Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 1 až 71

Schválená rozpočtová opatření č. 1 až 71

Rozpočtová opatření č. 01 až 71 březen 2018 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
1 0234 3745 5169 0 35 000 Park na Bezděkovském předměstí 1757/2803
1 0264 6409 6901 0 -35 000 Investiční rezerva
2 0240 3612 6121 0 4 730 516 OZ Bába - SMont.1757/2803
2 0240 6399 5362 0 -617 016 OZ Bába -dph
2 0264 6409 6901 0 -4 113 500 Investiční rezerva
3 0240 3612 5171 0 20 490 OZ Bába- znal.posudek1757/2803
3 0264 6409 6901 0 -20 490 Investiční rezerva
4 0246 2219 6121 0 505 880 Mánesova-parkování 1757/2803
4 0264 6409 6901 0 -505 880 Investiční rezerva
5 0246 2219 5171 0 288 650 Kunešova ul. 1757/2803
5 0264 6409 6901 0 -288 650 Investiční rezerva
6 0246 2219 5171 0 360 110 Kozinovo pole-chodníky III.et.1757/2803
6 0264 6409 6901 0 -360 110 Investiční rezerva
7 0246 2219 6121 0 840 890 Reko Lávky L-12, 1757/2803
7 0264 6409 6901 0 -840 890 Investiční rezerva
8 0287 3412 6121 0 348 860 Střelnice-opěrná zed 1757/2803
8 0287 6399 5362 0 -60 550 Střelnice-opěrná zed- DPH 1757/2803
8 0264 6409 6901 0 -288 310 Investiční rezerva
9 0287 2143 5137 0 75 504 Prodejní stánky-stoly,ploty 1757/2803
9 0287 6399 5362 0 -13 104 Prodejní stánky-stoly,ploty-DPH 1757/2803
9 0264 6409 6901 0 -62 400 Investiční rezerva
10 0287 3429 6121 0 10 964 722 Přestavba ubytovny E.Krásnohorské 373, 1757/2803
10 0287 6399 5362 0 -1 887 522 Přestavby ubyt. E.Krásnohorské - dph 1757/2803
10 0264 6409 6901 0 -9 077 200 Investiční rezerva
11 0287 6171 5171 0 30 800 Radnice- protipožární dveře 1757/2803
11 0264 6409 6901 0 -30 800 Investiční rezerva
12 0408 3412 6121 0 1 709 749 Rekonstrukce pl. bazénu 1857/2803
12 0408 6399 5362 0 -143 069 Rekonstrukce pl.bazénu - DPH 1757/2803
12 0264 6409 6901 0 -1 566 680 Investiční rezerva
13 0431 3419 5169 0 25 410 Údržba lyž.tratí Čerchov 1757/2803
13 0264 6409 6901 0 -25 410 Investiční rezerva
14 0434 2143 6121 0 639 775 Rekonstruktce pivovaru (MEPRO,RRA)1757/2803
14 0434 6399 5362 0 -111 035 Rekonstrukce pivovaru - DPH 1757/2803
14 0264 6409 6901 0 -528 740 Investiční rezerva
15 0434 3322 5171 0 167 000 Pivovar - freska 1757/2803
15 0264 6409 6901 0 -167 000 Investiční rezerva
16 0449 2333 5169 0 15 000 Zkapacitnění Zubřiny - pojištění 1757/2803
16 0264 6409 6901 0 -15 000 Investiční rezerva
17 0457 3399 6121 0 89 457 Rekonstrukce MKS 1757/2803
17 0457 6399 5362 0 -12 957 Rekonstrukce MKS - DPH 1757/2803
17 0264 6409 6901 0 -76 500 Investiční rezerva
18 0458 2219 5171 0 22 630 Úprava plochy u Jezera 1757/2803
18 0264 6409 6901 0 -22 630 Investiční rezerva
19 0458 2341 5192 0 1 500 Terénní úpravy u Jezera - užívání pozemku 1757/2803
19 0264 6409 6901 0 -1 500 Investiční rezerva
20 0477 3612 6121 0 557 620 OZ Havlovice 1757/2803
20 0264 6409 6901 0 -557 620 Investiční rezerva
21 0503 4357 6121 0 487 844 DZR Benešova 1757/2803
21 0503 6399 5362 0 -63 664 DZR Benešova - DPH 1757/2803
21 0264 6409 6901 0 -424 180 Investiční rezerva
22 0517 2143 6121 0 1 010 052 Pivovar - SOD BIS-1757/2803
22 0517 6399 5362 0 -175 302 Pivovar -SOD BIS - DPH 1757/2803
22 0264 6409 6901 0 -834 750 Investiční rezerva
