 5331     30,00 53 - daně a poplatky
208 3113 5331     772,00 518 - ostatní služby
208 3113 5331     2 420,00 502 - spotřeba energie
208 3113 5331     84,00 55 - odpisy
208 3113 5331     -260,00 64 - ostatní výnosy
208 3113 5331     130,00 54 - ostatní náklady
208 3113 5331     435,00 511 - opravy a udržování
Za 0208 ZŠ Msgre.B.Staška:
Příjmy: 312,00
Výdaje: 4 411,00
Financování: 0
 
209 3114 5331     230,00 501 - spotřeba materiálu
209 3114 5331     -10,00 64 - ostatní výnosy
209 3114 5331     11,00 54 - ostatní náklady
209 3114 5331     175,00 518 - ostatní služby
209 3114 5331     55,00 511 - opravy a udržování
209 3114 5331     11,00 502 - spotřeba energie
Za 0209 ZŠ praktická:
Příjmy: 0
Výdaje: 472,00
Financování: 0
 
211 3231 2132     383,00 nájemné
211 3231 5331     180,00 511 - opravy a udržování
211 3231 5331     290,00 501 - spotřeba materiálu
211 3231 5331     -48,00 64 - ostatní výnosy
211 3231 5331     480,00 502 - spotřeba energie
211 3231 5331     -1 240,00 60 - tržby
211 3231 5331     660,00 518 - ostatní služby
211 3231 5331     32,00 525 - ostatní soc. pojištění
211 3231 5331     130,00 528 - ostatní soc. náklady
211 3231 5331     33,00 54 - ostatní náklady
211 3231 5331     81,00 55 - odpisy
Za 0211 Základní umělecká škola:
Příjmy: 383,00
Výdaje: 598,00
Financování: 0
 
212 3539 2111     100,00 příjmy za stravování
212 3539 5011     1 040,00 platy
212 3539 5031     270,40 sociální pojištění
212 3539 5032     93,60 zdravotní pojištění
212 3539 5038     5,00 povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
212 3539 5131     100,00 potraviny
212 3539 5134     4,00 prádlo, obuv
212 3539 5136     5,00 knihy, učební pomůcky
212 3539 5137     10,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek
212 3539 5139     9,00 materiál, čistící prostředky
212 3539 5151     6,60 vodné, stočné
212 3539 5152     89,50 teplo
212 3539 5154     17,00 el. energie
212 3539 5161     0,10 poštovné
212 3539 5162     12,00 telekomunikace
212 3539 5166     3,50 revize
212 3539 5167     8,00 školení a vzdělávání
212 3539 5168     4,00 služby zpracování dat
212 3539 5169     26,00 služby - odpady, lékař. prohlídky, údržba zahrady
212 3539 5171     10,00 opravy
212 3539 5173     3,00 cestovné
Za 0212 Jesle:
Příjmy: 100,00
Výdaje: 1 716,70
Financování: 0
 
214 3319 2132     102,00 nájemné
214 3319 5331     185,00 511 - opravy a udržování
214 3319 5331     26,50 512 - cestovné
214 3319 5331     4 050,00 518 - ostatní služby
214 3319 5331     1 079,00 502 - spotřeba energie
214 3319 5331     90,00 504 - prodané zboží
214 3319 5331     -260,00 64 - ostatní výnosy
214 3319 5331     -6 850,00 60 - tržby
214 3319 5331     331,00 55 - odpisy
214 3319 5331     350,00 54 - ostatní náklady
214 3319 5331     7,00 513 - náklady na reprezentaci
214 3319 5331     68,00 527 - zákonné sociální náklady
214 3319 5331     1 516,00 524 - zákonné sociální pojištění
214 3319 5331     4 472,00 521 - mzdové náklady
214 3319 5331     1 061,00 501 - spotřeba materiálu
Za 0214 Městské kulturní středisko:
Příjmy: 102,00
Výdaje: 6 125,50
Financování: 0
 
