Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2004

-

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2004
 
Schválený rozpočet na rok 2004
org. popis příjmy výdaje financování
    v tisících Kč
110 Krizové řízení 0,00 200,00 0,00
111 Příspěvky-komise pro sport a mládež 0,00 200,00 0,00
112 Příspěvky-zdravotně a soc. postižení 0,00 100,00 0,00
113 Příspěvky-různé 0,00 740,60 0,00
116 Odbor životního prostředí 0,00 313,00 0,00
117 Odbor dopravy 0,00 80,00 0,00
118 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,00 172,00 0,00
120 Odbor správní 1200,00 130,00 0,00
121 Odbor živnostenský 100,00 0,00 0,00
200 Mateřská škola 0,00 2711,95 0,00
207 Zš Komenského 17 0,00 3516,40 0,00
208 Zš Msgre.B.Staška 0,00 4204,00 0,00
209 Zvláštní škola 0,00 413,00 0,00
211 Základní umělecká škola 0,00 419,90 0,00
212 Jesle 60,00 1422,00 0,00
213 REHA centrum 0,00 378,00 0,00
214 Městské kulturní středisko 0,00 5172,00 0,00
215 Knihovna B.Němcové 0,00 5059,80 0,00
219 Záležitosti kultury 0,00 220,00 0,00
220 Jednotka SDH Domažlice 0,00 444,00 0,00
221 Jednotka SDH Havlovice 0,00 27,50 0,00
222 Městská policie 500,00 6213,65 0,00
223 Správa budov 0,00 9741,00 0,00
224 Kancelář starosty 0,00 759,00 0,00
225 Penzion 0,00 4721,00 0,00
227 Sociální dávky 0,00 19150,00 0,00
229 Personální záležitosti 300,00 40905,96 0,00
230 Informační technologie 0,00 3600,00 0,00
231 Plavecký bazén 2560,00 7571,90 0,00
232 Koupaliště Babylon 550,00 1477,50 0,00
233 čištění měst - DTS 0,00 5390,00 0,00
234 Veřejná zeleň - DTS 0,00 4521,00 0,00
235 Veřejné osvětlení - DTS 0,00 2538,00 0,00
236 Pohřebnictví - DTS 300,00 780,00 0,00
237 Veřejné WC - DTS 0,00 31,20 0,00
238 Půjčky poskytnuté městem 438,23 250,00 0,00
239 Provozní náklady 0,00 3099,00 0,00
240 Bytové hospodářství 1500,00 50,00 0,00
241 Majetek města - nájmy, prodej, pojištění 48316,00 28634,59 0,00
242 Odvoz odpadů - DTS 0,00 10138,00 0,00
243 Nebezpečné odpady 0,00 300,00 0,00
244 Skládka Havlovice 0,00 1351,00 0,00
245 Projektová dokumentace 0,00 2380,00 0,00
246 Místní komunikace 0,00 5341,00 0,00
247 Městská doprava 0,00 1020,00 0,00
250 Správa majetku města-lesy, zeleň, ry 0,00 1380,00 0,00
253 Úroky z úvěrů 0,00 750,00 0,00
254 Splátky úvěrů 0,00 0,00 -7892,00
258 Sociální fond 930,39 1192,56 262,17
259 Fond rozvoje bydlení 1437,00 700,00 -737,00
261 Rozpočtová rezerva 0,00 5471,50 0,00
262 Inženýrské sítě 0,00 4351,00 0,00
266 Opravy památek v MPR 0,00 494,90 0,00
272 30 b.j. Petrovická ul. 0,00 5680,00 0,00
274 39 b.j. stará kasárna 0,00 16037,00 0,00
280 ZUš-opravy dle nájem. smlouvy 0,00 100,00 0,00
281 Kamerový dohled 0,00 362,00 0,00
283 Světelná signalizace 0,00 2,99 0,00
284 Havlovice - rekonstrukce 0,00 500,00 0,00
286 ZUš- rekonstrukce kláštera 0,00 30,00 0,00
287 Opravy a rekonstrukce majetku města 0,00 6784,00 0,00
289 DPS - nástavba 10 b.j. 0,00 6930,00 0,00
290 Rybník Pasečnice 0,00 2000,00 0,00
292 Rybník Babylon 0,00 2025,00 0,00
304 Stadión Střelnice - údržba DTS 0,00 500,00 0,00
401 Zimní stadión 0,00 7650,00 0,00
402 Průmyslová zóna 0,00 8322,00 0,00
403 Rekonstrukce kašny 0,00 280,00 0,00
404 Revitalizace parku škarman 0,00 2134,00 0,00
405 Hasičská zbrojnice 0,00 2160,00 0,00
406 Smuteční síň 0,00 2150,00 0,00
700 Příjmy - správní poplatky 7000,00 0,00 0,00
800 Příjmy - daně a poplatky 104541,19 0,00 0,00
810 Příjmy - dotace 72755,15 0,00 0,00
820 Příjmy a výdaje ostatní 11600,00 19017,46 36988,23
Příjmy, výdaje, financování celkem 254087,96 282709,36 28621,40
Datum vložení: 29. 4. 2004 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)