23 0522 3412 6121 0 7 295 459 Zatepl. sport.haly 1757/2803
23 0522 6399 5362 0 -1 257 489 Zatepl.sport.hala- DPH 1757/2803
23 0264 6409 6901 0 -6 037 970 Investiční rezerva
24 0524 2341 6121 0 7 403 520 Vodní nádrže Na cvičáků 1757/2803
24 0264 6409 6901 0 -7 403 520 Investiční rezerva
25 0529 2219 5169 0 21 780 Pumptracková dr.-údržba 1757/2308
25 0264 6409 6901 0 -21 780 Investiční rezerva
26 0529 3412 5169 0 5 700 Pumptracková dr. odvodnění 1757/2803
26 0264 6409 6901 0 -5 700 Investiční rezerva
27 0545 3612 6121 0 6 230 OZ Vrbova - Zpč.muzeum 1757/2803
27 0264 6409 6901 0 -6 230 Investiční rezerva
28 0234 3745 5169 0 15 730 Revitalizace parčík Hruškova ul.1757/2803
28 0264 6409 6901 0 -15 730 Investiční rezerva
29 0246 2212 6121 0 116 160 Reko křižovatky E.Krásnohorské,Waldh,Hruškova 1757/2803
29 0264 6409 6901 0 -116 160 Investiční rezerva
30 0246 2219 6121 0 181 500 Reko lávek L-01, L-13, L-07, 1757/2803
30 0264 6409 6901 0 -181 500 Investiční rezerva
31 0246 2219 6121 0 83 490 Rekonstrukce ul. Sadová PD 1757/2803
31 0264 6409 6901 0 -83 490 Investiční rezerva
32 0246 2219 5169 0 75 020 Most M-08 Domažlice 1757/2803
32 0264 6409 6901 0 -75 020 Investiční rezerva
33 0246 2219 5122 0 12 100 Most M-08 Dom.-služebnost 1757/2803
33 0264 6409 6901 0 -12 100 Investiční rezerva
34 0246 2219 6121 0 266 200 Parlpviště Benešova ul.1757/2803
34 0264 6409 6901 0 -266 200 Investiční rezerva
35 0246 2219 6121 0 118 680 Lávka L-11 u Branky 1757/2803
35 0264 6409 6901 0 -118 680 Investiční rezerva
36 0246 2219 6121 0 136 730 sídl. Kavkaz- změna doprav.režimu 1757/2803
36 0264 6409 6901 0 -136 730 Investiční rezerva
37 0246 2219 6121 0 245 790 Rekonstrukce Vojtěchovy ul. 1757/2803
37 0264 6409 6901 0 -245 790 Investiční rezerva
38 0262 3631 6121 0 12 710 VO -Jindřichova, Císlerova 1757/2803
38 0264 6409 6901 0 -12 710 Investiční rezerva
39 0287 3412 6121 0 303 710 Reko soc.zařízení sport.hala 1757/2803
39 0287 6399 5362 0 -52 710 Reko soc.zař.sport.hala - DPH 1757/2803
39 0264 6409 6901 0 -251 000 Investiční rezerva
40 0287 3412 5169 0 61 300 Baseballové hřiště PD 1757/2803
40 0264 6409 6901 0 -61 300 Investiční rezerva
41 0287 3539 5169 0 33 800 Sluníčko - žádost o dotaci 1757/2803
41 0264 6409 6901 0 -33 800 Investiční rezerva
42 0287 5311 6121 0 104 060 Stavební úpravy knihovna-MP 1757/2803
42 0264 6409 6901 0 -104 060 Investiční rezerva
43 0287 2333 5169 0 56 870 Cyklostezka Hadrovec-nakládání s vodami 1757/2803
43 0264 6409 6901 0 -56 870 Investiční rezerva
44 0462 3612 6121 0 16 000 Kasárna II- bytové domy1757/2803
44 0264 6409 6901 0 -16 000 Investiční rezerva
45 0496 2341 6121 0 198 000 Vodní nádrž Na cihelně 1757/2803
45 0264 6409 6901 0 -198 000 Investiční rezerva
46 0518 3113 6121 0 21 780 Odbor.učebna ZŠ Msgre B.Staška 1757/2803
46 0518 6399 5362 0 -3 780 Odbor.učebna ZŠ Msgre B.Staška - DPH 1757/2803
46 0264 6409 6901 0 -18 000 Investiční rezerva
47 0525 2341 6121 0 65 000 Protierozní op. Strážská cesta 1757/2803
47 0264 6409 6901 0 -65 000 Investiční rezerva
48 0526 2341 6121 0 30 000 Suchá nádrž Týnské předm.1757/2803
48 0264 6409 6901 0 -30 000 Investiční rezerva
49 0527 2341 6121 0 30 000 Suché nádrže u Strážské cesty 1757/2803