215 3314 2132     31,00 nájemné
215 3314 5331     55,80 527- zákonné soc. náklady
215 3314 5331     60,00 528- ostatní soc. náklady
215 3314 5331     60,00 54- ostatní náklady
215 3314 5331     20,00 55- odpisy
215 3314 5331     -180,00 60- tržby
215 3314 5331     2 790,00 521- mzdové náklady
215 3314 5331     976,50 524- zákonné soc. pojištění
215 3314 5331     -2,00 64- ostatní výnosy
215 3314 5331     430,00 518- ostatní služby
215 3314 5331     320,00 502 - spotřeba energie
215 3314 5331     10,00 512- cestovné
215 3314 5331     980,00 501 - spotřeba materiálu
215 3314 5331     5,00 513- náklady na reprezentaci
215 3314 5331     80,00 511- opravy a udržování
Za 0215 Knihovna B.Němcové:
Příjmy: 31,00
Výdaje: 5 605,30
Financování: 0
 
219 2143 5139     100,00 propagační materiály
219 3319 5021     80,00 kronika města
219 3319 5031     20,80 sociální pojištění
219 3319 5032     7,20 zdravotní pojištění
219 3319 5169     170,00 květnové oslavy, Ch. slavnosti na Kampě, pietní akty
219 3319 5179     10,00 město dětem, vánoční koledy
219 3399 5139     25,00 sbor pro občanské záležitosti - materiál
Za 0219 Záležitosti kultury:
Příjmy: 0
Výdaje: 413,00
Financování: 0
 
220 5512 5019     10,00 refundace
220 5512 5021     55,00 zásahy
220 5512 5132     50,00 ochranné pomůcky
220 5512 5137     30,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek
220 5512 5137     20,00 pračka
220 5512 5139     30,00 materiál
220 5512 5151     25,00 vodné, stočné
220 5512 5152     85,00 teplo
220 5512 5154     70,00 el. energie
220 5512 5156     50,00 pohonné hmoty
220 5512 5162     15,00 telekomunikace
220 5512 5163     25,00 pojištění členů a havarijní pojištění
220 5512 5167     6,00 školení velitelů a strojníků
220 5512 5169     6,00 prohlídky členů
220 5512 5171     90,00 údržba vozidel
Za 0220 Jednotka SDH Domažlice:
Příjmy: 0
Výdaje: 567,00
Financování: 0
 
221 5512 5132     2,00 ochranné pomůcky
221 5512 5137     4,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek
221 5512 5139     6,00 materiál
221 5512 5154     1,00 el. energie
221 5512 5156     2,50 pohonné hmoty
221 5512 5163     8,00 pojištění členů
221 5512 5167     2,00 školení zásahové jednotky
221 5512 5169     1,00 nákup služeb - dětský den
221 5512 5171     50,00 oprava požární nádrže
Za 0221 Jednotka SDH Havlovice:
Příjmy: 0
Výdaje: 76,50
Financování: 0
 
222 5311 2210     700,00 příjmy za pokuty
222 5311 5011     4 274,17 platy
222 5311 5031     1 111,28 sociální pojištění
222 5311 5032     384,67 zdravotní pojištění
222 5311 5038     17,95 ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
222 5311 5134     34,00 prádlo
222 5311 5136     8,00 knihy, tisk
222 5311 5137     20,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek
222 5311 5139     55,00 materiál, kanc. potřeby, apod.
222 5311 5156     140,00 pohonné hmoty
222 5311 5161     2,00 poštovné
222 5311 5162     41,00 telekomunikace
222 5311 5163     39,00 pojištění vozidel a strážníků
222 5311 5164     2,00 nájemné
222 5311 5166     6,00 konzultační, poradenské a právní služby
222 5311 5167     38,00 školení
222 5311 5169     115,00 obědy,očkování,prohlídky,střelby,tělocvič., praní
222 5311 5171     52,00 opravy a udržování
222 5311 5171     80,00 údržba kamerového systému
222 5311 5173     10,00 cestovné
222 5311 5194     28,00 věcné dary
222 5311 5361     2,00 kolky
222 5311 5362     1,00 daně a poplatky
Za 0222 Městská policie:
Příjmy: 700,00
Výdaje: 6 461,07
Financování: 0
 
223 6171 5038     150,00 ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
223 6171 5136     150,00 tisk, odborné časopisy, sbírky, věstníky, knihy
223 6171 5137     417,00 kopírky, skartovačky, židle, nábytek, apod.
223 6171 5139     650,00 kanc. materiál, čistící prostředky, ostatní materiál
223 6171 5151     60,00 vodné, stočné
223 6171 5152     1 000,00 teplo
223 6171 5154     550,00 el. energie
223 6171 5156     350,00 pohonné hmoty
223 6171 5161     1 000,00 poštovné
223 6171 5162     850,00 telekomunikace
223 6171 5163     110,00 pojištění vozidel
223 6171 5164     20,00 nájemné
223 6171 5166     700,00 právní pomoc, analýzy, poradenství
223 6171 5169     2 200,00 služby, revize, audit, příspěvek na strav., inzerce apod.
223 6171 5171     800,00 opravy budov, vozidel, kanc. techniky
223 6171 6121     90,00 klimatizace buněk
223 6171 6123     500,00 nákup vozidla
Za 0223 Správa budov:
Příjmy: 0
Výdaje: 9 597,00
Financování: 0
 
