Obsah

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha
Plán nákladů a výnosů     v tis. Kč
  ROZPOČET ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 22 994 24 143 25 350
I. Náklady z činnosti 22 994 24 144 25 351
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 22 994 24 143 25 350
I. Výnosy z činnosti 1 825 1 916 2 012
II. Finanční výnosy 1 1 1
IV.Výnosy z transferů celkem 21 168 22 226 23 337
v tom příspěvek na provoz - město 383 402 422
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Votavová Alena      

Vytvořeno: 29. 6. 2020
Poslední aktualizace: 30. 6. 2020 09:55
Autor: Petra Vinklárková