49 0264 6409 6901 0 -30 000 Investiční rezerva
50 0533 3113 6121 0 52 272 Odbor.učebny ZŠ Kom.1757/2803
50 0533 6399 5362 0 -9 072 Odbor.učeb.ZŠ Kom. - DPH 1757/2803
50 0264 6409 6901 0 -43 200 Investiční rezerva
51 0535 4376 6121 0 169 400 Pivovar-komunitní centrum 1757/2803
51 0535 6399 5362 0 -29 400 Pivovar-komunitní centrum - DPH
51 0264 6409 6901 0 -140 000 Investiční rezerva
52 0537 5512 6121 0 166 980 Hasičská zbrojnice Havlovice 1757/2803
52 0264 6409 6901 0 -166 980 Investiční rezerva
53 0538 3635 6119 0 1 149 500 Územní studie Domažlice 1757/2803
53 0264 6409 6901 0 -1 149 500 Investiční rezerva
54 0540 3319 6121 0 95 590 Chodský hrad - info centrum 1757/2803
54 0540 6399 5362 0 -16 590 Chodský hrad - info centrum- DPH 1757/2803
54 0264 6409 6901 0 -79 000 Investiční rezerva
55 0542 3635 6119 0 338 800 Územní studie Všeruby 1757/2803
55 0264 6409 6901 0 -338 800 Investiční rezerva
56 0543 3634 6121 0 127 050 Teplárenská technologie 1757/2803
56 0264 6409 6901 0 -105 000 Investiční rezerva
56 0543 6399 5362 0 -22 050 Teplárenská technologie - DPH 1757/2803
57 0544 6171 5169 0 2 540 Radnice - okna 1757/2803
57 0264 6409 6901 0 -2 540 Investiční rezerva
58 0471 2412 6121 0 810 000 Metropolitní síť - 6.etapa 1757/2803
58 0264 6409 6901 0 -810 000 Investiční rezerva
59 0471 2419 6121 0 600 000 Metropolitní síť - 7.etapa 1757/2803
59 0264 6409 6901 0 -600 000 Investiční rezerva
60 0281 5311 6121 0 18 150 PD pro rozšíření MKDS 1757/2803
60 0264 6409 6901 0 -18 150 Investiční rezerva
61 0239 3639 6122 0 477 708 Sanitární kontejnery 1757/2803
61 0239 6399 5362 0 -82 908 Sanitární kontejnery - DPH 1757/2803
61 0264 6409 6901 0 -394 800 Investiční rezerva
62 0246 2219 6121 0 7 740 Reko ul. Sadová 1757/2803
62 0264 6409 6901 0 -7 740 Investiční rezerva
63 0246 2219 6121 0 119 790 reko Msgre B.Staška- úsek ke K2, 1757/2803
63 0264 6409 6901 0 -119 790 Investiční rezerva
64 0544 6171 5171 0 1 391 500 Radnice - okna 1757/2803
64 0264 6409 6901 0 -1 391 500 Investiční rezerva
65 0545 3612 6121 0 54 800 OZ Vrbova - příkazní sml.
65 0264 6409 6901 0 -54 800 Investiční rezerva
66 0545 3612 6121 0 5 738 669 OZ Vrbova ul. realizace
66 0545 6399 5362 0 -418 299 OZ Vrbova ul. - realizace- DPH 1757/2803
66 0264 6409 6901 0 -5 320 370 Investiční rezerva
67 0240 3612 6121 0 336 380 OZ Bába II.etapa 1757/2803
67 0240 6399 5362 0 -58 380 OZ Bába II.etapa 1757/2803
67 0264 6409 6901 0 -278 000 Investiční rezerva
68 0246 2219 6121 0 33 880 Chodníky Husova ul. PD 1757/2803
68 0264 6409 6901 0 -33 880 Investiční rezerva
69 0246 2212 5171 0 1 985 730 Komunikace Mánesova ul. 1757/2803
69 0264 6409 6901 0 -1 985 730 Investiční rezerva
70 0434 2321 5122 0 32 857 Pivovar- věcné břemeno kanalizace 1757/2803
70 0434 6399 5362 0 -5 707 Pivovar - VB kanalizace-DPH 1757/2803
70 0264 6409 6901 0 -27 150 Investiční rezerva
71 0462 3612 6121 0 361 790 Kasárna II- komunikace, inž.sítě PD 1757/2803
71 0264 6409 6901 0 -361 790 Investiční rezerva
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 25. 4. 2018 13:38
Datum poslední aktualizace: 31. 10. 2018 14:50
Autor: Bc. Petr Vondraš

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)