224 6171 5169     25,00 tlumočník, ostatní služby
224 6171 5169     190,00 turnaj 4 měst
224 6171 5175     85,00 občerstvení
224 6171 5175     95,00 turnaj 4 měst - občerstvení
224 6171 5194     30,00 věcné dary
224 6171 5229     130,00 příspěvky, SMO, SMOPK, Euroregion, apod.
224 6171 5492     35,00 peněžité dary
Za 0224 Kancelář starosty:
Příjmy: 0
Výdaje: 590,00
Financování: 0
 
225 4351 2132     606,00 nájemné
225 4351 5331     3,00 53 - daně a poplatky (REHA - 3,00)
225 4351 5331     1 740,00 501 - spotřeba materiálu (REHA 40,00)
225 4351 5331     428,00 511 - opravy a udržování (REHA 28,00)
225 4351 5331     16,00 512 - cestovné (REHA 6,00)
225 4351 5331     3,00 513 - náklady na reprezentaci
225 4351 5331     1 235,00 518 - ostatní služby (REHA 45,00)
225 4351 5331     4 662,00 521 - mzdové náklady (REHA 272,00)
225 4351 5331     1 631,50 524 - zákonné soc. pojištění (REHA - 95,00)
225 4351 5331     93,05 527 - zákonné soc. náklady (REHA - 5,05)
225 4351 5331     25,00 54 - ostatní náklady (REHA - 5,00)
225 4351 5331     380,00 55 - odpisy
225 4351 5331     -5 083,00 60 - tržby (REHA - 63,00)
225 4351 5331     -187,00 64 - ostatní výnosy (REHA - 37,00)
225 4351 5331     1 095,00 502 - spotřeba energie (REHA 60,00)
Za 0225 Městské centrum soc. reh. služeb:
Příjmy: 606,00
Výdaje: 6 041,55
Financování: 0
 
227 4171 5410 13306   300,00 příspěvek na živobytí
227 4172 5410 13306   200,00 doplatek na bydlení
227 4173 5410 13306   200,00 mimořádná okamžitá pomoc
227 4179 5410 13306   3 712,94 ostatní dávky sociální pomoci
227 4181 5410 13306   2 000,00 příspěvek při péči o osobu blízkou
227 4182 5410 13306   3 000,00 příspěvek na zvláštní pomůcky
227 4183 5410 13306   600,00 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
227 4184 5410 13306   2 000,00 příspěvky na zakoupoení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
227 4185 5410 13306   5 000,00 příspěvek na provoz motorového vozidla
227 4186 5410 13306   150,00 příspěvek na individuální dopravu
227 4195 5410 13235   24 711,32 Příspěvek na péči
Za 0227 Sociální dávky:
Příjmy: 0
Výdaje: 41874,26
Financování: 0
 
229 6112 5021     200,00 odměny členům výborů a komisí
229 6112 5023     2 000,00 odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům
229 6112 5031     424,00 sociální pojištění
229 6112 5032     147,00 zdravotní pojištění
229 6112 5167     50,00 školení a vzdělávání
229 6112 5173     60,00 cestovné
229 6112 5179     20,00 ošatné při občanských obřadech
229 6171 2111     300,00 příjmy za zpracování mezd
229 6171 5011 98116   522,99 platy - z dotace na sociální služby
229 6171 5011 98116   493,75 platy - z dotace na biometriku
229 6171 5011 98216   364,50 platy - z dotace - sociálně právní ochrana dětí
229 6171 5011     30 483,76 platy
229 6171 5021     400,00 dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
229 6171 5031 98116   135,98 sociální pojištění - z dotace na sociální služby
229 6171 5031 98116   128,37 sociální pojištění - z dotace na biometriku
229 6171 5031 98216   94,70 sociální pojištění - z dotace - sociálně právních ochrana dětí
229 6171 5031     7 941,45 sociální pojištění
229 6171 5032 98116   44,44 zdravotní pojištění - z dotace na biometriku
229 6171 5032 98116   47,07 zdravotní pojištění - z dotace na sociální služby
229 6171 5032 98216   32,80 zdravotní pojištění - z dotace sociálně právní ochrana dětí
229 6171 5032     2 748,94 zdravotní pojištění
229 6171 5132     25,00 ochranné pomůcky, stejnokroje
229 6171 5167     500,00 školení, vzdělávání
229 6171 5169     43,10 závodní lékařská péče
229 6171 5173     300,00 cestovné
229 6171 5179     30,00 ošatné při občanských obřadech
229 6171 5195     139,90 odvody za nezaměstnávání zdrav. postižených
Za 0229 Personální záležitosti:
Příjmy: 300,00
Výdaje: 47377,75
Financování: 0
 
