Obsah

Městské kulturní středisko v Domažlicích - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů - návrh 2022, střednědobý výhled 2023 - 2024
       
Příspěvková organizace: Městské kulturní středisko v Domažlicích
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  NÁVRH ROK 2022 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2023 Rok 2024
NÁKLADY CELKEM 21 123 22 179 23 288
I. Náklady z činnosti 21 123 22 179 23 288
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 21 123 22 179 23 288
I. Výnosy z činnosti 7 870 8 264 8 677
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 13 253 13 915 14 611
v tom příspěvek na provoz - město 12 723 13 359 14 027
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Jitka Freiová    
       

Vytvořeno: 22. 11. 2021
Poslední aktualizace: 22. 11. 2021 11:25
Autor: Petra Vinklárková