Obsah

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
       
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  NÁVRH ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 19 228 20 189 21 198
I. Náklady z činnosti 19 228 20 189 21 198
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 19 228 20 189 21 198
I. Výnosy z činnosti 1 846 1 938 2 034
II. Finanční výnosy 1 1 1
IV.Výnosy z transferů celkem 17 382 18 251 19 163
v tom příspěvek na provoz - město 383 402 422
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Votavová      

Vytvořeno: 2. 1. 2020
Poslední aktualizace: 29. 6. 2020 11:08
Autor: Petra Vinklárková