230 6171 5136     9,20 tisk, časopisy, literatura, manuály
230 6171 5137     540,00 PC vč. příslušenství, tiskárny
230 6171 5139     45,00 pásky, tonery, ink, cartridge, apod.
230 6171 5162     200,00 připojení k internetu
230 6171 5166     50,00 bezpečnostní audit, aktualizace atestace IS
230 6171 5167     180,00 školení ZSW, ASW, databáze, OS. Networking
230 6171 5169     126,00 recyklace tonery, pásky, el. podpisy, poplatky
230 6171 5171     726,00 opravy HW, tech. podpora
230 6171 5172     210,00 software, zvýšení počtu licencí
230 6171 6111     305,00 programové vybavení
230 6171 6122     250,00 aplikační server
230 6171 6122     55,00 tiskárna na biometriku
Za 0230 Informační technologie:
Příjmy: 0
Výdaje: 2 696,20
Financování: 0
 
231 3412 2132     254,00 nájemné
231 3412 5331     790,00 518 - ostatní služby
231 3412 5331     -10,00 64 - ostatní výnosy
231 3412 5331     -3 450,00 60 - tržby
231 3412 5331     236,53 55 - odpisy
231 3412 5331     170,00 527 - zákonné soc. náklady - FKSP, stravné
231 3412 5331     76,80 54 - ostatní náklady
231 3412 5331     15,80 53 - daně a poplatky
231 3412 5331     4,00 528 - ostatní soc. náklady
231 3412 5331     1 073,10 524 - zákonné soc. pojištění
231 3412 5331     3 066,00 521 - mzdové náklady
231 3412 5331     2,40 513 - náklady na reprezentaci
231 3412 5331     300,00 511 - opravy a udržování
231 3412 5331     2 700,00 502 - spotřeba energie
231 3412 5331     550,00 501 - spotřeba materiálu
Za 0231 Plavecký bazén:
Příjmy: 254,00
Výdaje: 5 524,63
Financování: 0
 
233 2212 5169     3 735,41 čištění a úklid komunikací, zimní údržba, výsyp košů
233 2212 5171     1 428,00 opravy a údržba dopravního značení a komunikací a chodníků
233 3639 5171     628,32 opravy a udržování mobiliáře (lavičky, hřiště, zastávky apod.)
Za 0233 Čištění měst - DTS:
Příjmy: 0
Výdaje: 5 791,73
Financování: 0
 
234 3745 5169     6 783,00 údržba a ošetřování veřejné zeleně
Za 0234 Veřejná zele?? - DTS:
Příjmy: 0
Výdaje: 6 783,00
Financování: 0
 
235 3631 5171     2 903,60 opravy veř. osvětlení, park. automatů, vánoč. osvětl., světel. signal
Za 0235 Veřejné osvětlení - DTS:
Příjmy: 0
Výdaje: 2 903,60
Financování: 0
 
236 3632 2111     230,00 služby spojené s udržováním hrobových míst
236 3632 5169     938,91 údržba hřbitova
Za 0236 Pohřebnictví - DTS:
Příjmy: 230,00
Výdaje: 938,91
Financování: 0
 
237 3639 5164     97,00 pronájem mobilních WC
Za 0237 Veřejné WC - DTS:
Příjmy: 0
Výdaje: 97,00
Financování: 0
 
238 3722 2141     95,50 úroky z půjčky poskytnuté DTS
238   2412     1 773,00 splátka půjčky poskytunuté DTS
Za 0238 Půjčky poskytnuté městem:
Příjmy: 1 868,50
Výdaje: 0
Financování: 0
 
239 2219 5166     65,00 pravidelná prohlídka mostů
239 2219 5171     200,00 opravy mostů
239 2310 5169     90,00 rozbory vody, monitoring skládky Havlovice
239 2310 5171     10,00 údržba veř. studní
239 3113 5171     125,00 opravy ZŠ
239 3612 6121     150,00 energetické audity
239 3639 5151     100,00 vodné, stočné
239 3639 5152     900,00 teplo + OVS
239 3639 5154     1 750,00 el. energie
239 3639 5169     260,00 komisionářská smlouva DSN
239 3639 5169     150,00 komplexní prohlídky SSZ
239 3639 5169     446,00 revize, úklid, odchyt holubů, ostatní služby
239 3639 5171     490,00 opravy a udržování nemovitostí
239 3639 5212     24,00 prodejna Havlovice
Za 0239 Provozní náklady:
Příjmy: 0
Výdaje: 4 760,00
Financování: 0
 
240 3612 3112     2 000,00 příjmy z prodeje bytů
240 3612 5169     150,00 služby spojené s prodejem bytů
240 3612 5362     60,00 da?? z převodu
Za 0240 Bytové hospodářství:
Příjmy: 2 000,00
Výdaje: 210,00
Financování: 0
 
241 1032 2131     6 200,00 nájem za lesní pozemky
241 3634 2132     6 105,00 nájmné od DSN za kotelny vč. DPH
241 3639 2131     1 600,00 příjmy z pronájmu pozemků
241 3639 2132     4 100,00 příjmy z pronájmu budov
241 3639 3111     8 000,00 příjmy z prodeje pozemků
241 3639 3112     11 728,00 prodej pivovaru, hájenka Babylon
241 3639 5163     725,00 pojištění majetku, pojištění kláštera
241 3639 5164     59,06 nájemné - skládka Havlovice, Školní ul., ?≤SD
241 3639 5166     200,00 znalecké posudky - dobrovolné
241 3639 5169     710,00 geom. plány, výpisy z KN, notář. záp., věc. břemena
241 3639 5192     10,00 spoluúčast na pojistném
241 3639 5361     50,00 nákup kolků
241 3639 5362     289,00 da?? z nemovitostí
241 3639 5362     592,00 da?? z převodu nemovitostí
241 3639 6121     109,00 rekonstrukce objektu ML
241 3639 6130     1 000,00 výkupy pozemků
Za 0241 Majetek města - nájmy, prodej, pojištění:
Příjmy: 37733
Výdaje: 3 744,06
Financování: 0
 
242 3722 5169     13 607,66 svoz odpadů FO a PO, sběrný dvůr, separ. odpad
242 3725 2111     1 000,00 příspěvek od EKO-KOM
Za 0242 Odvoz odpadů - DTS:
Příjmy: 1 000,00
Výdaje: 13607,66
Financování: 0
 
243 3721 5169     210,00 nebezpečné odpady
243 3727 5169     40,00 prevence vzniku odpadů
Za 0243 Nebezpečné odpady:
Příjmy: 0
Výdaje: 250,00
Financování: 0
 
244 3729 6121     50,00 rekultivace skládky
Za 0244 Skládka Havlovice:
Příjmy: 0
Výdaje: 50,00
Financování: 0
 
245 2212 6121     112,00 PD rek. mostu Hruškova-Bartoškova - rozpracováno
245 3639 5169     350,00 archeolog. průzkum, technická pomoc
245 3639 6119     180,00 průmyslová zóna - východ
245 3639 6121     3 568,00 PD různá
245 3639 6121     235,00 JPD - zkapacitnění Zubřiny
Za 0245 Projektová dokumentace:
Příjmy: 0
Výdaje: 4 445,00
Financování: 0
 
246 2219 5171     13,00 TDI-oprava chodníku v ul. Kozinova-pozastávka
246 2219 5171     1 350,00 opravy chodníků - ul. Maškova pozastávka
Za 0246 Místní komunikace:
Příjmy: 0
Výdaje: 1 363,00
Financování: 0
 
247 2212 5171     200,00 dopravní značky - výměny a změny dopravního značení
247 2221 5193     1 425,00 dopravní obslužnost
Za 0247 Městská doprava:
Příjmy: 0
Výdaje: 1 625,00
Financování: 0
 
250 2341 5169     200,00 pasporty rybníků vč. povod??ového posouzení
250 3745 5171     300,00 údržba stromové zeleně
Za 0250 Správa majetku města-lesy, zele??, rybník:
Příjmy: 0
Výdaje: 500,00
Financování: 0
 
253 6310 5141     180,00 úroky z úvěrů
Za 0253 Úroky z úvěrů:
Příjmy: 0
Výdaje: 180,00
Financování: 0
 
254   8124     -3 192,00 splátky úvěru
Za 0254 Splátky úvěrů:
Příjmy: 0
Výdaje: 0
Financování: -3192
258 6171 5169     509,47 příspěvek na stravování
258 6171 5499     600,00 penzijní připojištění, dětská rekreace, dary, zájezdy apod.
258   2460     190,00 splátky půjček
Za 0258 Sociální fond:
Příjmy: 190,00
Výdaje: 1 109,47
Financování: 0
 
259 3612 5660     800,00 půjčky z FRB
259   2460     990,00 splátky půjček z FRB
Za 0259 Fond rozvoje bydlení:
Příjmy: 990,00
Výdaje: 800,00
Financování: 0
 
260 3412 5331     1 500,00 příspěvek na provoz
260 3412 6351     5 000,00 příspěvek na investice - rolba apod.
Za 0260 Zimní stadión města Domažlice:
Příjmy: 0
Výdaje: 6 500,00
Financování: 0
 
261 6409 5901     3 500,00 rozpočtová rezerva
Za 0261 Rozpočtová rezerva:
Příjmy: 0
Výdaje: 3 500,00
Financování: 0
 
263 2321 2132     7 336,35 nájem od spol. CHVaK a.s. vč. DPH
263 2321 5171     3 070,00 opravy vodovodů a kanalizací - CHVaK a.s.
263 2321 6901     4 266,35 investiční rezerva
Za 0263 Fond oprav a rek. vodárenské infrastrukt:
Příjmy: 7 336,35
Výdaje: 7 336,35
Financování: 0
 
264 6409 6901     5 985,45 investiční rezerva
Za 0264 Investiční rezerva:
Příjmy: 0
Výdaje: 5 985,45
Financování: 0
 
266 3322 5493     500,00 opravy památek v MPR
Za 0266 Opravy památek v MPR:
Příjmy: 0
Výdaje: 500,00
Financování: 0
 
271 3612 5169     500,00 demolice
Za 0271 96 b.j. v areálu kasáren:
Příjmy: 0
Výdaje: 500,00
Financování: 0
 
272 3612 6121     1 361,00 pozastávka
Za 0272 30 b.j. Petrovická ul.:
Příjmy: 0
Výdaje: 1 361,00
Financování: 0
 
280 3231 5171     50,00 opravy hrazené v souladu s nájemní smlouvou
Za 0280 ZUŠ-opravy dle nájem. smlouvy:
Příjmy: 0
Výdaje: 50,00
Financování: 0
 
281 2219 6121 14669   350,00 kamery III. etapa - hrazeno z dotace
281 2219 6121     350,00 kamery III. etapa - vlastní zdroje
281 2219 6121     100,00 zřízení elektropřípojek pro MKIS III. etapa
281 2219 6121     40,00 PD realizace III. etapy
281 2219 6121     3,00 II. etapa pozastávka
281   4216 14669   350,00 kamery III. etapa - dotace
Za 0281 Kamerový dohled:
Příjmy: 350,00
Výdaje: 843,00
Financování: 0
 
284 3631 6121     135,00 rekonstrukce VO z vlastních zdrojů
284 3631 6121     200,00 rekonstrukce VO z dotace kraje
284   4222     200,00 dotaceod kraje
Za 0284 Havlovice - rekonstrukce:
Příjmy: 200,00
Výdaje: 335,00
Financování: 0
 
287 2341 5171     80,00 rybník Stafický Valcha - oprava výtoku a výměna
287 3111 6121     120,00 MŠ Michlova - rekonstrukce vstupu
287 3319 6121     22,00 PDSP loutkové divadlo - rozpracováno
287 3612 5341     3 500,00 dotace na výměnu kotlů - do hospodářské činnosti města
287 3639 5171     170,00 PD krov, fasáda radnice - pozastávka
287 3639 6121     328,00 stavební úpravy KB - pozastávka
Za 0287 Opravy a rekonstrukce majetku města:
Příjmy: 0
Výdaje: 4 220,00
Financování: 0
 
290   4113 90104   2 151,45 dotace
Za 0290 Rybník Pasečnice:
Příjmy: 2 151,45
Výdaje: 0
Financování: 0
 
304 3412 5229     590,00 dotace pro TJ Jiskra na údržbu stadiónu
Za 0304 Stadión Střelnice - údržba:
Příjmy: 0
Výdaje: 590,00
Financování: 0
 
401 3412 6121     37 775,00 realizace, TDI, AD, tech. pomoc
401 3412 6121     -15 000,00 dotace
Za 0401 Zimní stadión:
Příjmy: 0
Výdaje: 22775
Financování: 0
 
410 2321 5329     457,00 neinvest. příspěvek do DSO
410 2321 6349     8 115,00 invest. příspěvek do DSO
Za 0410 Čistá Berounka:
Příjmy: 0
Výdaje: 8 572,00
Financování: 0
 
417 6310 2222     1 145,52 vratka DPH
Za 0417 Za kasárny páteřní infrastruktura:
Příjmy: 1 145,52
Výdaje: 0
Financování: 0
 
419 3639 6121     9 749,00 realizace - rozpracováno
419 3639 6121     577,00 pozastávka
Za 0419 Prům. zóna - etapa I/D:
Příjmy: 0
Výdaje: 10326
Financování: 0
 
421 3639 6121     334,00 rozpracováno
Za 0421 Prům. zóna - etapa I/F:
Příjmy: 0
Výdaje: 334,00
Financování: 0
 
430 3419 5139     50,00 propagační materiály
430 3419 6123     1 440,00 rolba - hrazeno z dotace
430 3419 6123     310,00 rolba - vlastní zdroje
430   4216     1 440,00 dotace na rolbu
Za 0430 Zimní sport. na Čerchově:
Příjmy: 1 440,00
Výdaje: 1 800,00
Financování: 0
 
700   1361     12 000,00 správní poplatky
Za 0700 Příjmy - správní poplatky:
Příjmy: 12000
Výdaje: 0
Financování: 0
 
800   1111     21 500,00 DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků
800   1112     6 900,00 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti
800   1113     1 150,00 DPFO z kapitálových výnosů
800   1121     22 500,00 DPPO
800   1122     18 500,00 DPPO za obce
800   1211     35 200,00 DPH
800   1332     16,00 poplatek za znečiš??ování ovzduší
800   1334     2,00 odvody za odnění půdy ze zeměděl. půd. fondu
800   1337     4 400,00 poplatek za likvidaci komunálního odpadu
800   1341     300,00 poplatek ze psů
800   1343     3 300,00 poplatek za užívání veřejného prostranství
800   1345     120,00 poplatek z ubytovací kapacity
800   1347     3 000,00 poplatek za provozovaný VHP
800   1351     1 400,00 odvod výtěžku z provozování loterií
800   1353     650,00 příjmy za zkoušky - řidičská oprávnění
800   1511     6 000,00 da?? z nemovitostí
Za 0800 Příjmy - daně a poplatky:
Příjmy: 124 938,00
Výdaje: 0
Financování: 0
 
810   4111 98116   706,04 dotace na výkon státní správy - příspěvek na péči
810   4111 98216   492,00 dotace na sociálně-právní ochranu dětí
810   4112     29 388,44 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu
810   4116 13235   24 711,32 dotace na příspěvek na péči
810   4116 13306   17 162,94 dotace na dávky soc. péče
810   4131     3 500,00 odpisy z hospodářské činnosti
Za 0810 Příjmy - dotace:
Příjmy: 75960,74
Výdaje: 0
Financování: 0
 
820 2219 2111     4 300,00 příjmy z parkovacích automatů a karet
820 3722 2111     1 965,00 příjmy za svoz odpadu PO a FO podnikající
820 6310 2141     200,00 příjmy z úroků
820 6310 5163     130,00 bankovní poplatky
820 6399 5362     20 800,00 da?? z příjmu a DPH
820 6402 5366     2 259,97 finanční vypořádání za rok 2006
820   8115     13 192,00 běžné účty
Za 0820 Příjmy a výdaje ostatní:
Příjmy: 6 465,00
Výdaje: 23189,97
Financování: 13192
 
 
Celkem:
Příjmy: 291 064,61
Výdaje: 301 064,61
Financování: 10 000,00
Datum vložení: 27. 4. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)